רבי אריה ליב יוכט

רבי אריה ליב ב"ר אברהם חיים יוכט (ה'תר"ן, 1890 – ד' תשרי ה'תש"ט, 7 באוקטובר 1948) ראש ישיבת ביאליסטוק, וראש ישיבה בישיבות פורת יוסף ואור ציון, ובישיבת אור התלמוד בתל-אביב. מחבר "משנת אריה". קורות חייו יליד ביאליסטוק. למד בישיבת וולוז'ין במשך עשר שנים, וכונה "לייב'לה ביאליסטוק'ער", נסמך לרבנות, אך העדיף את ההוראה בעולם הישיבות. בצעירותו…

רבי ליזר מדריזן

רבי ליזר (אליעזר) אברהם מדריזן (ד' כסלו ה'תקכ"ד, 10 בנובמבר 1763 – צום גדליה, ג' תשרי ה'ת"ר, 11 בספטמבר 1839) היה תלמיד חכם בולט בקהילת יהודי דריזן שבפרוסיה (כיום דרזדנקו בפולין). תורתו שלושה מחידושי תורתו משוקעים בפירושו הידוע למשניות של רבי ישראל ליפשיץ, ספר 'תפארת ישראל' על המשניות שנדפס בפעם הראשונה בין השנים ה'תק"צ-התר"ה. ואכן…

רבי דוד מלינובסקי

רבי דוד אלכסנדר ב"ר שמריהו מלינובסקי (~ה'תרפ"ה, 1925 – ליל ח' אייר ה'תשמ"ד, 9 במאי 1984) היה מייסד ראש ישיבת "אור התורה" בבני ברק. מחבר ספרי "אמרי דוד" וספר "מלכות בית דוד" על הלכות מלכים לרמב"ם. ניצול השואה, חניך ישיבת חברון בירושלים. ממייסדי מוסדות סמינר 'אור החיים'. נפטר בגיל 59 לאחר מחלה ונטמן בבית הקברות…

רבי אשר אנשיל עוזרש

רבי אשר אנשיל ב"ר ברוך עוזרש (~ה'תמ"ה, 1685 – י"ט שבט ה'תקכ"ה, 10 בפברואר 1765) היה דיין בפראג, חבר בית הדין בראשותו של ה'נודע ביהודה'. ורב בית הכנסת דק"ק 'פינחס' בפראג. [יתכן ומסתבר שהוא מזרע 'האלוף המרומם מו"ה ברוך בן אנשיל עוזרש שהיה רב אב"ד במדינת מעהרין ובק"ק קעלין וכמה שנים דמ"ש פה ק"ק פראג…

רבי יקותיאל אשר זלמן צוזמיר

רבי יקותיאל אשר זלמן ענזיל ב"ר מנחם נחום צוזמיר (~ה'תק"ן, 1790, רוזדיל – כ"א ניסן ה'תרי"ח, 5 בפברואר 1858) היה רבן של פשמישל ושל סטרי. תלמידו המובהק של רבי אריה ליב הלר, מחבר "קצות החושן" והמגיה על ספר "אבני מילואים" של רבו זה. נישא לבתו של רבי יוסף אשר ארנברג אב"ד פשמישל. לאחר פטירת חמיו,…

רבי מנדל הירש

רבי מנדל ב"ר שמשון רפאל הירש (י"ב אדר ה'תקצ"ג, 3 במרץ 1833 – כ"ז אדר ב' ה'תר"ס, 28 במרץ 1900) מחנך ומתנגד לציונות. מחבר "סדר ההפטרות" על הפטרות השנה וביאור בגרמנית לתרי עשר ומגילת איכה. קורות חייו הרב הירש היה בנו של רש"ר הירש, אחרי פטירת אביו חשב לרשת את מקומו כרב הקהילה האורתודוקסית בפרנקפורט…

רבי מנדל אטיק

רבי מנדל [מענדיל שניאור זלמן] ב"ר שלמה צבי אטיק (ל' כסלו ה'תרפ"ט, 13 בדצמבר 1928 – ל' כסלו ה'תשפ"ג, 24 בדצמבר 2022) היה תלמיד חכם ירושלמי נודע. בסוף ימיו ראש ישיבת 'ארץ צבי' בירושלים. קורות חייו נולד בעיר העתיקה בירושלים למשפחת חסידי קרלין. אביו רבי שלמה צבי, במקור מצפת, נודע כשקדן ושימש ר"מ בישיבת קרלין….

רבי בצלאל זלמנס

רבי בצלאל ב"ר נפתלי הירץ זלמנס (ה'תרס"ז, 1907 – כ"א אדר א' ה'תשכ"ז, 3 במרץ 1967) מאנשי המוסר, רב בית הכנסת בשכונת 'מגורים' בתל־אביב. נספה עם רעייתו באסון מפולת בטבריה. בנם היחיד נהרג בהפגזה בתש"ח על תל־אביב. קורות חייו נולד במיר לר' נפתלי הירץ, הדיין בעיירה. אחיו הגדול היה רבי אברהם זלמנס (אברהם מירער), ה'אורים…

רבי ישראל מאיר סימונזון

רבי ישראל מאיר ב"ר שלמה יהודה סימונזון (ד' ניסן ה'תרמ"ח, 16 מרץ 1888 – כ' אייר ה'תר"ו 12 במאי 1936) היה רבה של ברסלאו. פעל רבות בתחום הכשרות והחינוך האורתודוקסי בעירו. בא בכתובים עם חכמי דורו (בהם רבי יחיאל יעקב ויינברג, ראו שרידי אש, ב, פג). שלוש שנים לאחר פטירתו הועלה לקבורה בארץ ישראל והיה…

רבי הלל פאלי

רבי הלל ב"ר אברהם נח פאלי (ה'תרס"ג, 1802 – כ"ה כסלו ה'תש"ל, 5 בדצמבר 1969) מנהל רוחני בישיבת 'אהל תורה'. קורות חייו נולד בשקלוב לרבקה ורבי אברהם נח פאלי. למד אצל החפץ חיים בישיבת סנובסק בעת גלותו ברוסיה בשנות מלחמת העולם הראשונה. ואחר כך בעיירה קרילוב אצל הגאון רבי יחזקאל ברשטין, ה'דברי יחזקאל'. משם עבר…

רבי דוד סימונסן

רבי דוד ב"ר יעקב הלוי סימונסן (ז' אדר ב' ה'תרי"ג, 17 במרץ 1853 – י"א סיון ה'תרצ"ב, 15 ביוני 1932) רבה של קופנהאגן בירת דנמרק. נדבן, אספן ספרים וחוקר תורני ממייסדי חברת מקיצי נרדמים. יו"ר ה'דער אידישער וועלט-הילף קאנפערענץ' (הועד היהודי העולמי המאוחד לסיוע לנפגעי מלחמת העולם הראשונה). קורות חייו נולד בקופנהגן בירת דנמרק לר'…

רבי אברהם נח פאלי

רבי אברהם נח ב"ר פאלֵי (ה'תרל"ו, 1876 – ח' אדר א' ה'תרצ"ב, 15 בפברואר 1932) מנהלן הרוחני של ישיבות שקלוב והלוסק ובסוף ימיו בארץ ישראל, מנהל רוחני בישיבת "היכל התלמוד". קורות חייו נולד בהלוסק לביילא ור' חיים פאלי, ששימש מלמד תשב"ר. התייתם מאביו בצעירותו. למד אצל רבי רפאל שפירא בבוברויסק, ואחר כך שב לבית אמו…

רבי ראובן גינזבורג

רבי ראובן יהושע ב"ר אליעזר גינזבורג (ה'תר"ע, 1910 – י"ב אדר ה'תשמ"ה, 5 במרץ 1985) היה מנהל רוחני בישיבת פוניבז', חתן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. קורות חייו למד בישיבת קלם. נישא ליוכבד בתו השנייה של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. ניצל עם חותנו כשברחו עם תלמידי ישיבת מיר לשנחאי, משם לארצות הברית ומשם לישראל. לאחר פטירת…

רבי יעקב קמנצקי

רבי יעקב ב"ר בנימין קמנצקי (כ"א אדר א' ה'תרנ"א, 1 במרץ 1891 – כ"ט אדר א' ה'תשמ"ו, 10 במרץ 1986) רב בליטא ולאחר מלחמת העולם השנייה בקנדה ובארצות הברית. ראש ישיבת 'תורה ודעת', זקן ראשי הישיבות בארצות הברית וחבר מועצת גדולי התורה. קורות חייו נולד באחוזה משפחתית סמוך לדולהינוב שבפלך מינסק. בילדותו למד בבית המדרש…

רבי מרדכי חברוני

רבי מרדכי ב"ר משה חברוני (ה'תרצ"ט, 1939 – כ"ח אדר א' ה'תשמ"ו, 9 במרץ 1986) היה מראשי ישיבת 'כנסת ישראל – חברון' בגאולה ובגבעת מרדכי בירושלים. ומקורב לחסידות גור. קורות חייו בנם של ראש ישיבת חברון רבי משה חברוני ורחל בת ראש הישיבה רבי משה מרדכי אפשטיין, על שמו נקרא. למד בישיבת חברון וכבר בבחרותו…

רבי ישראל ישראלי

רבי ישראל ב"ר בנימין (איזרעאליט) ישראלי (~ה'תר"פ, 1920 – י"ט אדר א' ה'תשמ"ו, 28 בפברואר 1986) תלמיד חכם ומרביץ תורה. אחיו של רבי שאול ישראלי ואביו של רבי אריה ישראלי. קורות חייו נולד בסלוצק, אביו ר' בנימין איזרעאליט שימש באותה עת דיין בבית דינו של רבי איסר זלמן מלצר רבה של סלוצק, ולימים רבה של…

רבי נפתלי הופנר

רבי נפתלי ב"ר אליעזר הופנר (ה'תרע"ח 1918 – כ"ד אלול ה'תש"ס, 24 בספטמבר 2000) היה מחבר פורה של ספרי הלכה והשקפה. ידועה במיוחד סדרת ספריו 'ספר הלכה' ולוח ברכות הנהנין שלו. קורות חייו נולד בלייפציג לאליעזר ורבקה לאה (נפטרה ז' אדר ב' ה'תשי"ד) הופנר. הוא נקרא ע"ש אבי אמו. אביו היה סוחר פרוות. מיד לאחר…

רבי יהושע השיל (ברמ"ד) ברים

רבי יהושע השיל ב"ר מרדכי דוד ברים (ה'תרע"ג, 1913 – כ"א שבט ה'תשמ"ו, 1 בפברואר 1986) היה ראש ישיבת 'תפארת ישראל – רוזין' של חסידות בויאן, ומייסד מוסדות חסידות זו בארץ ישראל. קורות חייו נולד בירושלים העתיקה, בן למשפחה גליציאנית (אבי המשפחה רבי יצחק מאיר קלגסברוין, על שמו קרויים צאצאין ברי"מ), חסידי בויאן-רוז'ין (המשפחה התגוררה…

רבי אלעזר איש הורוויץ

רבי אלעזר ב"ד דוד יהושע השיל איש הורוויץ (ה'תקס"ד, 1804 – ליל (אחר חצות) כ"א סיון ה'תרכ"ח, 11 ביוני 1868) היה רבה של וינה במשך ארבעים שנה. מחבר ספר השו"ת 'יד אלעזר'. קורות חייו נולד בעיר פלוס שבבוואריה, לרבי דוד יהושע העשיל הלוי (נפטר ב' כסלו ה'תקפ"ו); בן רבי צבי הירש הלוי איש הורוויץ, ה'מחנה…

רבי קלמן עזריאל פינסקי

רבי קלמן עזריאל (זליג) ב"ר אלתר אריה פינסקי (~ה'תרע"ה, 1915 בערך – כ' שבט ה'תשמ"ו, 30 בינואר 1986) מנהל רוחני בישיבת כנסת חזקיהו (לימים בכפר חסידים) בתקופת זכרון יעקב, ובישיבת קמניץ. חתנו של רבי אליהו לאפיאן וראש כולל 'עליות אליהו' על שמו. מחבר ספר "נושא כלי יהונתן" על תרגום יהונתן בן עוזיאל. קורות חייו נולד…

רבי נחום פפרמן

רבי נחום ב"ר אליהו פפרמן (נפטר ה'תרפ"ז, 1927) היה ראש ישיבה בדווינסק היא דיננבורג. קורות חייו נולד במרינהויז. בצעירותו נסמך לרבנות בידי רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי מאיר יונה ברנסקי (שץ) מסוויסלוץ', ורבי ראובן לוין (ר' ראובל'ה דיננבורגר). נישא לבתיה בת ר' ירמיהו טייטלמן והזוג התגורר זמן מה בעיירה קרסלאבה (Krāslava) שבפלך ויטבסק, כיום בלטביה….

רבי אברהם גולדשמידט

רבי אברהם ב"ר ברוך גולדשמידט (ה'תר"ם, 1880 – ו' חשון ה'תרצ"ו, 2 בנובמבר 1935) היה תלמיד חכם ליטאי מבחירי ישיבת 'כנסת ישראל – סלובודקה'. מחבר "כרם אברהם" ואבי הדיינים הישראליים: רבי אליעזר גולדשמידט ורבי ישעיהו גולדשמידט. קורות חייו נולד בינובה שבפלך קובנה, ליטא, לגולדה ורבי ברוך. למד בישיבת סלבודקה והיה חברם של רבי יחיאל מיכל…

רבי אברהם מיכאל ילין

רבי אברהם מיכאל ב"ר אליעזר יעלין (תשרי ה'תר"ע, 1909 – ט"ו חשון ה'תשמ"ו, 30 באוקטובר 1985) היה רב באלנטאון שבפנסילבניה. יליד פוניבז' בליטא, בנו של רבי אליעזר (דיין בפוניבז', נפטר בגטו קובנה) צאצא של בעל 'יפה עיניים'. שימש כמוהל במחנות בקפריסין, ומל במשך השנים קרוב ל-1,000 ילדים. ארונו הועלה לקבורה בהר הזיתים בירושלים. בתו, נישאה…

רבי הלל ויטקינד

רבי הלל ב"ר חיים אהרן ויטקינד (תרנ"ח או תרנ"ט, 1898 – י"ט אלול ה'תשל"ד, 6 בספטמבר 1974) ראש ישיבת נובהרדוק בית יוסף בתל אביב. ולפני כן מראשי ישיבת נובהרדוק בוורשה. קורות חייו נולד באמדור, למד בשטוצ'ין אצל רבי אלתר שמואלביץ חתנו של הסבא מנובהרדוק ואחר כך בישיבת נובהרדוק המרכזית, שבה למד עד פטירת הסבא (ה'תר"פ,…

רבי חיים ויסוקר

רבי חיים ב"ר שבתי הכהן ויסוקר (ה'תרנ"ו, 3 בפברואר 1896–ט"ז אלול ה'תשמ"ה, 2 בספטמבר 1985) ממייסדי וראשי ישיבת בית התלמוד, ברוקלין ניו יורק. מתלמידי ישיבת מיר, תלמידי רבי ירוחם ממיר. שיחות המוסר שלו אוגדו בספר "אמרות חיים". קורות חייו נולד בפיעסק שבמחוז וולקוביסק מזרחית לביאליסטוק. למד בישיבת מיר ודבק ברבו המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ (שכינה…

רבי בן־ציון ראקוב

רבי בן ציון ב"ר יום טוב ליפמן ראקוב (כ"ז אייר ה'תרפ"ה, 21 במאי 1925 – ליל ח' אב ה'תשמ"ה, 25 ביולי 1985) ראש ישיבת 'חיי עולם' בגולדרס גרין ורב קהילת 'היכל התורה' בסטמפורד היל, לונדון. חידושי תורתו נדפסו בחייו בספרי "ילקוט שיעורים". קורות חייו נולד בפרנקפורט דמיין, למד בישיבת תורת אמת אצל רבי משה שניידר…

רבי ראובן עזוז

רבי ראובן ב"ר צבי אריה עזוז (ה'תרנ"ט, 1899 – ט"ז תמוז ה'תשמ"ה, 5 ביולי 1985) תלמיד חכם ירושלמי ממוצא ליטאי, ר"מ בישיבת 'תפארת צבי' בירושלים וחבר מערכת "אוצר הפוסקים". ניצול טבח תרפ"ט בחברון. קורות חייו נולד בקלם, למד שם בישיבתו של רבי אליהו לופיאן. עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת חברון, שם היה חבר ועדת 'עזרת…

רבי שמשון אורינשטיין

רבי שמשון ב"ר משה אורינשטיין (אורנשטיין; כ"ה אלול ה'תקפ"ד, 18 בספטמבר 1824 – כ"ג כסלו ה'תרס"ד, 12 בדצמבר 1903) רבן של קרשנביץ, אוזרקוב וקאליש. עליו הרב ר' שמשון אוּרינשטייןאב"ד דקאליש נולד כ"ה אלול תקפ"ד לאביו הגאון ר' משה אוּרינשטיין. עד שנת הי"ח עסק בתלמוד ופוסקים וילמוד תורה מאביו הגאון ומהגאון ר' יעקב שמחה האב"ד דקעמפין…

רבי חיים גולדשמיד

רבי חיים ב"ר אפרים פישל גולדשמיד (~ה'תרל"ה, 1875 – כ"ב כסלו ה'תר"צ, 24 בדצמבר 1929) היה פוסק הלכה גליציאני, המו"צ הרשמי של זמושץ' (תחת האב"ד רבי משה חיים בלום). נשא בכל עניני משמר ההלכה בעירו ביד רמה. מסר שיעורים בלימוד לצעירי אגודת ישראל בעירו, עסק בצרכי ציבור ובעניני צדקה בנאמנות. נודע בדרשותיו. נפטר בגיל 54….

רבי ראובן מלמד

רבי ראובן ב"ר משה ליב מלמד (אלול ה'תרע"ד – ליל כ"ג תשרי ה'תשמ"ו, 7 באוקטובר 1985) תלמיד חכם ומרביץ תורה ומוסר. מתלמידי המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. מחבר "אור התשובה", "תפילת חנה" על סידור התפילה, "מליץ יושר" וספרים נוספים. קורות חייו נולד בלובוונע שבפולין. למד בישיבת רמיילס בווילנה אצל רבי שלמה היימן, אצל החפץ חיים בראדין,…

רבי שמעון לנגבורט

רבי שמעון ב"ר אריה לנגבורט (ד' ניסן ה'תרנ"ב, 1 באפריל 1892 – י"ג אייר ה'תשמ"ג, 26 באפריל 1983) ראש ישיבת וולוז'ין ומ"מ גאב"ד וולוז'ין. לפני מלחמת העולם השנייה עלה לארץ ישראל והקים את ישיבת וולוז'ין בתל אביב ואחר כך בבני ברק. נולד בביאליסטוק לרבי אריה ב"ר גדליה סנדר ובילא לנגבורט (שניהם נהרגו בשואה בביאליסטוק, עם…