רבי סיני שיפר

רבי סיני ב"ר יקותיאל זאב שיפר (כ"ז חשון ה'תרט"ו, 18 בנובמבר 1854 – ליל ט"ו חשון ה'תרפ"ד, 24 באוקטובר 1923) רב אב"ד קהל יראים, הקהילה האורתודוקסית בקרלסרוהה גרמניה. מחבר שו"ת "סתרי ומגיני", קונטרס על תספורת הזקן, וקונטרסי הלכה נוספים. קורות חייו נולד בנמסטו, הונגריה. אביו ר' יקותיאל זאב ואמו הדסה לבית גרוס שלחו אותו בצעירותו…

רבי אברהם יעקב פרידמן, ה"אביר יעקב" מסדיגורה

רבי אברהם יעקב פרידמן (ח' אב ה'תרמ"ד, 30 ביולי 1884 – ה' טבת ה'תשכ"א, 24 בדצמבר 1960) מאדמו"רי סדיגורה. ממנהיגי הציבור החרדי בארץ ישראל לאחר השואה, חבר מועצת גדולי התורה. נודע בספרו "אביר יעקב". בשנת ה'תרצ"ז, 1937, עלה לארץ ישראל. והתיישב ברחוב אחד העם 45 פינת נחמני 27 בתל אביב. עליו עם פטירת הצדיק מסדיגורה…

רבי גרשון אברהם ברגר

רבי גרשון אברהם ב"ר מיכל משה ברגר (~ה'תר"א, 1841 – י"ד אייר ה'תר"ע, 23 במאי 1910) תלמיד חכם מגדולי מינסק, מראשי עסקני היהדות הדתית במינסק, מתלמידיו הראשונים של החפץ חיים ידיד ובר פלוגתא של "הגדול ממינסק". אשתו חנה ריבה לבית גלדין היתה אשה משכלת, תלמידתם של המשורר יהל"ל בעברית ושל הסופר ליב לוונדה ברוסית. בניהם…

רבי אברהם יצחק משכיל לאיתן

רבי אברהם יצחק ב"ר אהרן משכיל-לאיתן (י"ז חשון ה'ת"ר, 25 באוקטובר 1839 – י"ד חשון ה'תרס"ה, 23 באוקטובר 1904) רבן של סמולוביץ, חסלוביץ וסטויבץ. ספריו "זרע איתן" ו"נהרות איתן" (כללי), אבדו בעת מלחמת העולם הראשונה והמהפכה ברוסיה. קורות חייו נולד בסמולביץ, למד בעירו ובבוברויסק. בישיבת מינסק ובישיבת וולוז'ין. שנתיים למד בוולוז'ין ואז נשא את חנה…

רבי יעקב יוסף גינז

רבי יעקב יוסף ב"ר שמעון גינז (ה'תרי"ד, 1854 – ה' ניסן ה'תרפ"ה, 30 במרץ 1925) רבן של ברשד-טשאבא ובוסרמין, ולפנים ראש ישיבה בסיגט. מחבר "הרי בשמים" על התורה. קורות חייו נולד ביאנקוביץ. למד מפי: רבי משה כץ אב"ד טרֶבישוף, רבי מרדכי אליעזר ובר אב"ד אדא, רבי משה גינז אב"ד צעצע (שהיה דודו), רבי אליעזר זוסמן…

רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב

רבי בן-ציון ב"ר שלמה הלברשטאם (ה'תרל"ד, 1874 – ד' אב ה'תש"א, 28 ביולי 1941) האדמו"ר מבאבוב, מייסד "אגודת הרבנים דמערב גליציה". נרצח בשואה בידי הנאצים ועוזריהם האוקראינים בירי ביער בפאתי לבוב. ספרו "קדושת ציון". הקים רשת ישיבות ברחבי גליציה ופולין, שלמדו בה כמה אלפי תלמידים. בנו רבי שלמה הלברשטאם ניצל מן השואה ושיקם את חסידות…

רבי ישראל סחרוב

רבי ישראל סחרוב (ה'תרנ"ו, 1896 – ח' תשרי ה'תשכ"ז, 22 בספטמבר 1966) מחבר הסדרה "אוצר תהילות ישראל" על ספר תהילים. קורות חייו נולד במאלטש שבליטא, למד בישיבת ראדין ובישיבת סלבודקה ונסמך לרבנות בגיל עשרים. עלה לארץ ישראל לפני מלחמת העולם השניה. עשרות שנים מחייו הקדיש ליצירתו "אוצר תהילות ישראל" על ספר תהילים. יצירתו זו זיכתה…

רבי אלעזר מאיר פרייל

רבי אלעזר מאיר ב"ר אלחנן פרייל (ה'תרל"ח, 1878 – י"ד תשרי ה'תרצ"ד, 4 באוקטובר 1933) רב ליטאי ואמריקאי, ממנהלי סניף ישיבת טלז בשדובה שבליטא, רב בטרנטון ובאליזבת, ור"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן. קורות חייו נולד בבירז לרב אלחנן פרייל (נפטר ב' סיוון ה'תר"מ), למד מפי אחיו רבי יהושע יוסף פרייל רבה של קרוק. בהמשך למד…

רבי אהרן שלמה בוקשטיין

רבי אהרן שלמה ב"ר יוסף דוד הלוי בוקשטיין (ה'תר"ל, ~1870 – ב' טבת ה'תרצ"ו, 28 בדצמבר 1935) היה רב ליטאי ואמריקאי, מ"מ בביאליסטוק ובשלושים שנותיו האחרונות בניו יורק. קורות חייו נולד בקרטוז-ברזי (Kartuz-Bereza) שבפלך הורדנה, למד מפי רבי פנחס מיכאל אב"ד אנטופול. בעודו אברך צעיר התמנה כמ"מ בבית המדרש 'רבי אליהו אלימלך' בביאליסטוק ובבית מדרש…

רבי שאול ברזם

רבי שאול ברזם (ה'תרפ"ו – ו' אייר ה'תשכ"ד, 18 באפריל 1964) תלמיד חכם מפורסם שנפטר בצעירותו, מכתביו נדפסו הספרים "זכרון שאול". קורות חייו נולד בהולנד, שבע נדודים במחתרת בצרפת ועוד בזמן מלחמת העולם השנייה, ועלה ארצה בשנת ה'תש"ה באותה ספינה שבה עלה רבי אהרן יהודה ליב שטינמן. השלים לימודיו בישיבת חברון והתחבב על רבי אברהם…

רבי מנחם מרדכי פרנקל-תאומים

רבי מנחם מרדכי ב"ר אלטר יששכר פרנקל-תאומים (כ"ב תמוז תרמ"ב, 9 ביולי 1882 – ליל א' אדר התשל"ב, 15 בפברואר 1972) היה רב אמריקאי ממוצא ירושלמי, מראשי 'העדה החרדית' בירושלים בראשית דרכה, ראש ישיבה בישיבת רבנו חיים ברלין בניו יורק ורבן של כמה קהילות בפילדלפיה. קורות חייו נולד בירושלים לצביה ולמקובל רבי אלטר יששכר פרנקל-תאומים,…

רבי שמחה ליב גולשבסקי

רבי שמחה ליב ב"ר משה יוסף גולשבסקי (ה'תרמ"א, ~1881 – ליל כ"ד תשרי ה'תרצ"ח, 28 בספטמבר 1937) היה רב בליטא ובארצות הברית בין מלחמות העולם. רבה של האנישוק (תרפ"ד-תרפ"ו) ורב בברוקלין ובבוסטון. קורות חייו נולד בבריסק, אמו היתה בתו של רבי יהודה ליב הרשינזון מחכמי בריסק. למד בישיבות סלבודקא, וולוז'ין, שאוועל וראדין. עם הגיעו לפרקו…

רבי חיים יעקב מס

רבי חיים יעקב ב"ר יהושע מס (מאסס; נפטר בכ"ו אדר ב' ה'תרצ"ה, 31 במרץ 1935) רב אמריקאי ממוצא ליטאי. קורות חייו נולד ביאנובה, פלך קובנה. למד בישיבת קובנה מפי רבי זלמן יאנובער. בשנת ה'תרס"ט, 1909, היגר לארצות הברית. כיהן כרב ושו"ב בכמה קהילות, ובשנת ה'תרפ"א, 1921, התמנה כרב קהילת "פתח תקוה" בברוקלין (קהילת פתח תקוה…

רבי יחיאל דוב שוהם

רבי יחיאל דוב ב"ר שמואל יוסף שוהם (כ"ז חשון ה'תרנ"ט, 12 בנובמבר 1898 – ח' אלול ה'תשל"ח, 10 בספטמבר 1978) רב אמריקאי ממוצא ליטאי, רב בספרינג וואלי ובבלטימור, חבר הוועד הפועל של אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה, חבר הנשיאות של ועד הרבנים דבלטימור ויושב ראש הועד הפועל של הסתדרות תלמידי ישיבת סלבודקא בארצות הברית. קורות…

רבי שמואל יוסף שוהם

רבי שמואל יוסף שוהם (ה'תרכ"ז, 1867 – ה'תש"א, 1941) היה רבן של דרשונישוק ווילקי בליטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד בשנת ה'תרכ"ז, משנת ה'תרנ"א כיהן כרבה של דרשונישוק וחתום על היתר מאה רבנים שכתב רבי חיים ברלין. עוד לפני מלחמת העולם הראשונה התמנה כרבה של ווילקי, פלך קובנה. במלחמה גלה למינסק ולאחריה חזר לעירו. הוא…

רבי אברהם זאב הלר

רבי אברהם זאב הלר (ה'תרמ"ו, 1886 – אלול ה'תש"א) היה רב ליטאי חניך סלבודקא, רבה של ז'ידיק ורבה האחרון של מריומפול. חבר אגודת הרבנים בליטא. נספה בשואה. קורות חייו יליד הלוסק, למד בישיבה בהלוסק וממנה עבר ללמוד בסלבודקא. בשנת ה'תרפ"א נמנה על קבוצת האברכים הראשונה שלמדה בכולל "בית ישראל" בסלבודקה. נישא לבת רבי יוסף יעקב…

רבי בן ציון מיטאווסקי

רבי בן ציון מיטבסקי (ה'תרכ"ג, 1863, שאוול – ליל ז' חשון ה'תרס"ז אחר חצות, 26 באוקטובר 1906, לבדובה) היה רבה של לבדובה שבפלך וילנה וראש ה"קיבוץ" למצוינים בעיר. נרצח בידי אנרכיסטים במהלך שוד. ספרו הנודע "בני ציון" יצא לאור בידי אלמנתו. אחד מבניו נרצח בחברון בפרעות תרפ"ט. קורות חייו נולד בשאוול שבפלך קובנה, בצעירותו למד…

רבי צבי הירש רוזאניש

רבי צבי הירש ב"ר ישכר דוב בעריש רוזאניש (ה'תצ"ב, 1732 – ו' כסלו ה'תקס"ה, 9 בנובמבר 1804) אב"ד בולחוב, רבה של לבוב וראש הישיבה בה. מחבר "תשע שיטות". קורות חייו נולד לרבי יששכר בריש מפודהייץ, בנו של רבי יעקב יהושע פלק, ה"פני יהושע", וחתנו של רבי אריה ליב מבוטשאטש ראש המדינה דגליל לבוב, ונקרא על…

רבי משה יהודה ליב ברמן

רבי משה יהודה ליב ב"ר דוד ברמן (י' חשון ה'תרכ"ו, 30 באוקטובר 1865 – השואה) רבה של הורודלו שבפולין. מחסידי ראדזין. מחבר שו"ת חק משה וספרים נוספים. קורות חייו נולד בלומאז' לרחל ודוד ברמן, אביו היה חסיד ראדזין מפורסם בשמו 'ר' דוד'ל מלומאז". בגיל 15 נישא לברכה גיטל בתו של רבי יקותיאל גלרנטר, רבה של…

רבי משה יחזקאל גרודנצ'יק

רבי משה יחזקאל גרודנצ'יק (נפטר בכ"ד בשבט ה'תרל"ב, 3 בפברואר 1872) ראש ישיבה בסלונים ובביאליסטוק, ורבן של סלץ, פורוזובה וסוקולה. מראשוני תלמידי רבי ישראל מסלנט. מחבר "חידושי מהרמ"י". קורות חייו בצעירותו התנהג בפרישות והתקרב לרבי ישראל מסלנט כתלמיד חבר. נישא לטישע בת ר' מרדכי הלוי (נפטרה בצעירותה בי"ד טבת ה'תר"ט). הרביץ תורה בישיבה בסלונים ולאחר…

רבי אברהם דוד שפיגל

רבי אברהם דוד ב"ר יצחק שפיגל (שפיגעל; ה'תרמ"ה, 1885 – ~ה'תש"ב, 1942) היה ראב"ד רוהאטין בגליציה, ולאחר מלחמת העולם הראשונה בשטח פולין. נספה בשואה. קורות חייו נולד ברוהאטין, דור שישי לרבה הנודע של העיר רבי אד"ם [-אברהם דוד משה] טריווש, מחבר "מרכבת המשנה" על המכילתא. למד מפי אביו ומפי רבי יעקב קאווי (קוה-שיין), ובגיל שמונה…

רבי משה מאיר לנטשיצקי

רבי משה מאיר לנטשיצקי (~ה'תר"ם, 1880 בערך – כ"א כסלו ה'תרפ"א, 2 בדצמבר 1920) דיין ומו"צ באוזרקוב. חלק מחידושיו, בסגנון הלימוד של סוכטשוב-אוסטרובצה, כונסו בספר "זכרון משה מאיר". קורות חייו נשא לאשה את פרעדל בת רבי חיים אוקונובסקי, תושב אוזרקוב מחסידי גור, שהיה צאצא רבי חיים אויערבאך. במשך שנים שימש מו"צ לא רשמי בעיר, ואחר…

רבי חיים דוד זילבר מרגליות

רבי חיים דוד ב"ר נפתלי צבי הירשלי זילבר מרגליות (ה'תרכ"ד, 1864 – כ' כסלו ה'תש"א, 20 בדצמבר 1940) רבה של קויל, פולין. נפטר בגלות בלובלין לאחר פלישת הנאצים לפולין. קורות חייו נולד בזלחוב, פלך לובלין, פולין. אביו רבי נפתלי צבי היה נין ר' אלכסנדר מרגליות מחבר "תורת הרא"ם" ונכדו של רבי אלכסנדר שור, בעל "תבואות…

רבי שמואל יצחק פינצי

רבי שמואל יצחק ב"ר משה חי פינצי מחכמי פיררה שבאיטליה. ספר דרושיו 'דגל יהושע' עודו בכתובים. אין להחליפו עם ר' שמואל יצחק פינצי (נפטר בכ"א אייר ה'תקנ"ו, 29 במאי 1769) בנם של ר' משה חי ורבקה פינצי. נכדו של רבי יצחק פאציפיקו וחתנו של רבי יעקב חי ריקאנטי (פסקי ריקאנאטי האחרונים). את שמו חתם לעתים…

רבי חיים אלחנן צדק

רבי חיים אלחנן ב"ר יהודה צדק (לעתים: צדיקוב; ה'תקע"ג, 1813 – ה'תרמ"ג, 1883) היה מגיד מישרים נודע ומחבר ספרים, נודע בכינוי 'ר' חיים רומשישוקר' על שם עיר מוצאו רומשישוק שליד וילנה. נודע בתיאוריו החיים. ספרו 'מורה חיים' (רוממות צדק) על ספר איוב (ה'תרל"ב) מיוסד על דברי חז"ל לפיהם איוב ביקש לכפור בעיקר ורעיו מעמידים אותו…

רבי יהושע יוסף פרייל

רבי יהושע יוסף ב"ר אלחנן פרייל (י"ב טבת ה'תרי"ט, 19 בדצמבר 1858 – י"ד אייר ה'תרנ"ו, 27 באפריל 1896) ראש ישיבה בישיבת הרב ריינס בשווינציאן, ורבה של קרוק (קראק), נפטר בדמי ימיו. קורות חייו נולד לרב אלחנן פרייל (נפטר ב' סיוון ה'תר"מ) בעיירה בירז והתפרסם כעילוי נפלא. ואף סייע לרב העיר, רבי אשר ניסן לוינזון…

רבי אליהו דב היילפרן

רבי אליהו דב היילפרן (ה'תר"כ, 1860 – ?) משגיח ישיבת "תורת חסד" בלודז' ומחבר פורה של ספרי חיזוק ומוסר יהודיים בשפת היידיש. קורות חייו נולד לרבי ישראל דוד הלפרין בווילקומיר. חי בוורשה ובלודז'. בשנת תרס"ט עם ייסוד ישיבת תורת חסד בלודז', נמנה על צוות הישיבה ושימש משגיח על סדרי הישיבה. בשנת תרע"ב הדפיס הספד על…

רבי דב צבי קרלנשטיין

רבי דב צבי קרלנשטיין (ר' בער'ל. ~ה'תרי"ז, 1857 – כ"ג בסיוון ה'תר"צ, 19 ביוני 1930) אב"ד מאלקין וחבר בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים בירושלים. קורות חייו נולד בסביבות שנת תרי"ז. בנם של רבי עזריאל זליג קרלנשטיין מח"ס עבודת עבד ומגיד מישרים בקאלנא ולומז'ה, ופעשע קרלנשטיין בת ר' אליהו שו"ב מזאמברוב שבפלך לומז'ה. סבו ר'…

רבי משה יהודה קולר

רבי משה יהודה ב"ר אפרים צבי קולר (כ"ו אב ה'תרצ"ה, 25 באוגוסט 1935 – כ"ג תמוז ה'תשע"א, 25 ביולי 2011) אב"ד בית הדין הרבני בתל אביב. קורות חייו נולד בלבוב לר' אפרים צבי ב"ר שמואל אלימלך קולר ולרחל ב"ר אלעזר לבית בלוטברג. בהיותו בגיל שש היגרו הוריו לגרמניה, ועם פרוץ המלחמה נמלט עם אמו בחזרה…

רבי ישראל אהרן דרומי

רבי ישראל אהרן ב"ר דוד הלוי דרומי (ה'תר"פ, 1920 – י"א תשרי ה'תשס"ח, 23 בספטמבר 2007) רבה של גדרה במשך עשרות שנים. קורות חייו נולד לבריינדל ודוד פלינט, מחסידי אלכסנדר בעיירה ז'יררדוב שליד ורשה, פולין. בתרפ"ג, 1923, כשהיה בגיל 3, עלו הוריו לארץ ישראל והתיישבו בשכונת שפירא בתל אביב. בגיל שמונה שלחו אותו הוריו לבדו…

רבי יששכר דב באב"ד

רבי יששכר דב ב"ר אברהם באב"ד (ה'תרי"א, 1851 – ז' שבט ה'תרצ"ח, 9 בינואר 1938) רבה של בוסק. מחבר "אוצר י"ד החיים". נולד לרבי אברהם ב"ר יעקב באב"ד רבן של ראדיחוב ובוסק ונקרא על שם סבו, אב אמו, רבי יששכר דב רמר"ז אב"ד סקאהל. כבר בילדותו נחשב לעילוי. נישא למאטיל בת ר' אליעזר אטינגר מז'ולקובה…

רבי אברהם אליעזר אלפּרשטיין

רבי אברהם אליעזר ב"ר ישעיה אלפרשטיין (ה'תרי"ג, 1853 – ה' שבט ה'תרע"ז, 28 בינואר 1917) ממייסדי אגודת הרבנים דארצות הרבנים וקנדה, סגן נשיא האגודה וראש הוועד הפועל שלה. מחבר "הראל: בכורי ענבים, פרי הלולים ויעלת חן" על ירושלמי מסכת ביכורים. קורות חייו נולד בקוברין שבפלך הורדנה של האימפריה הרוסית, למד בישיבות ליטא (בישיבת הרידב"ז בקוברין…

רבי שאול בוימאן

רבי שאול ב"ר מרדכי בוימאן (ה'תרע"ד, 1914 – ~ה'תש"א, 1941) היה ת"ח יהודי פולני צעיר שנספה בשואה. תלמיד יח"ל ותלמידו של רבי ברוך בר ליבוביץ. נודע בספרו "מפתחי חכמת האמת". נולד בפרצובה, לר' מרדכי ויהודית בוימאן. למד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בוורשה, ואחר כך בישיבת כנסת בית יצחק בסלבודקה אצל רבי ברוך דב ליבוביץ, שאף…

רבי זאב וולף ויסוקר

רבי זאב וולף ויסוקר (~ה'תק"צ, 1830 – ו' כסלו ה'תר"ן, 29 בנובמבר 1889) רבן של סוקולוקה וסקידל. קורות חייו בסביבות שנת ה'תרט"ז, 1856, התמנה כרבה של סוקולקה (מינוי חריג לרב עיר מחוזית בגילו הצעיר, כ-26) ושימש בתפקידו זה במשך עשרים ושתים שנים. בשנת ה'תרל"ח, 1878, התמנה כרבה של סקידל ושירת בה כשתים עשרה שנים עד…

רבי חיים גולדשמיד

רבי חיים גולדשמיד (~ה'תרל"ה, 1875 – כ"ב כסלו ה'תר"ץ, 24 בדצמבר 1929) מורה הוראה בזאמושץ'. נודע בדרשותיו. נפטר בוורשה לאחר מחלה והוא בן 54. ביבליוגרפיה: י.ד. פירשטמאן, נקרולוג, אונזער גייטס, שבט תר"ץ, עמ' לג.   מילות מפתח: גאלדשמיד, גאלדשמידט, גולדשמידט