זכויות יוצרים

הבהרה באשר לזכויות יוצרים: אתר אישי ישראל מקפיד מאד (מבחינה דתית וחוקית) על שמירת זכויות היוצרים של צלמים ויוצרי טקסטים, האתר משקיע סכומים ניכרים ברכישת זכויות שימוש בטקסטים ותצלומים שאינם ברשות הציבור, ומקפיד שלא להשתמש בחומרים המפירים זכויות יוצרים. אנחנו משקיעים מאמצים כדי לאתר את בעלי הזכויות, וכאשר יש לנו יסוד סביר להאמין שקיימים בעלי זכויות, אנו נמנעים מלפרסם את התמונות גם אם לא הצלחנו לאתרם.

אם למרות זאת, בשל תקלה או טעות הבנה שלנו, מצאתם עצמכם נפגעים, וטקסט או תמונה שברשותכם הועלו לאתר, אנא הודיעו לנו ואנחנו נשמח לשלם תמורתם כמקובל בשוק, ולהסירם לאלתר אם תבחרו באפשרות זו. תמונות אישים שנפטרו חוסות לעתים בצל זכויות השימוש ההוגן (Fair Use), אך אם משום מה אתם סבורים שתמונה שהוצגה כאן בשימוש הוגן אינה עונה לתנאי השימוש והצגתה מפרה את זכויותיכם, אנו מתחננים בכל לשון של בקשה, לעדכן אותנו, ומתחייבים להסירה לאלתר.