ביבליוגרפיה

להלן רשימת מקורות עיקריים, לכסיקונים ואנציקלופדיות, כפי שצוינו בפרק ה"ביבליוגרפיה" שבסוף הערכים. מטבע הדברים קיצרנו בהבאתם בתוך הערך וכאן מופיע העיול המלא כדבעי:

 • אוצר הרבנים – הרב נתן צבי פרידמן, אוצר הרבנים: תקופת הרבנות [ד'תש"ל-ה'תש"ל], בני ברק תשל"ה.
 • אייזנשטט דור – בן-ציון אייזנשטט, דור רבניו וסופריו, תרנ"ה-תרס"ה.
 • אייזנשטט דורות – בן-ציון אייזנשטט, דורות האחרונים, ניו יורק, תרע"ג-תש"א.
 • אנציקלופדיה של הצה"ד – יצחק רפאל וגאולה בת יהודה (עורך ועורכת משנה), אנציקלופדיה של הציונות הדתית, 6 כרכים, ירושלים: מוסד הרב קוק.
 • אנשי השם – שושן מאזוז, תשמ"ב (חכמי תוניס)
 • אנשי שם ברוורמן – חיים בראווערמאן, אנשי שם, א, ורשה תרנ"ב.
 • אנשי שם לבוב – שלמה בובר, אנשי שם: גאוני ישראל… בעיר לבוב במשך ארבע מאות שנה, קרקא תרנ"ה.
 • אנשי שם לכס. – שמואל זיינויל ז'רסקי ומשה דוד שיף, אנשי שם: לכסיקון רבני עולמי, א-ב, ירושלים-תל אביב, ה'ת"ש
 • אפרתי דור – אליעזר אפרתי, דור ודורשיו: יספר לדור תולדות גאוני עמנו כגדוליו וראשיו החיים אתנו כלנו היום… בשתי מערכות: א) אספת חכמים… וילנה: ראם, תרמ"ט.
 • אפרתי תולדות – דוד טבלי אפרתי, תולדות אנשי שם, ורשה תרל"ה.
 • בורנשטיין ההנהגה – לאה בורנשטיין-מקוביצקי, ההנהגה של הקהילה היהודית במזרח הקרוב, ע"ד, רמת גן תשל"ח, נספח ב: ציונים לתולדות החכמים הנזכרים בחיבור, עמ' 307 ואילך.
 • גוטליב – שמואל נח גוטליב, אהלי שם, פינסק תרע"ב, 1912.
 • הלחמי – דוד הלחמי, חכמי ישראל, תל אביב: אברהם ציוני, תשי"ח.
 • וונדר – מאיר וונדר, אנציקלופדיה לחכמי גליציה / מאורי גליציה. ה'תשל"ח-ה'תשס"ה.
 • וונדר מרגליות – מאיר וונדר, אלף מרגליות: משפחת מרגליות, ירושלים תשנ"ג.
 • חכמי ליטא – נפתלי בן מנחם, חכמי ליטא: ציונים לתולדות חייהם ורשימת ספריהם, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ט.
 • יהדות ליטא – תל אביב תשכ"ז, ביוגרפיות בכרך שלישי, ליטא: אישים.
 • יובל אגוה"ר – ספר היובל של אגודת הרבנים האורתודוכסים דארצות הברית וקנדה למלאת עשרים וחמש שנים להוסדה (תרס"ב-תרפ"ז), ניו יורק תרפ"ח.
 • כנסת ישראל – רש"י פין, כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל הנודעים לשם בתורתם, בחכמתם ובמעשיהם מימות הגאונים עד הדור הזה, וילנה תרמ"ז, 1886.
 • מרקוביץ – משה מרקוביץ, שם הגדולים השלישי, א: מערכת גדולים, וילנה תר"ע, 1910.
 • מרקוביץ כת"י – הנ"ל, לא נדפס. פוענח חלקית בפרויקט "לתעלומה נקרא אור".
 • ספר זכרון האסיף – ספר זכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום… נערך בבית מערכת האסיף, ורשה תרמ"ט, 1889.
 • קנביל – שבח קנעביל, תולדות גדולי הוראה (עם מאה וארבעים ואחת ביוגרפיות מקוצרות), וינה תרפ"ז.
 • קראוס, אוצר – הרב אברהם משה קראוס, אוצר רבני בריטניה, סדרת מאמרים לפי א"ב בכתב העת 'פעלים לתורה'
 • קראוס, שנתון – נפתלי קראוס, השנתון הדתי האנציקלופדי, תשכ"ב.
 • ראנד – אשר זלקא ראנד (עורך), תולדות אנשי שם: מיוחד לתולדות הרבנים והאדמו"רים המפורסמים שנסמכו מגאוני וצדיקי אירופה (נדפס רק חלק א), ניו יורק, תש"י.
 • רבנים ואנשי תורה – הרב זאב אריה רבינר, רבנים ואנשי תורה שנספו בשואה, בתוך: יהדות לטביה – ספר זכרון, תל אביב תשי"ג, עמ' 365-420.
 • שם הגדולים מארץ הגר – פינחס זליג שוורץ, שם הגדולים מארץ הגר, מערכת גדולים, פאקש תרע"ד.
 • תולדות אנשי השם – אליעזר ליזר לאנדסהוטה, תולדות אנשי השם ופעולתם בעדת בערלין, ברלין תרמ"ד
 • תדהר – דוד תדהר, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, 1947-1971. (האנציקלופדיה זמינה לעיון מקוון חופשי).