לוח זכרון – כג חשון

ערוך ומסודר מאתי אברהם סג"ל איטינגא מדוקלא.
כ"ג חשון

?

בו תקנו החומה הפנימית [סורג] של העזרה בימי יהונתן החשמונאי.

ה'תקל"ז

בו נפטר בזאלקווא הרב הדיין ר' גדליה אביו של הגה"ק רבי אברהם חיים אבד"ק זלאטשיב בעל ספר "אורח לחיים". [שנת ה'תקל"ז]

ה'תי"ג

בו נפטר בזאלקווא הגה"ק רבי משה ב"ר שכנא. [שנת ה'תי"ג]
על קברו של אותו צדיק משתטחים שמה בכל עת צרה ומדי שנה בשנה מדליקים ביום מותו נרות בבתי הכנסת.

ה'תקפ"א

בו נפטר בירושלים ת"ו האב"ד הראשון לציון הג"מ יוסף חזן בעל ספר "חקרי לב" ו"מערכי לב". [שנת ה'תקפ"א]

ה'תר"ב

בו נפטר בלבוב הרה"צ רבי אברהם אבד"ק נראל בהגה"צ רבי יעקב אבד"ק הנ"ל מגזע הלבוש. [שנת ה'תר"ב]

ה'תרס"ה

בו נפטר בלינסקא האב"ד הישיש הרב רבי אברהם חיים בהרה"ג רבי מנחם מענדיל אבד"ק הנ"ל בן ע"ד שנים. [שנת ה'תרס"ה]

ה'תרנ"ג

בו נפטר בירושלים ת"ו הרה"צ רבי יצחק מערינהאלץ בעל ספר "תורת יצחק" תלמיד הרה"ק רבי שלמה יהודא ליב מלענטשנא. [שנת ה'תרנ"ג]

יש לך רעיון גאון?

נוכל לבנות משהו נפלא ביחד.

תוכלו גם להציץ בערכים האחרונים שנוספו ללקסיקון