לוח זכרון – כד חשון

ערוך ומסודר מאתי אברהם סג"ל איטינגא מדוקלא.
כ"ד חשון

ה'תל"ח

בו נהרגו בקראקא על קידוש השם, הקדושים רבי אורי שרגא ב"ר אליהו הכהן ורבי משה ב"ר שמואל הי"ד. [שנת ה'תל"ח]

ה'תרי"ד

בו נפטר ביאססי האב"ד הגאון רבי יוסף לנדא בעל ספר "שו"ת ברכת יוסף" מלפנים אבד"ק ליטין בהג"מ מנחם מענדל אבד"ק באהסליב. [שנת ה'תרי"ד]

ה'תקפ"ז

בו נפטר בווארשא הרב רבי אהרן אבד"ק זאקראטשין בהרב רבי יהודה ליב אבד"ק ריטשעוואל. [שנת ה'תקפ"ז]

ה'תרל"א

בו נפטר הרב רבי צבי הירש בעל ספר "נחלת צבי" בהג"מ אלי' גוטמאכער זצ"ל אבד"ק גרידץ. [שנת ה'תרל"א]

יש לך רעיון גאון?

נוכל לבנות משהו נפלא ביחד.

תוכלו גם להציץ בערכים האחרונים שנוספו ללקסיקון