לוח זכרון – כו חשון

ערוך ומסודר מאתי אברהם סג"ל איטינגא מדוקלא.
כ"ו חשון

ה'שצ"ה

בו נפטר בלבוב האב"ד הג"מ שלמה ב"ר יצחק אברהם איש מבית לוי הנקרא רבי שלמה חריף חתן הגאון בעל "שארית יוסף". [שנת ה'שצ"ה]

ה'תקס"ד

בו נפטר באלטונא האב"ד דג' קהלות אה"ו הג"מ רבי רפאל הכהן בעל ספר שו"ת "תורת יקותיאל", "ושב הכהן", מקדם אבד"ק פינסק, פוזנא ושאר קהילות בהג"מ יקותיאל זוסקינד. [שנת ה'תקס"ד]

יש לך רעיון גאון?

נוכל לבנות משהו נפלא ביחד.

תוכלו גם להציץ בערכים האחרונים שנוספו ללקסיקון