לוח זכרון – כז חשון

ערוך ומסודר מאתי אברהם סג"ל איטינגא מדוקלא.
כ"ז חשון

?

בו נצחו החכמים את הצדוקים שאמרו שאוכלים מנחת בהמה (מגילת תענית פ"ח).

ה'ע"ז

בו נפטר בטוליטולא הג"מ ישראל ב"ר יוסף מחבר פי' על התורה אחי ר' יצחק ישראלי בעל ספר "יסוד עולם". [שנת ה'ע"ז]

ה'ת"נ

בו נפטר בלבוב הג"מ דוד לידא אבד"ק אמשטרדאם בעל ספר "עיר דוד". [שנת ה'ת"נ]

ה'תצ"ז

בו נהרג בפוזנא השתדלן הגדול רבי יעקב הקדוש הי"ד שנתפס ביחד עם הגה"ק רבי אריה ליב דרשן מפוזנא בערב ראש השנה בעלילת דם. [שנת ה'תצ"ז]

ה'תקפ"ו

בו נפטר באיזמיר הרב המו"צ רבי רפאל אשכנזי בעל ספר "מראה עינים" ו"מראה הגדול" ב"ח. [שנת ה'תקפ"ו]

ה'תר"ט

בו נפטר בירושלים ת"ו הרב רבי מאיר בנימין מנחם דאנון בעל ספר "באר בשדה" מבית דינו של ראשון לציון רבי חיים אברהם גאון. [שנת ה'תר"ט]

ה'תרכ"ח

בו נפטר בוויען הרב ר' צבי הירש אבד"ק סטרעליסק וקוטב חתן חתנו של הרה"ק ר' אורי מסטרעליסק ואביו של הרב בעל ספר "למודים בנסים". [שנת ה'תרכ"ח]

יש לך רעיון גאון?

נוכל לבנות משהו נפלא ביחד.

תוכלו גם להציץ בערכים האחרונים שנוספו ללקסיקון