לוח זכרון – כח חשון

ערוך ומסודר מאתי אברהם סג"ל איטינגא מדוקלא.
כ"ח חשון

ה'שנ"ז

בו נפטר בקראקא הרב רבי צבי ב"ר יעקב באכטינש שו"ב דשם, בעל הגהות שו"ב למהר"י וייל. [שנת ה'שנ"ז]

ה'תקט"ו

בו תפסו בקראקא את הקדוש רבי צבי הירש ב"ר דוד הלוי משדה חדש ועינו אותו על המבצר בענוים קשים ומרים להמיר את דתו והוא עמד בנסיון. [שנת ה'תקט"ו]

יש לך רעיון גאון?

נוכל לבנות משהו נפלא ביחד.

תוכלו גם להציץ בערכים האחרונים שנוספו ללקסיקון