לוח זכרון – כט חשון

ערוך ומסודר מאתי אברהם סג"ל איטינגא מדוקלא.
כ"ט חשון

ה'תק"ע

בו נפטר בלבוב הדיין רבי אהרן יצחק שור בהרבני משולם נכד הג"מ אהרן שור אבד"ק יאבריב. [שנת ה'תק"ע]

ה'תר"ג

בו נפטר בלונדון האב"ד ורב הראשי דמדינת בריטאנא הג"מ שלמה הירשל ברלינר בהג"מ צבי הירש אבד"ק ברלין. [שנת ה'תר"ג]

ה'תרס"א

בו נפטר בחברון ת"ו האב"ד חכם באשי הר"ר רחמים יוסף פראנקו בעל ספר "שערי רחמים" חתן הג"מ יצחק ישראל נ"י אבד"ק ראדוס וכעת (תרס"ו) בירושלים. [שנת ה'תרס"א]

יש לך רעיון גאון?

נוכל לבנות משהו נפלא ביחד.

תוכלו גם להציץ בערכים האחרונים שנוספו ללקסיקון