ערים ועיירות ורבניהן

"חביבות עלי עיירות של עבר, אכסניות עניות אלו של כנסת ישראל, שדור אחר דור קטרגו אותן סופרים ומליצים וחתרו תחתיהן פייטנים וחרזנים, והלעיגו בהן שוטים וחכמים ונשתעבדו בהן מלכויות ושלטונות ופרצון גדודי פורעים וליסטים, עד שסוף בטלו ועברו מן העולם זיכרונן עולה לפני ודעתי מידבקת בהן מתוך האבל ומתוך הצער. אגדה של דורי. אגדה של דורות."

חיים הזז, דורות ראשונים

בדף זה ירוכזו שמות ערים ועיירות ורשימות חלקיות או מלאות של רבני הקהילות ואישי ישראל שפעלו בהן

לחלקם עדיין אין רשומה מסודרת באישי ישראל, ועוד חזון למועד.

ערים ועיירות באות א'

אבל, אדלנוי, אדמובקה, אוגוסטוב, אוגוסטובו, אוגליובו, אוגסבורג, אודלסק, אודסה, אודרנקה, אוואנטה, אוז'וונט, אוז'חובנו, אוטיאן, אולסקו, אולקניק, אולשאני, אוסטרהא, אוסטרובה, אוסטרובו, אוסטרובייץ, אוסטרינה, אוסטרליץ, אופסה, אופינה, אוקמיאן, אוראן, אורלה (נפת ביילסק), אורלה (נפת שצ'וצין), אורצ'יה, אורשה, אושמיאנה, אושפול, אז'ארני-זאראסאי, אז'רצי, איגנלינה, איוויה, איוויינייץ, איוונקוביצ'ה, איווצ'וויצ'ה, איזבלין, אייראגולה, איזה, איישישוק, אילוקסט, איליה, אינוורוצלב, אינטוריק, אלט-אויטץ, אלטונה, אליטא, אלכסנדר, אלכסנדרובול, אלסיאד, אמדור, אמסטרדם, אנדריכוב, אנטוקול, אנטליפט, אניקשט, אנישוק, ארז'ווילקי.

ערים ועיירות באות ב'

באיאן, באיאנאווע, בובט, בוגוסלאווישוק, בודסלב, בודפשט, בודשפיץ, בוהדונובו, בוטרימנץ, בוטשאטש, בויד, בויסק, בולניק, בוצ'קי, בורבישקי, בורדיקובשצ'זינה, בורובקה, בוריסוב, בז'וסטוביצה ויילקה, בז'וסטוביצה מאלה, בזיליאן, בטוק, בטיגולה, ביאלה בולוטה, ביאלה מאקה, ביאלובייז'ה, ביאליסטוק, בייליצה, ביילסק, בייסיגולה, בירז', בירשטאן, בלבירישוק, בלז, בלץ, בני ברק, בקלורובה, ברודא, ברודי, ברזה קרטוסקה, בריסק, ברלין, ברנוביץ', ברנסק, ברנשטט, ברסלאו, ברסלב, ברשטיץ.

ערים ועיירות באות ג'

גדנסק, גדרוביץ, גובורובה, גודלווה, גוויע, גולדינגן, גוניונדז, גורז'ד, גידונג, גירטיגולה, גלוגא, גלוואן, גלמבוקיה, גניזן, ג'רבה, גרובין, גרודנה, גרוזד, גריווא, גרינקישוק, גרישקאבוד; גרץ.

ערים ועיירות באות ד'

דאוג, דאוגל, דבוז'ץ, דבייק, דבלין, דובינובו, דוביניק, דובלן, דובנה, דוברובנה, דוברזיץ, דווינסק, דולהינוב, דומברובה, דומברוביץ, דונילוביצ'ה, דוסיאט, דופין, דוקלובשצ'יזנה, דוקשטי, דוקשיצה, דורובשצ'יזנה, דז'יאלדובו, דז'ייוויינישקי, דז'יסנה דטנובה, דלטיצ'ה, דקשניה, דרביאן, דרוהיצ'ין, דרוונו, דרויה, דרויסק, דרזניץ, דרצ'ין, דרשונישוק.

ערים ועיירות באות ה'

האג, הודוצ'ישקי, הולוביצ'ה, הולשאני, הומל, הורודוק, הורודישצ'ה, הורודנה, הורקי, הזנפוט, הלברשטט, הלוסק, הלישוי, המבורג, הרוזובה, הרימלוב, הרמנוביצ'ה, הרסק.

ערים ועיירות באות ו'

ואבולניק, וואויורקה, וגר, ודוביצה, וואוויה, וולוז'ין, וולוצלבק, וולפה, וולקוביסק, וורחוטין, וורטנברג, וורנה, וורניק, ורונה, ויגובה, וידוקלה, וידזה, וידישוק, ויז'אן, ויז'ון, ויזנה, ויטבסק, וייסליץ, וילון, וילייקה, וילנה, וילנובה, וילקובישק, וילקומיר, וילקי, וינדובה, וינה, וינוטה, ויסוקי דבור, וירבאלן, וירושוב, וישטיניץ, וישיי, וישינטה, וישנייב, ולדיבוסטוק, ונדז'יגולה, וקשנה, ורוצלב, ורז'אן, ורז'בלובה, ורניאני, ורשה, ושילישקי, ושקי.

ערים ועיירות באות ז'

ז'אגר, זבלודוב, ז'ולודק, ז'וסלי, זורנה, ז'ז'מיר, ז'טל, ז'ידיק, ז'יטומיר, ז'יים, ז'יימל, זכרון יעקב, זנדברג.

ערים ועיירות באות ח'

חברון, חדרה, חוויידאן, חורושץ', חלם, חרקוב.

ערים ועיירות באות ט'

טאוויאן, טבריה, טוור, טווריג, טוטשין, טולצ'בה, טומשוב, טוקאי, טוקום, טורבין, טורון, טורזיק, טורץ, טורצול, טימקוביץ', טיקטין (טיקוצ'ין), טירקשלה, טלון, טלסן, טלז, טרגין, טרוקי, טרייפ, טרישקי, טרנופול, טרשקון.

ערים ועיירות באות י'

יאסווין, יוז'ינט, יוקבשטט, יורבורג, יזנה, ילוק, ינובה, ינישוק, יפו, ירוסלב, ירושלים, ירמיץ.

ערים ועיירות באות כ'

כפר חסידים, כפר סבא.

ערים ועיירות באות ל'

לאסק, לבוב, לבשין, לובאן, לובזנץ, לובלין, לובצ'ה, לודביפול, לודז', לודמיר, לויקובה, לומז'ה, לונדון, לונדינבורג, לונטשיץ, לונינייץ, לוצק, לוקניק, לזדיי, ליבאו, ליגום, לידה, ליובאן, לייז'ובה, לייפון, לייפציג, ליליון, לינגמיאן, לינקובה, ליסא, ליסקא, ליפנישוק, ליפקני, למסדורף, ללנצ'יץ, סלא, לצקובה.

ערים ועיירות באות מ'

מגדיאל, מוהילב, מולודצ'נו, מונקאטש, מוסניק, מוסקווה, מז'ייק, מזריטש, מיישגולה, מיטאו, מיכלישקי, מינסק, מיסיאד, מיקולאיוב, מיר, מירוסלאב, מישלניץ, מישקולץ, מכנס, מליאט, ממל, מרטש, מריאמפול (רוסיה-ליטא), מריאמפול (פולין-גליציה), מרק.

ערים ועיירות באות נ'

נובוגרודק, נובויילניה, נובו-שווינצ'יאני, נובי-דבור (וולקוביסק), נובי-דבור (סוקולקה), נובי-דבור (שצ'וצ'ין), נוואריא, ניו יורק, ניישווייז', ניישטאט, ניישטוט-טווריג, ניישטוט-שאקי, נמוקשט, נציונישוק.

ערים ועיירות באות ס'

סובוטש, סוביינישוק, סוביץ חדש, סובלק, סודארג, סוויאדושץ', סוורזנץ, סוכא, סוכוצ'ין, סוכטשוב, סוסמקין, סטארי-דורוגי, סטוקלישוק, סטרובין, סיאד, סייני, סימנה, סינזישוק, סלבודקה, סלונים, סלוצק, סלוק, סלט, סלנט, סמורגון, סמטור, סמיאטיץ, סמילישוק, ספיזישוק, סקאקי, סקופישוק, סרדניק, סרהיי.

ערים ועיירות באות ע'

עיר חדש.

ערים ועיירות באות פ'

פאהוסט, פאס, פודזלווה, פוזנא, פולאנגן, פומפיאן, פוניבז', פונידל, פונסק, פוסבול, פופיליאן, פוקרוי, פושוויטין, פושלאט, פיורה, פייזר, פילדלפיה, פילווישוק, פילטן, פיליפובה, פינטשוב, פינסק, פיקלן, פירנצה, פלוטל, פלונגיאן, פלונסק, פלוצק, פלשן, פמושה, פנימוניק, פנסישוק, פסטנברג, פצ'ינל, פראג, פרואנשטט, פרוינבורג, פריז, פרלוי, פרן, פרנקפורט דאודר, פרנקפורט דמיין, פרשבורג, פרשוב, פשבורסק, פשייטש, פשמישל, פשרושלה.

ערים ועיירות באות צ'

צ'ורטקוב, צ'יז'יבה, ציחנוביץ, ציטביאן, צ'ייקישוק, צ'נסטוחוב, צפת.

ערים ועיירות באות ק'

קאליש, קאנדאוי, קאפולי, קובארסק, קובלין, קוז'נהורודוק, קוז'ניץ, קוטנה, קול, קולאטובה, קולנה, קונין, קוניץ, קוסטן, קופישוק, קופצ'ווה, קוצק, קוריץ, קורניק, קורקלי, קורשאן, קושידאר, קיבארט, קיידאן, קילץ, קלוואריה, קלווריה, קליקול, קלם, קלצ'ב, קלצק, קמאי, קמפן, קמיניץ-פודולסק, קניגסברג, קנישין, קסטן, קראקא, קרוז', קרוטושין, קרוּק, קרוֹק, קרושנייביץ, קרטוז-ברזה, קרטינגה, קרינצ'ין, קרינקי, קריפה, קרלין, קרמזיר, קרמנצ'וג, קרסטור, קרסנה, קרקינובה, קשמין.

ערים ועיירות באות ר'

ראדום, ראדין, ראודונוואריס, ראוויטש, ראסיין, ראצק, ראקוב, רדווילישוק, רדושקוביצ'ה, רדזין, רדז'ימין, רדייק, רוגובה, רוגוזין, רודאמין, רודקי, רוזאליה, רומנובה, רומשישוק, רוסטיץ, ריבוק, ריגה, ריטובה, רמיגולה, רקישוק.

ערים ועיירות באות ש'

שאביללן, שאודינה, שאקי, שדובה, שדלץ, שוויינצ'יאני, שוויר, שוולי, שוולן, שווקשנה, שוורין, שוקיאן, שט, שטפנשט, שטרסבורג, שידלובה, שידלובצה, שילל, שימבורג, שיקגו, שירווינט, שמזבה, שנייטאך, שצ'וצ'ין, שקוד, שקודוויל, שקומיאן, שקלוב, שרפץ.

ערים ועיירות באות ת'

תל-אביב.


בכל רחבי הגלובוס קיימו יהודים את חייהם הגשמיים והרוחניים, אנחנו שואפים ליצור גוף ידע מוסמך ועשיר על תולדות גדולי האומה הפזורה, מנהיגים רוחניים מקומיים בכיסוי גדול ככל האפשר

אישי ישראל


השטעטל של סבא נשמט? צור קשר עוד היום!