מריאמפול

מידע על מריאמפול: כתיב שם הישוב, רשימה של רבני המקום וקישורים

במידת האפשר הוספנו לעתים במדור 'הפניות', הצעות לקריאה נוספת של מידע על ההיסטוריה היהודית של הישוב

צורות כתיב

מריאמפול הייתה עיר מרכזית בדרום ליטא, על גדות נהר השישופה, שבה התקיימה קהילה יהודית חשובה שחלק מרבניה התפרסמו. <אין להחליפה עם מרימפול שבגליציה, כיום מרימפיל באוקראינה, שגם בה התקיימה קהילה יהודית חשובה ורבניה נודעו>

מאריאמפאלע, מאריאמפול, מאריאמפאל, מרימפול, Marijampolė, Mariampol, מאַריאַמפּאָל, Капсукас, Kapsukas.

חלק מהצורות מופיעות רק בתקופות מסוימות, כך למשל הצורה קפסוקאס שבה השתמשו בחלק מהתקופה הסובייטית (1956-1989) בלבד.

היסטוריית רבנים

  • רבי חיים פרלמוטר (שרשובר) – ה'תק"מ, 1780 – ה'תק"פ, 1820
  • רבי יהודה ליב חרל"פ – חתן הרב הקודם. התמנה תחתיו. אחיהם של רבי אליעזר צבי חרל"פ רבן של כמה עיירות, רבי משה חרל"פ רבה של טרסטנה ורבי אברהם חרל"פ רבה של סוחובולה.
  • רבי שלמה זלמן ב"ר נתן גורדון – בסביבות ה'תרל"ז-ה'תרל"ט
  • רבי יהונתן עליאשברג – ה'תרל"ט, 1879 – ה'תרמ"ז, 1887
  • רבי עזריאל אריה ליב ב"ר אברהם אבלי – סביבות ה'תר"נ-ה'תרנ"ג. לפני כן היה רב בפלוצק
  • רבי אליהו קלצקין – ה'תרנ"ד, 1894 – ה'תר"ע, 1910
  • רבי יעקב מאיר קרבצ'ינסקי – לפני מלחמת העולם הראשונה-גורש ונפטר במהלכה – ה'תרע"ד
  • רבי אברהם דוב פופל – מלחמת העולם הראשונה – ה'תרפ"ג
  • רבי שלמה פינחס בוטניצקי – דיין בעיר במשך יובל שנים עד ה'תרצ"ח
  • רבי אברהם זאב הלר – ה'תרפ"ח-ה'תש"א. רבה האחרון של מריאמפול. נספה בשואה.

הפניות

כאן יופיעו הפניות ביבליוגרפיות ואחרות למידע על חיי היישוב ורבניו:

מרימפול: על גדות הנהר שישופה (ליטא), תל-אביב, תשמג.

אינטרנט: JewishGen, ויקיפדיה, ויקישיתוף, האנציקלופדיה היהודית.