קלצ'ב

מידע על קלצ'ב: כתיב שם הישוב, רשימה של רבני המקום וקישורים

במידת האפשר הוספנו לעתים במדור 'הפניות', הצעות לקריאה נוספת של מידע על ההיסטוריה היהודית של הישוב

צורות כתיב

קלצ'ב הייתה עיר קטנה באזור קאליש, שבה התקיימה קהילה יהודית חשובה שחלק מרבניה התפרסמו.

קלעטשעוו; קלטשב; קלצ'ב; קלעטשעוו; קלטשעוו; קלעטשוב; קלאטשווע; קלעטשאווע; קלעטשאוו; קלעטשעווי; קלעטשאווי; קלעטשווע; קלעטשווא; קליטשובה; Kleczew; Lehmstädt; מופעים שגויים: קלעשווע, קלעשעווע, קלעטשואווע, קלעטשוואווע.

חלק מהצורות מופיעות רק בתקופות מסוימות, ראו על כך בענין גיטין הנכתבים בקלעטשעוו: ר' יחיאל מאיר וינגורט, זהב הארץ, בני ברק תשעג, עמ' רצו-רצז, מכתבו של רב העיר האחרון רצ"ה זבלודובר הי"ד; רבי יהודה ליב צירלסון, מערכי לב, סימן צג.

היסטוריית רבנים

  • רבי דוד מבריסק דליטא (טבת תקנ"ב)
  • רבי נחמן אמסטרדם (זמן מה בין תקנ"ב-תקע"ב)
  • רבי יוסף יוסקא (גיסו הגדול של רש"ז הנז' להלן)
  • רבי שלמה זלמן (~ה'תקנ"ה – ח' אב ה'תקצ"א, כיהן בק' עד התקפ"ט) – חתן ר' בנימין וולף ב"ר אברהם אבלי חריף ובסוף ימיו רב בזלוטשוב. הוא אחיו הגדול של ר' נחום משאדיק
  • רבי אליעזר – ממכותבי החמדת שלמה (שנפטר תקצ"ט, לע"ע לא מצאנו תאריך פטירה של ר"א)
  • רבי יהושע פאליק אויערבאך (סביבות שנת תר"כ, נפטר כ"ד אייר ה'תרל"ח) – שימש דיין בקלצ'ב ואחר כך כרבה של סלופצה
  • רבי שלמה אויערבאך
  • רבי צבי הירש זבלודובר (הרב האחרון, נספה בשואה)

הפניות

כאן יופיעו הפניות ביבליוגרפיות ואחרות למידע על חיי היישוב ורבניו:

ספר קונין : קהילת קונין בפריחתה ובחורבנה, תל-אביב, תשכח. הספר העוסק בעיר סמוכה מכיל גם פרטים על קלצ'ב ויהודיה

עדות על חיסול הישוב היהודי בקלצ'ב: יוסף בילבסקי, זכרונות, בתוך: ספר פשייטש, תל-אביב תשל"ד, עמ' 129-130 ואילך.

אינטרנט: JewishGen, שטעטל וירטואלי, מורשת יהדות פולין, בית התפוצות, ויקיפדיה, ויקישיתוף, האנציקלופדיה היהודית, JRI.