בית ועד לחכמים – שערי ציון

בחוברת היובל של כתב העת הרבני-ירושלמי "שערי ציון" בעריכת רבי שלמה בלזר ורבי אהרן יצחק זסלנסקי, הציגו העורכים (עמ' עד ואילך) את רשימת הרבנים משתתפי כתב העת מרחבי העולם.

במסגרת פרויקט "בית ועד לחכמים – שערי ציון" נשתדל להמציא ביוגרפיות – בסיסיות בשלב ראשון – של כל הרבנים שהוזכרו ברשימה זו.

להלן הרשימה כלשונה [בתיקונים קלים], כפי שהופיעה ב"שערי ציון":

בית ועד לחכמים

רשימת הרבנים הגאונים, גדולי התורה, חכמים וסופרים שליט"א שבארץ ושבגולה, שהשתתפו בירחוננו זה במשך עשר שנות קיומו בפרי רוחם בכל מקצעות התורה: הלכה, אגדה וספרות תורנית.

(מסודר ע"פ א"ב)

ארץ ישראל:

 • אברהם יצחק הכהן קוק – ירושלם, ראש הרבנים לארץ ישראל.
 • אבא יעקב הכהן בורוכב – ירושלם, (מלפנים אב"ד וולקוביסק).
 • אליהו קלצקין – ירושלם, (מלפנים אב"ד לובלין).
 • איסר זלמן מלצר – ירושלם, ר"מ ראשי דישיבת "עץ חיים" (מלפנים אב"ד ור"מ דסלוצק)
 • אברהם יעקב ניימרק – תל אביב, (מלפנים אב"ד פרען, ליטא).
 • אברהם צבי ברודנא – ירושלם, (מלפנים אב"ד קופישאק, ברעזין ועוד).
 • אברהם יעקב הכהן אורלנסקי (ז"ל) – רב במושבה "זכרון יעקב".
 • אלימלך הכהן רובינשטיין – ירושלם, (מלפנים אב"ד ראחוב).
 • אברהם ליב זילברמן – רב בצפת.
 • אריה לוין – ירושלם, משגיח ראשי דת"ת "עץ חיים".
 • אברהם אדלר – ירושלם, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • אבוש אייזין – ירושלים, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • אהרן בהר"מ – ירושלם, מלומדי ישיבת "חיי עולם".
 • אליעזר רוסטובסקי – חיפה.
 • בן ציון עוזיאל – הרב הראשי למחוז יפו ותל אביב.
 • ברוך מרקוס – אב"ד חיפה.
 • ברוך פריידנברג (ז"ל) – ירושלם.
 • גרשון לפידות – ירושלם, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • גרשון שרייבמן – ירושלם, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • דוד טביל מירסקי – ירושלם.
 • זרח אפשטיין – ירושלם, ר"מ ומנהל ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • זאב בידנוביץ – ירושלם, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • זאב פראנק – ירושלם, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • חיים זבולון חרל"פ – רב במושבה "ראשון לציון".
 • חיים מיכל מיכלין – ירושלם.
 • חיים שלום שכנא גוטמן – ירושלם, מלומדי ישיבת "מרכז הרב"
 • חיים הוזדורף – יפו.
 • יעקב מאיר – ירושלם, ראש הרבנים לא"י.
 • יעקב משה חרל"פ – ירושלם, רב ב"שערי חסד" ור"מ בישיבת "מרכז הרב".
 • ישראל זאב מינצברג – ירושלם, דומ"ץ.
 • יחיאל מיכל הורביץ – ירושלם, דומ"ץ.
 • יחיאל מיכל טוקצינסקי – ירושלם, ר"מ ומנהל ישיבת "עץ חיים" הכללית.
 • יוסף רבי – יפו, ר"מ ומנהל ת"ת וישיבת "שערי תורה".
 • יהושע קניאל – רב בחיפה.
 • יוסף הלוי – ראשון לציון.
 • יצחק מירקין – ירושלם.
 • יצחק אייזיק בן-טובים (ז"ל) – ירושלם.
 • יעקב גולדמן – יפו.
 • י. ש. צורי – ירושלם.
 • יצחק לוי – ירושלם.
 • ישראל יצחק זילברמן – ירושלם, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • משה מרדכי אפשטיין – ירושלם, אב"ד ור"מ דישיבת חברון "כנסת ישראל".
 • מנחם נתן אוירבך – ירושלם, מו"ץ.
 • משה פריצקר – ירושלם, (מלפנים דומ"ץ בברדיטשוב).
 • נחום אתרוג – רב בצפת.
 • פנחס אפשטיין – ירושלם, מלומדי ישיבת "תורת חיים" הכללית.
 • צבי פסח פראנק – ראב"ד בירושלם.
 • רפאל הכהן קוק – ירושלם, מלומדי ישיבת "מרכז הרב".
 • שלמה אהרן וורטהיימר – ירושלם.
 • שמואל אהרן וובר – ירושלם, מזכיר הכללי של הרבנות הראשית לא"י
 • שמואל אידלזק – תל אביב.
 • שמואל רפאלי (ז"ל) – ירושלם.
 • שמעון גליצנשטיין – ירושלם, מזכיר ישיבת "תורת אמת".
 • העורכים:
  • שלמה בלזר, ובכינוי הספרותי: "יצחקי", "צורב".
  • אהרן יצחק זסלנסקי, ובכינוי הספרותי: "זעירא", "בר-בי-רב".

ארם נהרים:

אמריקה:

 • אלעזר מאיר פרייל – רב דעליזאבעט נ. דז.
 • אלעזר ראובן מושקין – רב בשיקאגא
 • אברהם שפירא – רב דיוטיקא נ.י.
 • אהרן דוד הכהן זעלדנר – רב בלורנס מאסס.
 • אליהו וואלפסאן (ז"ל) – רב בלאעל מאסס.
 • אפרים פישל ניימאן – רב בניו-יורק.
 • אליעזר ליפא וויסבולום – רב בניו-יורק.
 • אליהו ריטשמן – פילדלפיה
 • דוד רוקמאן – אלבאני.
 • זאב וואלף ראגין – רב בברוקלין.
 • זרח זעלווין – הרטפורד קינג.
 • חיים הירשנזון – רב דהובוקן נ. דז.
 • חיים בן ציון נטולביץ – רב הריסבורג פא.
 • חיים מדניק – רב בשיקאגא.
 • חיים ליבוביץ – רב בברוקלין.
 • יוסף קאנוויץ – רב נוארק נ. דז.
 • יהודה ליב זלצר – רב בברוקלין.
 • יהודה ליב לוין (ז"ל) – רב בדטרויט מיש.
 • יקותיאל אריה קמלהאר – רב בניו יורק.
 • יוסף אליהו הנקין – רב בניו-יורק.
 • יצחק בונין – רב בברוקלין.
 • יעקב קנטרוביץ – רב בטרנטון נ. דז.
 • יעקב הכהן פלקסר – רב בניוהייוון קוננ.
 • יצחק ווערנע – רב בקלומבוס אוהיא.
 • יוסף דוב אשטרחאן – רב בשיקאגא.
 • יקותיאל יהודה גרינוואלד – רב בקלומבוס אוהיא.
 • יוסף דוב פאין – רב בפורטלנד ארענאן.
 • יעקב הכהן מסקין – רב בבורלינגטון וורמונט.
 • יוסף תאומים – רב בדטרויט מיש.
 • ישעיה יוסף מארגולין – רב בברוקלין.
 • יעקב בוימאן – רב בלוס-אנג'לס קליפורניה.
 • יהודה ליב עזרין – רב בניו-יורק.
 • יוסף מיכל נויברגר – שיקאגא (כעת בירושלם).
 • משה שמעון זיוויץ – רב בפיטסבורג פא.
 • משה יצחק בראוור – רב בסוי-סיטי אייווא.
 • משה בנימין טאמשוב – רב בברונזוויל (מלפנים עורך ה"יגדיל תורה")
 • משה מונשטר – רב בברוקלין.
 • משה קלונימוס סקינדר – רב בניו-יורק.
 • מאיר יהושע רוזנברג – רב בפליינפילד נ. דז.
 • מאיר בלומנפלד – רב בניו-יורק.
 • מרדכי יאהלין – רב בפילדלפיה.
 • שלום איזרלסון – רב בשיקאגא.
 • שמואל צבי גליק (ז"ל) – רב בשיקאגא.
 • שמעון ווינוגראד – רב בסטמפורד קוננ.
 • שלמה מיכאל נעכעס – רב בלוס-אנג'לס קליפורניה.
 • שמריה הורביץ – רב בבלטימור.
 • שמריה ליב הלוי הורביץ – רב בברוקלין.
 • שרגא גרינשטיין – רב בסויט בענד אינדינא.

אנגליה:

 • אברהם משה דב מנוסאן – רב בגייטשאד.
 • אלי' ווארנץ – סונדרלנד.
 • אברהם ליב הורביץ – מנשסטר.
 • אליעזר יעקב פרבר – לונדון.
 • בנימין בינוש אטלס – רב בגלסגו.
 • בצלאל רוזנברג – ליעדז.
 • זאב יעבץ (ז"ל) – לונדון.
 • יצחק איזיק הלוי הרצאג – אב"ד דובלין והרב הראשי למדינת אירלנד.
 • ישראל יעקב הכהן יפה – רב במנשסטר.
 • יעקב שכטר – רב בבלפסט.
 • משה אליעזר הלוי רבינוביץ – רב בסונדרלנד.
 • מרדכי יצחק הלוי אפשטיין (ז"ל) – רב בשפיעלד.
 • מנדיל יצחק ברמן (ז"ל) – ר"מ במנשסטר.
 • מאיר יצחק הרמן – לונדון.
 • נחמן שלמה גרינשפן – ר"מ בליעדז.
 • שלמה פיש – רב בשפיעלד.
 • שמואל מנחם בראד – רב בהול.
 • שמואל דוד מנדלסון – ליעדז.

אפריקה הדרומית:

 • משה חיים מירוויש – אב"ד קייפטאן.
 • צבי זאב הירשוביץ – סטראנד.

בלגיה:

 • שמעון מאיר סלומון – אנטוורפן.

גרמניה:

 • מנחם מנדל קירשבוים – דומ"ץ בפרנקפורט.
 • צבי הירש הורביץ – אב"ד דרזדן.

לטביה:

 • יוסף רוזין – הגאב"ד דווינסק.
 • יעקב אפשטיין – אב"ד שובאץ.

ליטא:

 • אברהם דימאנט – אב"ד יורבורג
 • אלי' מאיר פייבלזון (ז"ל) – אב"ד קופישוק
 • אברהם יצחק פרלמן – אב"ד שקודוויל.
 • אברהם אבא רזניק – אב"ד פילשוויקי.
 • אלי' בן-ציון פוהן – אב"ד טרישיק.
 • אריה ליב פדרוב – אב"ד אליטא (מערב).
 • אשר ניסן הלוי לוויטאן – ר"מ ודומ"צ בשַביל.
 • זליג ראובן בנגיס – אב"ד קאלוואריא.
 • חיים בנימין פרסקי – אב"ד קרטינגא.
 • טוביה דוב שלזינגר – אב"ד דושאט.
 • יעקב דוב רפפורט (ז"ל) – אב"ד זיימיל.
 • יצחק אריה פרידמן – אב"ד טבריג.
 • יצחק אריה ביליצקי – אב"ד מאלאט.
 • יצחק צבי הלוי גרין – אב"ד ספיזיסקי.
 • יקותיאל זלמן הלוי לוויטאס – אב"ד לינקובא.
 • ישראל בנימין בנדט פייבלזון – אב"ד שוקיאן.
 • ישראל תנחום הכהן פורטמאן – אב"ד שוועקשנאץ.
 • מאיר וורזבלאווסקי – אב"ד קרוק.
 • נחום בצלאל הלוי דזימיטרובסקי – אב"ד יאנישוק.
 • נחום ברוך גינזבורג – אב"ד קיבארט.
 • נטע ירחמיאל ליטווין – אב"ד קורשאן.
 • עזרא אלטשולר – אב"ד וויינוטא.
 • פייביל מאיר זיוו – אב"ד שילעל.
 • קלמן מגיד – אב"ד קראז.
 • שלמה יעקב שיין – אב"ד לאצקווא.
 • שלמה נתן קוטלר – אב"ד לוקניק (כעת בדטרויט אמריקה).

נורבגיה:

פולניה:

 • אהרן וואלקין – אב"ד פינסק.
 • אלחנן בונם וסרמן – ר"מ דישיבת ברנוביץ.
 • אלטר יעקב בריזמן – אב"ד לאפי.
 • אלימלך אלטמן – פשצלוב.
 • יוסף יוסילביץ – אב"ד סובלק.
 • ירחמיאל יצחק צבי בורגמן – אב"ד נישוויעז.
 • ישראל יעקב לידער – אב"ד לעכוויץ.
 • יעקב דודובסקי – אב"ד נישוויעז.
 • ישעיה זלוטניק – מו"ץ ברדום.
 • מאיר רבינזון – אב"ד ראדושקאוויץ.
 • משה שאצקעס – אב"ד איוויא.
 • נפתלי ברוינפלד – זמיגראד.
 • צבי אריה ליב לוריא – אב"ד זאלודאק
 • שמעון רזובסקי – אב"ד איישישאק.
 • שמואל הלוי מדלינגר – רב בלבוב.
 • שבתי פרידמן – סטאוויסק.
 • תנחום גרשון ביליצקי – אב"ד ישינובקא

קנדה:

 • יודל רוזנברג – רב במונטריאל.
 • יהודה ליב גרויברט – רב בטורונטא.
 • ישעיה הלוי הורביץ – רב בוויניפג.

רומניה:

 • בצלאל זאב שאפרן (ז"ל) – אב"ד באקוי.
 • יהודה ליב צירלסון – אב"ד קשינוב ורב הכולל דבסרביה.
 • ישעי' רייכער – אב"ד איזמאיל.
 • שלום הכהן שיין – אב"ד ריגא.
 • שמואל שוועמר – איסי.

רוסיה:

 • חיים שלמה קום – אב"ד רציצא (כעת בירושלם).
 • יחזקאל אברמסקי – אב"ד סלוצק.
 • יהודה ליב דון-יחיא – אב"ד צ'רניגוב.
 • ישראל חיים שרגא הכהן קוליש – אב"ד ביעלגורוד.

שויציה:

 • זלמן פינס – ציריך.