חמש מאות רבני ארצות הברית (תש"ג)

מחאה של חמש מאות חברי אגודת הרבנים בארה"ב לסוכנות היהודית בשנת ה'תש"ג על חלוקת הילדים הפליטים מאירופה לקיבוצים ומוסדות אנטי-דתיים, התפרסמה בעיתונות היהודית בת התקופה. בראש הרשימה חברי הנשיאות והמזכירים וכו', ואחריהם בסדר אלפא-ביתי, קרוב לחמש מאות רבנים:

(השוו גם רשימת "לדור אחרון", משנת ה'תרצ"ז, שש שנים קודם לכן)

הנשיאות

 • הרב ישראל הלוי רוזנברג
 • הרב אליעזר סילבר, סינסינטי
 • הרב דוב אריה לוונטל, פילדלפיה

יור"נ

 • הרב יוסף קאנוויץ, ניו יורק
 • הרב חיים יצחק הכהן בלוך, ג'רזי סיטי
 • הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בוסטון
 • הרב יצחק סיגל, ג'רזי סיטי
 • הרב יהודה ליב זלצר
 • הרב משה ראזין

יו"ר הועד הפועל

 • הרב ישעיה קרלינסקי
 • הרב חיים בן ציון נוטלביץ, גזבר

סגני הנשיאות

 • הרב אברהם יצחק זלמנוביץ
 • הרב אפרים עפּשטיין, שיקגו
 • הרב נפתלי צבי יהודה ריף, קמדן
 • הרב צבי דכוביץ
 • הרב אליעזר פרדמסקי
 • הרב אהרן דוד בוראק
 • הרב משה דן שיינקאפף, ספרינגפילד
 • הרב יהושע בוימל
 • הרב אפרים פלקוביץ, ברידג'פורט

מזכירים

 • הרב אהרן טייטלבוים
 • הרב ראובן לייוואוויץ

החברים הרבנים ע"פ סדר אלף בית

 • צבי הירש אדאמס
 • אהרן יהודה אראק
 • אברהם טוביה ארעף
 • יהודא אלטוסקי
 • יצחק אמסעל
 • דוב עפעלמאן
 • בנימין אראנאוויץ
 • יוסף ליב ארנעסט
 • יוסף צבי אראנסאן, ניו בריטיין
 • משה זלמן אראוויץ
 • אהרן מרדכי הלוי אשינסקי, פיטסבורג
 • יעקב בעקער
 • יעקב משה באסקין
 • שמואל באסקין
 • יוסף מרדכי בוימעל
 • נפתלי הירץ בוימעל
 • זלמן באורער, וילקס-ברי
 • שמואל בעלקין
 • דוד בענדער
 • יהודא בענענסאן
 • יעקב ישראל בערגער, קליבלנד
 • ישכר דוב בערגמאן
 • ישראל בערגשטיין
 • שלום בערגשטיין
 • אפרים בערמאן
 • פסח בערמאן
 • מאריס בערניקער
 • חיים אברהם ביאליק
 • חיים ביק
 • משה צבי אריה ביק
 • שאול ישכר ביק
 • בן ציון בלעך
 • משה בלעך
 • אלכסנדר סנדר בלומאוו, שיקגו
 • בנימין בק
 • מאיר באגנער, וושינגטון
 • שאול י. ברוכסן, בלטימור
 • אברהם שלמה בארוויק, דורצ'סטר
 • חיים מאיר בראון
 • יוסף יהוא ברוין
  *יהודא בראווער, קנזס סיטי
 • שמעון ברענער
 • אברהם יעקב בריל
 • שרגא ליב בריל
 • יעקב טוביה בוכבינדער
 • רפאל בונימאוויץ
 • יצחק בונין
 • יוסף בורשטיין
 • מרדכי מנחם מענדל בורשטיין, קנזס סיטי
 • בועז כהן, שיקגו
 • אברהם יצחק קארדאן,שיקגו
 • נפתלי קארלבאך
 • נפתלי קארלבאך, דטרויט
 • יאיר חמודות
 • מנחם טשאפלער
 • יחיאל מיכל חרל"פ
 • אהרן ראובן טשארני, ביון
 • משה ראובן האריק, בלטמור
 • יהודה חאשעסמאן, שיקגו
 • דוב אריה חייט, רוקסבורי
 • אברהם חיניץ
 • שמחה אלי' טשיפקאוויץ
 • נח חדש
 • מענדל חאדרוב
 • אורי מאיר צירלין, לוס אנג'לס
 • בצלאל כהן, פטרסון
 • חיים ליבער כהן
 • צבי הירש כהן, מונטריאול
 • יעקב כהן, ספרינג ואלי
 • אליעזר כהן
 • מאיר כהן, פילדלפיה
 • דוב יהודא דיינא
 • יעקב דאנישעווסקי, ביון
 • חיים דאווידאוויטש, בפלו
 • ברוך דייוידסאן
 • ישראל דושאוויץ
 • מנחם מענדיל עקשטיין, קליבלנד
 • אלימלך אלעזר עהרענבערג
 • אברהם אייכענשטיין, שיקגו
 • מנחם צבי אייכענשטיין, סט. לואיס
 • שמעון אייזענשטיין, ויינלנד
 • חיים אלעזרי, קנטון
 • דוד ענגלענדער, פילדלפיה
 • משה יחיאל עפּשטיין
 • ראובן עפּשטיין
 • זיידעל עפשטיין
 • משה עטער, הריסבורג
 • יהודה ליב עזרין
 • יוסף דוב פאין, פורטלנד אורגון
 • אברהם יצחק פייוועלזאן
 • שמעון פעדערבוש
 • משה פיינשטיין
 • יחיאל מיכל פיינשטיין
 • יוסף פעלדמאן, בלטמור
 • מנחם נחום פלדמן, אומהה
 • שמעון יצחק פינקעלשטיין
 • משה יהודה פישער, דטרויט
 • פייביש פישל פלאטא
 • עזריאל פלאקס
 • בנימין פליישער
 • יעקב הכהן פלעקסער, ניו הייבן, קונטיקט
 • יהודה ליב פארער, האליאק מאס.
 • יחזקאל סאקס
 • צבי פסח פראנק
 • מנחם מרדכי פרענקיל, פילדלפיה
 • אלעזר בינש פרידלענדער, בלטימור
 • שבתי פרידמאן
 • נח גארפינקעל
 • טוביה גפן, אטלנטה
 • דוד אריה גענוטה, קליבלנד
 • שמואל גערשטענפעלד
 • אבא זלקא געווירץ, ברדלי ביץ'
 • מרדכי גיפטער, ווטרבורי
 • איסר גינזבורג
 • יהודה ליב גינזבורג, דנוור
 • חיים גלאטצער, נוארק
 • זאב גאלד
 • קלמן אברהם גאלדבערג
 • יהודה ליב גאלדבערג, ווהילינג
 • ישראל גאלדין, רוצ'סטר
 • יהודה דוד גאלדמאן, שיקגו
 • ישראל בן ציון גאלדמאן, ווילקסברי
 • מרדכי גאלדמאן
 • משה גרשון גאלדצווייג, שיקגו
 • מרדכי יעקב גאלינקין, ווסטר
 • עזריאל זליג גודמאן, שיקגו
 • יהושע העשל גארטשיקאוו
 • אלחנן פ. גארדאן, שיקגו
 • יחיאל מרדכי גארדאן
 • יעקב דוד גארדאן, נורפולק
 • אברהם משה גארעליק
 • ירוחם גארעליק
 • אליעזר גארעליק, ניו הייבן
 • יקותיאל יהודה גרינוולד, קולומבוס
 • שמואל גריינימאן
 • צבי הירש גראדזינסקי, אומהה
 • יצחק גראזאלסקי, שיקגו
 • מרדכי אריה האבערמאן
 • גרשון האגער
 • בנימין האלבערשטאם
 • דוד האלבערשטאם
 • יעקב האלבערשטאם
 • מרדכי היילפרין
 • פינחס האמבורגער, דורצ'סטר
 • מרדכי הארליג
 • אברהם העפטערמאן, מנצ'סטר
 • דוב צבי היימאן, מינאפוליס
 • שלמה היימאן
 • יוסף אלי' הענקין
 • נחום דוד הערמאן, ברלינגטון
 • יהושע הלוי הירשהארן, מונטריאול
 • אברהם פסח הירמעס
 • מאיר צבי הירש, סן פרנציסקו
 • מרדכי זעליג הירש
 • מאיר הירשמאן, לונג ברנץ'
 • מרדכי הירשפרונג, קולומבוס
 • מנחם מנדל האכשטיין
 • יעקב יהודה האפמאן
 • ישעי' הלוי הורוויץ, ויניפג
 • משה הורוויץ
 • אלי' האבערלאנד
 • יוסף דוב הורוויץ, סט. פול
 • צבי הירש הורוויץ
 • זרח הורוויץ, וואוסטר
 • יצחק הוטנער
 • משה יצחק דזשייקאבסאן, סירקיוז
 • יוסף מאיר דזשייקאבסאן, בוסטון
 • אברהם מתתיה הכהן
 • יוסף חיים הכהן קאגאן, שיקגו
 • יהודה ליב קאגאן
 • דוד הכהן כהנוב, שיקגו
 • אברהם דוב כהנא
 • לוי יצחק כהנא
 • אורי מאיר הכהן
 • משה זאב כהן, שיקגו
 • יעקב קאמענעצקי, טורונטו
 • דוד קאמינקער, שיקגו
 • יעקב קאנטראוויץ, טרנטון
 • חיים קפלן
 • יוסף קפלן, רוקסבורי
 • אריה ליב הכהן קפלן, שיקגו
 • מרדכי אהרן קפלן
 • גדליה הלוי קאפראוו, בפלו
 • חיים קאראליצקי
 • חיים קארלינסקי
 • אברהם משה קארפעל
 • יוסף דוב קאסטעל
 • נחמיה כ"ץ, טולדו
 • שלמה זלמן כ"ץ
 • שמואל אייזיק כ"ץ, אינדיאנפוליס
 • שמואל חיים הכהן כ"ץ
 • גרשון כצמאן, סן פרנציסקו
 • שלמה אהרן קאזאראנאווסקי
 • יוסף קעסלער
 • יהושע קלעוואן, וושינגטון
 • שמואל חיים קליבאנסקי, סט. לואיס
 • אלי' זאב קאטצין, פיטסבורג
 • אלי' אלתר קאלניאק
 • משה יצחק קעניגסבערג
 • דוד קוליק, נוארק
 • חיים יצחק קארב, שיקגו
 • נחום צבי קארנמעהל, אולבני
 • אהרן יעקב קאזלאווסקי
 • אלימלך קאוואלענקא
 • שלמה זלמן קרעווסקי, אלנטון
 • יצחק קריסלאוו, קליבלנד
 • חיים צבי קריגער
 • אברהם זלמן קורץ, רוצ'סטר
 • שמואל קושעלעוויץ
 • אלי' קושעלעווסקי
 • חיים גרונם לאנדא, שיקגו
 • צבי יהודה לאנדא, שיקגו
 • מרדכי סגל לאנדא
 • אלחנן עוזר לאנדעס, רעוויר
 • ישראל לעבאוויטש
 • אברהם לעהרמאן
 • זאב וואלף לייטער, פיטסבורג
 • דוד לעשינסקי
 • ישראל מאיר לעסין, דורצ'סטר
 • יעקב משה לעסין, דורצ'סטר
 • חיים יעקב לעווין, סיאטעל
 • ישראל איסר לעווין, סט. ג'וזף
 • יצחק לעווין
 • יצחק יעקב לעווין, דטרויט
 • שלמה יצחק לעווין, מיניאפוליס
 • יעקב לעווינסאן
 • אשר ניסן לעוויטאן
 • שלמה יהודה לייב לעוויטאן, רוק איילנד
 • מאיר פרץ לעוויטץ
 • מאיר צבי לעווי, טורונטו
 • מאיר ליבערמאן, בלטמור
 • אברהם חיים ליכט
 • דוד ליפשיץ, שיקגו
 • יעקב ליפשיץ, מולדן
 • ראובן אהרן ליפמאן, שיקגו
 • מרדכי לאנדינסקי
 • מאיר מארים מאגנעס
 • צבי נתן מאנועל
 • יצחק הלוי מארקוס, ניו ברנזוויק
 • יוסף מאיר מרגליות
 • ניסן מרכל, בפלו
 • ליבער מארוויט
 • אלי' מרדכי מזאה
 • חיים מעדניק, שיקגו
 • יהושע משה מערעמינסקי, מאונט ורנון
 • יעקב מעסקין
 • אביגדור מיללער, צ'לסי
 • אפרים צבי מינצבערג, פוקיפסי
 • שמואל קלמן מירסקי
 • יעקב ליב מוינעשטער
 • ישעיה מאלאטין
 • יוסף מורדוכוביץ
 • שמעון מורדוכוביץ
 • שאול אריה ליב מארגענשטערן, ליברטי
 • חיים יחזקאל מאזעסאהן
 • יואל דוד מאזעסאהן
 • יחיאל אריה הכהן פונק, רוקסבורי
 • אלעזר ראובן מושקין, שיקגו
 • יוסף נחמן
 • אפרים פישל ניימאן
 • דוד הכהן נאווסעלער, פילדלפיה
 • צבי יהודה אלשוואנג, שיקגו
 • וואלף פאליי, שיקגו
 • מאיר הכהן פאם
 • צבי חיים פאפקין, ניו בדפורד
 • שמואל אהרן הלוי פרדס, שיקגו
 • מרדכי אהרן פארעצקי, דטרויט
 • שרגא פייוויל פארעצקי
 • יצחק פארובאנסקי, בלמור
 • נתן נטע פעקער, ניו רשל
 • נחום מרדכי פערלאוו
 • אברהם יצחק פערלשטיין, שיקגו
 • מאיר פניסקי
 • שמואל פליסקין, בלטימור
 • שלום פאדאלעווסקי
 • אלימלך פאהריללע
 • מנחם סגל פאללאק
 • משה אהרן פאלייעוו
 • יעקב מאיר פאמעראנץ
 • אברהם אידל פאפלאק, סיאטל
 • ישראל פורת, קליבלנד
 • ליב פאטאשניק, סינסינטי
 • אברהם פרוסקין
 • אברהם ארי' פופקא, פילדלפיה
 • אליעזר פופקא, פרובידנס
 • יצחק פופקא
 • ראובן פופקא, פילדלפיה
 • ברוך פוטערמאן
 • אליה הכהן קווינס (קווינט?)
 • יעקב אלי' ראבין
 • יצחק יואל ראבינאוויץ
 • יוסף בן ציון ראבינאוויץ, דטרויט
 • משה צבי ראבינאוויץ
 • מרדכי ראבינאוויץ, בלטימור
 • נתן ראבינאוויץ
 • דוד ראקמאן, אולבני
 • יוסף אלי' ראקאווסקי, מיאמי ביץ'
 • פסח ריימאן, ניו ברנזוויק
 • יעקב זאב רעדעלהיים
 • אלי' אברהם רעגענשבערג, שיקגו
 • אברהם רייכלין
 • זלמן רייכמאן
 • אברהם דוב ריינעס
 • וו. אייזיק רייטער
 • יעקב רייכמאן
 • מנחם הכהן ריזיקאוו
 • משה דובער ריווקין
 • נחמיה ראביסאן, שיקגו
 • זאב וואלף ראגין, בוסטון
 • אברהם הלוי ראוז, דורצ'סטר
 • ליב ראזען
 • חיים ראזין
 • יוסף ראזין, פאסייק
 • שלמה ראזנברג, יונקרס
 • יוסף נפתלי ראזענבערג, קליבלנד
 • ישראל שלמה רזנברג, הרטפורד
 • יעקב ראזענבלום
 • יהודה ליב ראזענבלום, דנוור
 • שמואל ראזענגארטען
 • משה ראטענבערג, דטרויט
 • ישראל אריה רובין
 • דוד רובינשטיין
 • חיים הירש רובינשטיין, שיקגו
 • אריה ליב רודענסקי
 • יעקב יצחק הלוי רודערמאן, בלטימור
 • שלמה סאדאווסקי, רוצ'סטר
 • יעקב מאיר סעגאלאוויץ
 • חיים אליעזר סאמסאן, בלטימור
 • אברהם שמואל סעמואלס
 • מרדכי סאוויצקי, רוקסבורג
 • מיכאל שאי
 • יהושע ליב שענקער, בלטימור
 • שמעון יהודה שער
 • יצחק יעקב שעוועלאוויץ
 • מרדכי שיף, סינסינטי
 • יצחק שניידמן
 • יצחק שניידער
 • אליעזר שיינפלד
 • גרשון שרייבמן
 • אברהם ליב שור, שיקגו
 • שמעון שוואב, בלטימור
 • מרדכי צבי שווארץ, קליבלנד
 • יצחק סגל, שיקגו
 • ראובן זעלצער
 • שלמה חיים זעלצער, דורצ'סטר
 • אהרן ישעיה שפירא
 • דוב שפירא, פילדלפיה
 • ברוך שפירא, סיאטל
 • יוסף שפירא, פיטסבורג
 • יעקב מאיר כהנא שפירא
 • משה שפירא, אטלנטיק סיטי
 • משה שמואל שפירא
 • נחום כהנא שפירא
 • זלמן שמואל שפירא, דנוור
 • שלום משה שפירא
 • מאיר שארף
 • משה שאצקעס
 • אברהם משה שאצקעס
 • שמחה אברהם שעפס
 • אברהם יצחק שיסגאל
 • יצחק שמידמאן
 • שמואל שמידמאן
 • משה שניידער
 • שלום צבי שניידערמאן, פילדלפיה
 • יחיאל דוב שוהם, בלטימור