רשימת רבני ליטא 1926

רשימה מאוחדת של כל רבני ליטא התפרסמה בשנת 1926 (ה'תרפ"ו) כשאלו התאחדו לטובת הרשימה הכלכלית-דתית, לקראת הבחירות לסיים השלישי בליטא הדמוקרטית שנערכו באותה שנה.

במסגרת פרויקט זה, נשתדל להמציא ביוגרפיות – בסיסיות בשלב ראשון – של כל הרבנים שהוזכרו ברשימה זו.

להלן הרשימה כלשונה (עותק מצולם שפרסם דב לוין ניתן לעיון מקוון כאן).

 1. אברהם דובער כהנא שפירא (קאוונא)
 2. אברהם ארי' גראסבארד (שירווינט)
 3. אברהם זאק (אלשיאד)
 4. אברהם וויטקינד (באלטרימאנץ)
 5. אברהם אבא רעזניק (פילווישאק)
 6. אברהם זאב העלער (זידיק)
 7. אברהם לעווין (פאפעליאן)
 8. אברהם טערנא (יאשווען)
 9. אהרן נפתלי יצחק קאמראז (אושפאל)
 10. אהרן בנדט שמידט (וויזון)
 11. אלי' שור (אניקשט)
 12. אלי' מאיר פייוולזאן (קופישאק)
 13. אלי' אהרן גרין (ווילקאווישקי)
 14. אלי' פון (טרישיק)
 15. אלי' פיין (וועויא)
 16. אפרים ניסן מה-יפית (פאנעמון)
 17. אפרים קראוויצקי (לוקניק)
 18. ארי' גערשטיין (לאזדיי)
 19. ארי' לעוו (אופינא)
 20. א. עפשטיין (ווישינטא)
 21. א. י. נאחומאווסקי (שאוול)
 22. בנימין פערסקי (קרעטינגא)
 23. בן-ציון לעוויטאן (שידלעווא)
 24. בן-ציון זאקס (נעמאקשט)
 25. בן-ציון פרידמאן (פיקלען)
 26. בצלאל כץ (ראקישאק)
 27. בצלאל דזימיטראווסקי (יאנישאק)
 28. ברוך הלוי הורוויץ (אלעקשאט)
 29. ברוך פייוולזאן (מייסאגאלע)
 30. גרשון בארישניק (פרען)
 31. דוב אשר צעכנאווקי (פאקראי)
 32. דוב בערגמאן (סומילישאק)
 33. דוב מלמד (צייקישאק)
 34. דוד גרשון רובינשטיין (אוזווענט)
 35. זליג ראובן בענגיס (קאלוואריא)
 36. זלמן לעוויטאס (לינקאווא)
 37. חיים שם (זאסלע)
 38. חיים יצחק קארב (זאגאר ישן)
 39. חיים הלוי כץ (פומפיאן)
 40. חיים שילמאן (יאנאווא)
 41. חיים מאיר פעלדבערג (קראקי)
 42. חיים זעליג קאפלינסקי (לויקעווא)
 43. חיים לעוו (באלבירישאק)
 44. חיים קליבאנאוו (ווענדזיגאלא)
 45. חיים חאצקעווץ (אבעל)
 46. טובי' שלעזינגער (אבעל)
 47. טודרוס לויקשצאן (ליגום)
 48. יוסף ליב בלאך (טעלז)
 49. יוסף כהנעמאן (פאנעוויעז)
 50. יוסף גראז (ווארזאן)
 51. יוסף זאב ממיפה (מאזשייק)
 52. יוסף דוב הענקין (שאדאווא)
 53. יוסף יהודה ברוין (שילעל)
 54. יוסף אנאכאוויץ (שאקי)
 55. יהודה יאבלאנסקי (אליטע)
 56. יעקב שלמה שיין (לאצקעווא)
 57. י. דיאמנט (יורבורג)
 58. יעקב ראפאפארט (זיימעל)
 59. יעקב חיים טערושקין (שקוד)
 60. יעקב ראלבע (שאלאק)
 61. יעקב משה לעסין (ניישטאט-סוגין)
 62. יעקב משה שמולקער (טראשקון)
 63. יצחק אייזיק הירשאוויץ (ווערזבאלאווא)
 64. יצחק לעווין (דארביאן)
 65. יצחק אגולניק (פאסוואל)
 66. יצחק אייזיק שטעמפנער (לייפון)
 67. יצחק גרין (סאפיזישקי)
 68. ירחמיאל ליטווין (לינקעווא)
 69. ישראל גאלדין (סערהיי)
 70. ישראל בענדט פייוולזאן (שוקיאן)
 71. ישראל בן-ציון גאלדמאן (רומשישאק)
 72. י. שאפירא (גארזד)
 73. ליב רובין (ווילקאמיר)
 74. ליב בערענשטיין (בירז)
 75. ליב לאבא (טויראגין)
 76. לוי שפיץ (פלונגיאן)
 77. מאיר מץ (גרינקישאק)
 78. מענדל יוסף קאפלאוויץ (שקאפישאק)
 79. מרדכי כהן (רודאמין)
 80. משה מרדכי עפשטיין (סלאבאדקע)
 81. משה מישל שפירא (ראגאווא)
 82. משה שפירא (זעזמער)
 83. משה יצחק וויציק (ראגאלא)
 84. מ. מאוושא (בירז)
 85. נחום ברוך גינצבורג (קיבארט)
 86. נחום ווערבאווסקי (אקמיאן)
 87. נחום שער (ראזאלין)
 88. נחום פארטמאן (ניישטאט-שירווינט)
 89. נתן נטע דוגליאנסקי (ערזוויליק)
 90. ש. י. רבינוביץ (יעלאק)
 91. קלמן לעווין (גולדעווא)
 92. ראובן בראז (וויסאקי-דוואר)
 93. צ. לאבא (פאצינעל)
 94. שלמה פיינזילבער (קיידאן)
 95. שלמה פנחס באטניצקי (מאריאמפאל)
 96. שמואל פאנדילער (ריטעווא)
 97. שמואל יוסף שהם (ווילקי)
 98. שמואל יצחק סיגאר (קאמאי)
 99. שרגא גאווראן (חוויידאן)