רשימת רבני לטביה שנספו בשואה

רבי מרדכי פנחס בן רבי בנימין אברהם טייץ, שאביו היה הרב היחיד מכל רבני לטביה ערב שואת יהודי אירופה ששרד את השואה. פרסם את רשימת רבני לטביה שנספו בשואה.

כיד ושם ושארית, נציג כאן את הרשימה (התארים והתפקידים במקור) ועם הזמן נסמן את כל הרבנים שלהם ערך בלקסיקון 'אישי ישראל'.

 • רבי מנחם מנדל זק – רבה הראשי של ריגה
 • רבי ישראל משה (ב"ר אברהם יעקב) כלאב – רב וראש ישיבת ריגה
 • רבי אברהם אליהו אשרוב – רב בדריבין
 • רבי לוי (ב"ר נחום) אובצינסקי – אב"ד מיטיווא
 • רבי דב אריה (ב"ר נחום) אולשוואנג – אב"ד קורסובקה
 • רבי יואל (ב"ר שמעון) באראנטשיק – ראש המשפיעים ביהדות לטביה
 • רבי ישעיהו בארישנסקי – חתנו של רבי יואל ברנטשיק
 • רבי דוד בודניק – ראש ישיבת בית יוסף דווינסק
 • רבי משה ברזנר – ראש ישיבת בית יוסף בריזצה
 • רבי ישעיהו חנוך בר-כהן – רב בעיר דאנקרה גלאזמאנקה
 • רבי חנה דוד (ב"ר יהודה ליב) ברושטין – מרביץ תורה ומשפיע רוחני
 • רבי חיים אבא (ב"ר משה יהושע) גאמר – אב"ד רעוועל
 • רבי אפרים גבאי – אב"ד בבאלאבורישאק ורב בריגה
 • רבי יצחק (ב"ר שמואל מנחם מנדל) גאווארטין – אב"ד קרייצבורג
 • רבי יהודה ליב שאול (ב"ר רפאל יוסף) גינצבורג – אב"ד יאקובשטאדט
 • רבי יוסף גליק – רב בטאלאחאן שבפלך מינסק
 • רבי אליעזר יעקב (ב"ר משה דוד) גרודסקי (גראדסקי) – אב"ד ווארקילאן
 • רבי אליהו גרין – רב בסאפינישאק
 • רבי יצחק גרין – רב בווילקובישק
 • רבי בן ציון דון יחיא – רב במריינהויז ובלוצין
 • רבי יצחק (ב"ר מנחם מנדל) הורוויץ – רבי איצ'ה מתמיד
 • רבי יחזקאל הימלשטיין – משגיח בישיבת תומכי תמימים
 • רבי הלל הורוויץ – ראש ישיבת תומכי תמימים בעיר דאנקרה גלזמנקה
 • רבי צבי הירש (ב"ר אברהם) וואלין – אב"ד גולדינגן
 • רבי יעקב כץ – רב בוואנדען שבליפלנד
 • רבי שרגא פייבוש וייסבורג – רב בעיר פרייל
 • רבי מרדכי (ב"ר שמעון) זווירין – ר"מ ישיבת בית יוסף רזיצה
 • רבי חיים זאב (ב"ר אשר שמואל) חארא"ש – מ"מ ומו"צ דריגה
 • רבי ישראל שאול יאפין – רב בעיר רזיצה
 • רבי בנימין יונתן (ב"ר אלחנן) כהן – אב"ד שאבילן, ובסוף ימיו רב בדוינסק
 • רבי רפאל כהן – רב בריגה
 • רבי חיים לובוצקי – רב עיר רזיצה
 • רבי אברהם אריה ליב (ב"ר בן ציון) לוויוס – רב בעיר ווענדן
 • רבי חיים יהודה לוי – רב בריגה
 • רבי ברוך זליג (ב"ר צבי) הלוי לוינברג – רב בטלסן
 • רבי מנחם מנדל לוריא – אב"ד ליאדי ברוסיה הלבנה, התגורר בריגה
 • רבי ברוך אליעזר (ב"ר מנחם מנדל) לוריא – רב בריגה
 • רבי ישראל (ב"ר משה) ליטווין – פילטן
 • רבי לוי ליכטנשטיין – רב טוקום
 • רבי ברוך אשר נאה – ר"מ ישיבת בית יוסף דווינסק
 • רבי חיים מנחם נחמקין – ראזינווסק-זילופה
 • רבי יצחק סגל – שאביללן
 • רבי נפתלי הרץ סוסנוביק – רב בריגה
 • רבי יעקב (ב"ר צבי אריה) סמארגאן – רב ור"מ בעיר דאגדא
 • רבי ישראל אלתר ספרן-פוקב – רב עדת החסידים בדווינסק לאחר הרוגצ'ובר
 • רבי יהודה (ב"ר אברהם יעקב) עבער – ר"מ בישיבת תומכי תמימים
 • רבי מנחם מנדל עהרליך – אב"ד פרויענבורג
 • רבי פנחס (ב"ר העשל) עליאשבערג – ריגה
 • רבי יעקב (ב"ר אליהו דוד) עפשטיין – אב"ד שובאט
 • רבי חיים אהרן בצלאל (ב"ר רפאל) הכהן פאול – אב"ד פרידריכשטאדט
 • רבי מנחם מאניש איסר (ב"ר אברהם ליב) פולונסקי – אב"ד ליבאו
 • רבי יהודה ליב שלמה (ב"ר משה מישל) פלצ'ינסקי – רב דווינסק
 • רבי יעקב מאיר (ב"ר יהודה ליב שלמה) פלצ'ינסקי – אב"ד ווישקי
 • רבי אהרן שכנא (ב"ר יהודה ליב שלמה) פלצ'ינסקי – אב"ד ווילאן
 • רבי ליב פרידברג – אב"ד גרובין
 • רבי ישראל יעקב צ'רניאק – ר"מ בריגה, אב"ד מאריינהויז ווילווקי
 • רבי נח דוד (ב"ר משה אליהו) קובנט – אב"ד בולווי
 • רבי יצחק (ב"ר נח דוד) קובנט – ר"מ בישיבת ריגה
 • רבי יוסף (ב"ר נח דוד) קובנט – אב"ד מריינבורג
 • רבי יצחק אייזיק קנטור – ראש ישיבת ריגה
 • רבי יעקב קופל קלצקין – רב בקרסלבקה
 • רבי ראובן (ב"ר יעקב דוד) רובינשטיין – אב"ד ווינדאו
 • רבי שפטל רוזנהולך – מו"צ בדווינסק
 • רבי משה שוב – רב בקרסלבקה
 • רבי משה (ב"ר זאב) שטרן – "ר' משה ראקוטקער", שימבערג
 • רבי משה סקארוטא – אב"ד רזיצה
 • רבי אליעזר זאב (ב"ר אברהם זאב?) שיץ – רב בריבינשוק
 • רבי יוסף (ב"ר יצחק אייזיק) שר – סלבודקה, ריגה
 • רבי חיים זלמן צבי (ב"ר מנחם מנדל) שרל – אב"ד האזפוט
 • רבי טוביה ברון – בעל צדקה, ריגה
 • ר' מרדכי דובין – ציר הסיים, גאון החסד והצדקה, הציל ועזר אלפי נפשות
 • ר' שמעון (ב"ר מנחם מנדל) ובנו ר' מנחם וייטנברג – ציר הסיים
 • ר' אליעזר גולובצ'ינר – מזכירו של ר' מרדכי דובין
 • ר' אביגדור וולשוניק – נשיא אגודת ישראל בלטביה
 • ר' זלמן אליהו וועיווער – ראש השוחטים בריגה