רבי קלמן עזריאל פינסקי

רבי קלמן עזריאל (זליג) ב"ר אלתר אריה פינסקי (~ה'תרע"ה, 1915 בערך – כ' שבט ה'תשמ"ו, 30 בינואר 1986) מנהל רוחני בישיבת כנסת חזקיהו (לימים בכפר חסידים) בתקופת זכרון יעקב, ובישיבת קמניץ. חתנו של רבי אליהו לאפיאן וראש כולל 'עליות אליהו' על שמו. מחבר ספר "נושא כלי יהונתן" על תרגום יהונתן בן עוזיאל. קורות חייו נולד…

רבי בן־ציון ראקוב

רבי בן ציון ב"ר יום טוב ליפמן ראקוב (כ"ז אייר ה'תרפ"ה, 21 במאי 1925 – ליל ח' אב ה'תשמ"ה, 25 ביולי 1985) ראש ישיבת 'חיי עולם' בגולדרס גרין ורב קהילת 'היכל התורה' בסטמפורד היל, לונדון. חידושי תורתו נדפסו בחייו בספרי "ילקוט שיעורים". קורות חייו נולד בפרנקפורט דמיין, למד בישיבת תורת אמת אצל רבי משה שניידר…

רבי יוסף תאומים (ניו יורק)

רבי יוסף ב"ר נחום צבי (זיידא) תאומים (כ"ח חשון ה'תרמ"ז, 26 בנובמבר 1886 – י"ב אב ה'תשכ"ז, 18 באוגוסט 1967) רב אמריקאי ממוצא גליציאני. רב בלונדון ובארצות הברית, ומחבר פורה. ראב"ד אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה, לאחר שנים רבות שבהן היה חבר בית הדין וועד הכשרות של האגודה, וחבר ועד הרבנים דניו יורק רבתי. קורות…

רבי מיכל אשר מטלין

רבי מיכל אשר ב"ר עקיבא מטלין (ה'תר"מ, 1880- ?? לפני ה'תש"ט) רב בדבלין, אירלנד. קורות חייו נולד לפרידה ולרבי עקיבא מטלין ב"ר יהושע אלטשולר, אביו כיהן כאב"ד היינע בפלך מינסק שבאימפריה הרוסית. סבו רבי יהושע אלטשולר אב"ד טשאווס היה ר"מ בישיבת סלוצק, בנו של רבי עקיבא הכהן מייסד הישיבות בסלוצק ובוברויסק המכונות על שמו "ישיבת…

רבי אברהם יצחק דזובאס

רבי אברהם יצחק ב"ר דוד מאיר דזובאס (ג' חשון ה'תרמ"ה, 23 באוקטובר 1884 – תשרי ה'תש"ח, 1947) רב ומחבר תורני פורה. מחסידי האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור. חי ופעל בפולין, הולנד ואנגליה. ביוגרפיה נולד בז'ארקי שבפולין לפייגל לבית רוזנצווייג ולרבי דוד מאיר ב"ר ישראל מאיר דז'ובס. הוא נקרא אברהם על שם אבי-אב-אמו רבי אברהם יחיאל 'ענף-שושנה' (רוזנצווייג),…

רבי נחמן דוד לנדינסקי

רבי נחמן דוד ב"ר משה לנדינסקי (? – כ"ב ניסן, אסרו חג הפסח תשכ"ח, 20 באפריל 1968) מייסד וראש ישיבת בית יוסף בגייטסהד. נקרא לגייטסהד בידי קרוב משפחתו ר' דוד דרייאן שהיה שוחט בגייטסהד וביקש לייסד בה מקום תורה. כשנה לאחר הגעתו למקום, בשנת ה'תרצ"א, 1931, הזמין את ידידו רבי אליעזר קאהן לכהן לצדו כמנהל…

רבי זלמן יוסף אלוני

רבי שניאור זלמן יוסף ב"ר יצחק אלוני (דובוב, דובאוו. ה'תרע"ו, 1915 – י"ח חשון ה'תשס"ג, 24 באוקטובר 2002) אב"ד דבלין ואירלנד, ובסוף ימיו ראב"ד קהילת בני ישראל (הפדריישן) בלונדון. מחבר "כתנת יוסף", "דגל יוסף", "הקידושין בישראל" וקונטרסי "כתנות עור" ו"כתנת כהונה". ביוגרפיה נולד בריגה לזלאטא (ב"ר חיים ניסן דוד) ורבי יצחק ב"ר אברהם דובער דובאוו…

רבי חזקיהו אליעזר קאהאן

רבי חזקיהו אליעזר ב"ר מרדכי הלוי (הורביץ) קאהן (ה'תרס"א, 1901 – ח' תמוז ה'תשכ"ח, 4 ביולי 1968) היה ראש הישיבה ומנהלה הרוחני של ישיבת בית יוסף בגייטסהד שבאנגליה. הנהיג את הישיבה במשך למעלה מ-35 שנה (תרצ"א-תשכ"ח) ונודע בתוכה ובקהילת גייטסהד בתואר "המנהל". שיחותיו נדפסו בספר "נחלת אליעזר". ביוגרפיה נולד לרבי מרדכי הלוי ולחנה לאה קאהן…

רבי יצחק מאיר יוסלזון

רבי יצחק מאיר יוסלזון (ה'תרי"א, 1851 – ? אחרי תרס"ב) רב בזמלן (זאממו לאן) שבפלך קובנה, ואב"ד דבלין שבאירלנד. למד בישיבת מיר. בתו תמר רבקה נישאה לרבי מיכל אשר ב"ר עקיבא מאטלין רבה של היינה שבפלך מינסק. הזוג חי בדבלין ולאחר פטירתו, מילא חתנו את מקומו בדבלין (את מקומו של רבי מיכל אשר בדבלין, מילא חתנו…

רבי איסר יהודה אונטרמן

רבי איסר יהודה ב"ר אליהו אונטרמן (י"ד ניסן ה'תרמ"ו, 19 באפריל 1886 – כ"ד שבט ה'תשל"ו, 26 בינואר 1976) הרב הראשי לישראל ומלפנים רבן של מוהילנה, אמסטיבובה, לונה ווליה, ופרבר בגרודנה. רב בליברפול ורבה של תל אביב-יפו. יליד בריסק דליטא. בניסן ה'תשכ"ד, 1964, נבחר לכהן כרב הראשי לישראל, לשם כך עזב את רבנות תל אביב.

רבי אריה ליב לופיאן

רבי אריה ליב ב"ר אליהו לופיאן (ה'תרס"ט, 1909 – ז' אלול ה'תשל"ט, 30 באוגוסט 1979) ראש ישיבת גייטסהד. חידושיו נקבצו בספר "נאות אריה". קורות חייו נולד בקלם. למד בישיבת "אור תורה" שיסד אביו רבי אליהו לופיאן בקלם, מפי דודו רבי אליהו קרמרמן, לימים אב"ד קרוז. בהמשך למד אצל רבי יחזקאל ברשטין, ה"דברי יחזקאל", בישיבת אור…

רבי יעקב בן-ציון מנדלסון

רבי יעקב בן-ציון ב"ר מנחם הכהן מנדלסון (ט"ו תשרי ה'תרל"ו, 14 בנובמבר 1875 – י"ב אב ה'תש"א, 5 באוגוסט 1941) מו"צ בלידז ורב בגייטסהד ובגלזגו שבסקוטלנד. בסוף ימיו רב בית המדרש הגדול בניוארק. מחבר "שערי ציון", "ספר הציד", "מדרש יעבץ", ו"משנת יעבץ" (א, ב, וג). חבר "אגודת הרבנים הכללי". קורות חייו נולד בקרייצבורג שבלטביה, בשנת…