רבי חיים גולדשמיד

רבי חיים ב"ר אפרים פישל גולדשמיד (~ה'תרל"ה, 1875 – כ"ב כסלו ה'תר"צ, 24 בדצמבר 1929) היה פוסק הלכה גליציאני, המו"צ הרשמי של זמושץ' (תחת האב"ד רבי משה חיים בלום). נשא בכל עניני משמר ההלכה בעירו ביד רמה. מסר שיעורים בלימוד לצעירי אגודת ישראל בעירו, עסק בצרכי ציבור ובעניני צדקה בנאמנות. נודע בדרשותיו. נפטר בגיל 54….

רבי משה תאומים

רבי משה ב"ר אפרים תאומים (ה'תקפ"ה, 1825 – ה' כסלו ה'תרמ"ח, 21 בנובמבר 1887) היה רבן של יאברוב והורודנקה. מחבר שו"ת "דבר משה" שני חלקים ו"אוריין תליתאי" (ח"ג של הנ"ל). אהל (הואיל) משה, שפת אמת, מילי דפסחא. תשובות רבות אליו בספרי בני דורו. הקונטרס 'תוכחת מגולה' (תרל"ד) נדפס נגדו (לא במפורש אך ברמזים עבים) ור"מ…

רבי נתן רוזנפלד

רבי נתן ב"ר משה ב"ר יחיאל איכל הלוי רוזנפלד (~ה'תק"ף, 1820 – כ"ד טבת ה'תרנ"א, 4 בינואר 1891) רבה של קילקוב, מחבר שו"ת "מנחה קטנה". קורות חייו נולד למשפחה מיוחסת בגליציה החסידית (הוא מונה את יחוסו בהקדמת ספרו הנ"ל באריכות). אביו רבי משה סג"ל רוזנפלד היה אף הוא תלמיד חכם וחידושים מתורתו נדפסו בסוף הפתיחה…

רבי אריה ליב נתנזון

רבי אריה ליב ב"ר יצחק הלוי נתנזון (ה'תקמ"ד, 1784 – כ"ח שבט ה'תרל"ג, 25 בפברואר 1873) תלמיד חכם, מראשי הקהילה היהודית בברז'אן. חידושי תורתו נדפסו בידי נכדו בספר "בית אל". נולד לרבי יצחק נתנזון. נישא לבת רבי דוב בעריש ב"ר אברהם שלמה הלפרן, חתנו של רבי מרדכי זאב אורנשטיין. חי ופעל בבערזאן ו'זכה לשני שולחנות'….

רבי אריה ליב בולחובר (ליפשיץ)

רבי אריה ליבוש ב"ר אליהו ליפשיץ בולחובר (ה'תקס"א, 1801 – ח' אלול ה'תרמ"א, 2 בספטמבר 1881) היה רבה של זסלב. מחבר 'ערוגות הבושם' (וילנא תרכ"ט) ושו"ת 'שם אריה' (וילנא תרל"ג) קונטרס רוב וספק בממון וקונטרס הזמה (שניהם בפיעטרקוב תרע"ד). קורות חייו נולד בסטנוב לשרה אסתר (נינתו של רבי גבריאל אב"ד סוחיסטאב בגליציה, תשובה ממנו נדפסה…

רבי שלום רוזנפלד

רבי שלום הלוי רוזנפלד (ה'תק"ס, 1800 – שבת כ' חשון ה'תרי"ב, 15 בנובמבר 1851) היה רבן של יארטשוב ושל העיר קמיאנקה (קאמינקע), תלמידו של רבי נפתלי מרופשיץ ואבי שושלת רבני ואדמו"רי קמינקא. מילדותו הוכר כעילוי. למד בצעירותו בעיר מולדתו ראווה-רוסקה מפי רבי צבי הירש חריף ורבי שלמה קלוגר. בבגרותו למד אצל רבי יצחק שמלקיש, ה"בית…

רבי מאיר צבי ויטמאיר

רבי מאיר צבי ב"ר גבריאל ויטמאיר (ה'תקנ"ח, 1798 – כ"ג אב ה'תרל"ג, 16 באוגוסט 1873) רבן של טרעבוולא וסאמבור. מחבר "שאלות ותשובות רמ"ץ" (ב"ח, פרמישלא תרל"ב, תרמ"ה) ו"דרושי רמ"ץ" (פרמישלא תרמ"ז). נחשב לאחד מגדולי דורו (ראו הסכמות לספר דרושיו). קורות חייו נולד בקאליש, למשפחה המיוחסת למהר"ל מפראג, לב"ח ולט"ז. למד מפי רבי אפרים זלמן מרגליות…

רבי שמעון בצלאל ניימן

רבי שמעון בצלאל ב"ר מאיר צבי ניימן (~ה'תר"ך, 1860 – ו' אדר ה'תש"ב, 23 בפברואר 1942) היה תלמיד חכם ומחבר פורה. חי ופעל בטרנוב שבגליציה, נספה בשואה. מחבר ספרי 'משיב נפש' על מסכתות פסחים וביצה. ו'ילקוט שמעוני' על מסכת אבות ועל הגדה של פסח. התפרנס כמו"ל ומוכר ספרים (הוא רכש את בית מסחר הספרים של…

רבי ישראל מייזלש

רבי ישראל ב"ר דוב בעריש מייזלש (~ה'תקפ"א, 1820 – י"ט חשון ה'תרל"ו, 17 בנובמבר 1875) היה אב"ד שדליץ ולימים דומ"צ בקראקא. בנם של הרבנית פייטשא (נפטרה אחרי תרל"א) ורבי דב בעריש מייזלש אב"ד קראקא וורשה. חתנו של הגביר הנודע ר' אלכסנדר זיסל רפפורט מראשי הקהילה היהודית במינסק. הוא מו"ל ספרו של אביו 'חידושי מהרד"ם' על…

רבי יצחק יהודה שמלקיש

רבי יצחק יהודה (ליב) ב"ר חיים שמואל (שמעלקא) שמעלקיש (קרי: שמֶלקֶס; ה'תקפ"ח, 1828 – ליל יום הכיפורים, י' (או ט') תשרי ה'תרס"ו, 8 באוקטובר 1905) מגדולי חכמי גליציה וגאוני דורו. רבן של ברזאן, פשמישל ולבוב. מחבר שו"ת בית יצחק. קורות חייו נולד בלמברג למשפחה מיוחסת. אביו הוא ר' חיים שמואל (שמעלקא ר' סנדרס) ב"ר סנדר…

רבי זלמן בורר

רבי ישראל שלמה זלמן ב"ר יחיאל בורר (בארער; ~ה'תר"ך – כ"ז אב ה'תש"ט, 22 באוגוסט 1949) היה אב"ד וילקס ברי בפנסילבניה, חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. מחסידי טשורטקוב ומחבר פורה. קורות חייו נולד בהרימלוב לרב יחיאל ב"ר ישראל איסר בורר ולשרה בת ר' מיכל הכהן. למד מפי רבי יעקב ויידנפלד מהרימלוב שאף סמך אותו…

רבי עוזר כ"ץ מקלימנטוב

רבי עוזר ב"ר מאיר הכהן כ"ץ (לפני ה'ת"ל – כ"ה באייר ה'ת"ע, 25 במאי 1710) רבה של קלימנטוב ומחבר "אבן העוזר". בסוף ימיו רבה של ז'ולקובה וראש הישיבה בעיר. ספרו 'אבן העוזר' נחשב מופת לישרות למדנית ומצוטט רבות בספרי גדולי הדור שאחריו והלאה. קורות חייו נולד למשפחה מיוחסת, מצאצאי המהרש"ל. למד אצל רבי מרדכי גינצבורג…

רבי נתן אשכנזי

רבי (משה) נתן אשכנזי (נפטר בברודי, י' שבט תקל"ח, 7 בפברואר 1778) מחכמי הקלויז בברודי. בנו של החכם צבי, רבי צבי הירש אשכנזי, ואחיו של היעב"ץ. אביהם של כמה גדולי תורה ובהם רבי יעקב משה אב"ד זבארוב, אביו של רבי יעקב מליסא, ה'נתיבות'. על מצבת קברו של רבי נתן נכתב: נפטר בש"ק י' שבט תקל"ח…

רבי צבי הירש רוזאניש

רבי צבי הירש ב"ר ישכר דוב בעריש רוזאניש (ה'תצ"ב, 1732 – ו' כסלו ה'תקס"ה, 9 בנובמבר 1804) אב"ד בולחוב, רבה של לבוב וראש הישיבה בה. מחבר "תשע שיטות". קורות חייו נולד לרבי יששכר בריש מפודהייץ, בנו של רבי יעקב יהושע פלק, ה"פני יהושע", וחתנו של רבי אריה ליב מבוטשאטש ראש המדינה דגליל לבוב, ונקרא על…

רבי אברהם דוד שפיגל

רבי אברהם דוד ב"ר יצחק שפיגל (שפיגעל; ה'תרמ"ה, 1885 – ~ה'תש"ב, 1942) היה ראב"ד רוהאטין בגליציה, ולאחר מלחמת העולם הראשונה בשטח פולין. נספה בשואה. קורות חייו נולד ברוהאטין, דור שישי לרבה הנודע של העיר רבי אד"ם [-אברהם דוד משה] טריווש, מחבר "מרכבת המשנה" על המכילתא. למד מפי אביו ומפי רבי יעקב קאווי (קוה-שיין), ובגיל שמונה…

רבי יששכר דב באב"ד

רבי יששכר דב ב"ר אברהם באב"ד (ה'תרי"א, 1851 – ז' שבט ה'תרצ"ח, 9 בינואר 1938) רבה של בוסק. מחבר "אוצר י"ד החיים". נולד לרבי אברהם ב"ר יעקב באב"ד רבן של ראדיחוב ובוסק ונקרא על שם סבו, אב אמו, רבי יששכר דב רמר"ז אב"ד סקאהל. כבר בילדותו נחשב לעילוי. נישא למאטיל בת ר' אליעזר אטינגר מז'ולקובה…

רבי אלעזר רוזנפלד

רבי אלעזר ב"ר יהושע רוזנפלד (ה'תרכ"ב, 1862 – כ"ז תמוז ה'תש"ג, 30 ביולי 1943) היה אדמו"ר חסידי משושלת אדמו"רי קמינקא וחתנו של הדברי חיים מצאנז, נודע על שם אחת מעיירות רבנותו כ"רבי אלעזר מאושפיצין", בסוף ימיו עלה לירושלים והקים בה בית מדרש, שב לפולין לצרכי בריאות ונספה בימי השואה. קורות חייו נולד בקאמינקה שבגליציה, למד…

רבי נחום צבי תאומים

רבי נחום צבי ב"ר אברהם תאומים (ה'תרכ"ה, 1865 – כ"א שבט ה'תרפ"א, 30 בינואר 1921) רבה של זלישטשיק. מחבר "פורחת עלתה נצה" ו"עלי זית" (לא נדפס). רבים מכתביו אבדו במלחמת העולם הראשונה. בנו הדפיס את ספרו "זי"ת רענן". משפחתו נולד לרבי אברהם תאומים אב"ד פמארין, זבאריז וזאלישטשיק. מחבר "ברכת אברהם" שו"ת ועל הש"ס, ונכדו של…

רבי משה ר' יוסקיס אשכנזי

רבי משה ב"ר יוסקי אשכנזי (נפטר בי"ח אלול ה'תקכ"ב, 6 בספטמבר 1762) היה חתנו של רבי אריה ליב אב"ד אמסטרדם רישא גלוגא ולבוב, שהיה חתנו של רבי צבי אשכנזי, ה"חכם צבי" וגיסו של רבי יעקב עמדין, היעב"ץ. שני בניו: רבי מרדכי זאב אורנשטיין אב"ד לבוב, ורבי משולם זלמן אשכנזי אב"ד פאמארין (אבי רבי משולם זלמן אשכנזי…

רבי יהודה ליב אדימשיק

רבי יהודה לייבוש ב"ר משה הכהן אדימאשיק מחבר "גן רוה" על הפרי מגדים. חסיד טריסק, רב מטעם בטישוויץ שבגליציה, ורב ופעיל ציבור בטומשוב. ממייסדי המזרחי בגליציה. נספה בשואה. אביו רבי משה הכהן היה ראב"ד חלם. ביבליוגרפיה: אנציקלופדיה של הצה"ד, ו, עמ' 27-28.

רבי יעקב אביגדור

רבי יעקב ב"ר אברהם יששכר בר אביגדור (כ' אדר ה'תרנ"ו, 5 במרץ 1896 – י"ח אדר ב' ה'תשכ"ו, 10 במרץ 1966) רבן של דרוהוביץ' ובוריסלב, ניצול השואה, הרב הצבאי הראשי של ממשלת פולין הגולה, רב בניו יורק ובסוף ימיו רבה הראשי של מקסיקו. סופר ומסאי פורה. קורות חייו נולד בטיראווה וולסקה שבגליציה, בה שימש אביו…

רבי מנחם מנדל הגר (תל אביב)

רבי מנחם מנדל ב"ר דוד אליעזר הגר (י"ז סיון ה'תרמ"ט, 16 ביוני 1889 – כ"ט כסלו ה'תשט"ו, 24 בדצמבר 1954) רב בהאליטש (האליץ') שבגליציה, בניישטט ובסוסנוביץ. ראש ישיבות "תפארת מנחם". חבר המרכז הארצי של המזרחי בפולין ומייסד רשת מוסדות מת"ת – מציון תצא תורה. לאחר עלייתו לארץ ישראל, רב קהילת הרמב"ן בתל אביב ומנהל החברא…

רבי אליעזר מישל

רבי אליעזר ב"ר דב הלוי סג"ל מישל (ה'תרכ"ג, 1863 – ה'תרצ"ט/ה'ת"ש, 1939) רבן של גאלאגאוו (גלגורה) וטורקא שבגליציה, מחבר "משנת אליעזר". חבר "אגודת הרבנים הכללי". נפטר בתקופת השואה (סמוך מאד לפני או אחרי פרוץ המלחמה) ממחלת כליות. קורות חייו נולד בשצ'רץ לר' דובער מישעל ולבריינטשא ב"ר יואל רוזמן. נשא את שרה מלכה ב"ר שמואל מרדכי…

רבי חיים נתן דמביצר

רבי חיים נתן ב"ר יקותיאל זלמן דמביצר (דעמביצער. י"ז תמוז ה'תק"פ, 29 ביוני 1820 – א' כסלו ה'תרנ"ג, 20 בנובמבר 1892) ראב"ד קרקוב. במקביל למשרתו התורנית התפרסם רח"נ כהיסטוריון מומחה של עם ישראל בכלל ושל הקהילה היהודית בלבוב ושל ועד ארבע ארצות בפרט. בשנת ה'תר"ט מינה אותו רב דוב בעריש מייזלש רבה של קראקא למו"צ…