רבי ברוך משה נחמיה לאבל

רבי ברוך משה נחמיה ב"ר מנדל לאבל (ה'תרמ"ט, 1889 – י"ב שבט ה'תשי"א, 19 בינואר 1951) היה תלמיד חכם ירושלמי שכיהן עשרות שנים כר"מ בישיבת פרשבורג בהונגריה, שב לארץ ישראל ונפטר בפתאומיות. קורות חייו נולד בירושלים לרבי מנחם מנדל ב"ר יונה לאבל ולבתו בת רבי משה נחמיה כהנוב מחסלביץ, שעל שמו נקרא. אביו נסע כנראה…

רבי ברכיה שיק

רבי ברכיה ב"ר שלמה צבי שיק (בהונגרית נקרא: Schück Bernát; א' כסלו ה'תרל"ג, 1 בדצמבר 1872 – כ"ג תשרי ה'תש"ב, 14 באוקטובר 1941) היה רבן של שטוהל-וייסנבורג ורובע יוזפשטדט בטמשוואר. מחבר "דת ודין" ומהדיר פירוש המשנה לרמב"ם על מסכת תענית (בודפסט תרס"ב). בנו של רבי שלמה צבי שיק (שו"ת רשב"ן) אב"ד קרצג. הוא כתב את…

רבי עקיבה יהוסף שלזינגר

רבי עקיבה יהוסף ב"ר יחיאל שלזינגר (ה' כסלו ה'תקצ"ז, 14 בנובמבר 1936 – שבת א' אייר ה'תרפ"ב, 29 באפריל 1922) ממחדשי ופעילי היישוב היהודי בארץ ישראל. נודע בספריו הרבים ובפסיקותיו המחודשות לתקופתו ובמיוחד על חידוש התקיעה בשופר בירושלים בראש השנה שחל להיות בשבת וחידוש הטלת התכלת בציצית. מתלמידי הכתב סופר, רבי חיים סופר, והמהר"ם שיק….

רבי לוי יצחק גרינוולד

רבי לוי יצחק ב"ר משה גרינוולד (ה'תרנ"ג, 1893 – כ"ז ניסן ה'תש"מ, 13 באפריל 1980) היה מנהיגה של קהילת צעהלים בארצות הברית, ונשיא כולל שומרי החומות בירושלים. לפני מלחמת העולם השנייה כיהן כרבן של הקהילות אורשיווא (כיום באוקראינה), וישק, פאיע ולאחר פטירת אביו רבי משה, בעל "ערוגת הבושם", כרבה של צעהלים (כיום באוסטריה). הוא הצליח להגר לפני המלחמה לארצות הברית…

רבי אליהו כ"ץ (ראסלאוויטץ)

רבי אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן כ"ץ (ה'תרכ"ג-ה'תרכ"ה, 1863 – כ"ט טבת ה'ת"ש, 10 בינואר 1940) אב"ד ראסלאוויטץ. נולד לרבי אברהם שלמה מהאדאס (נפטר כ"ז ניסן) ולסימה ב"ר יעקב (נפטרה כ"ג חשון). למד בישיבתו של רבי אברהם יודא הכהן מברגסז, מחבר 'קול אריה'. אשתו הרבנית מרים ב"ר יוסף נובמבר מסטרופקוב נרצחה בשואה ותאריך פטירתה לא…

רבי אברהם שלמה כ"ץ

רבי אברהם שלמה ב"ר אליהו כ"ץ (נפטר בי"ד ניסן ה'תשל"ה, 26 במרץ 1975) אב"ד ריסקעווע ונימישזא, ורבה של קהילת סאטמר 'יטב לב' בבני ברק. מחבר ספרי 'אורחות המשפטים' (שלושה חלקים), 'דברי אש' לתקנת עגונות השואה, ו'דברי אש' על התורה. נולד למרים ולרבי אליהו הכהן כ"ץ אב"ד ראסלאוויטץ. נשא את רחל ב"ר יוסף ומירל (נפטרה בה'…

רבי אברהם שטרן

רבי אברהם ב"ר יצחק אריה שטרן (ה'תרמ"ד, 1884 – כ"ו סיון ה'תש"ד, 17 ביוני 1944) דיין ומו"צ בנייהייזל. מחבר "גפי אש" על המשנה, "כתבי אש" שו"ת, "שולחן אש" על השו"ע, "מליצי אש" תולדות רבנים וחידושיהם לפי סדר השנה, ועוד. נספה בשואה באושוויץ. אשתו גיטל הייתה בתו של רבה של נייהייזל, רבי יוסף מאיר טיגרמן.

רבי יואב אדלר

רבי יואב ב"ר שלום אדלר (ה'תר"ם, 1880 – ה'תש"ד, 1944?) אב"ד דאברא והאנשוביץ. קורות חייו נולד בסרדנה שברוסיה הקרפטית, בה שימש אביו רבי שלום אדלר, מחבר "רב שלום", רב. נשא את בת רבי דוד ליב זלצר גאב"ד הומנה. לאחר נישואיו התמנה כאב"ד דוברה, ובשנת ה'תרפ"ג, 1923, התמנה כאב"ד הנשוביץ. הוא יסד בעיר ישיבה והניג את…

רבי אברהם יהודה שפרייר

רבי אברהם יהודה ב"ר משה שפרייר (ה'תרנ"ב, 1892 – א' סיון ה'תש"ד, 23 במאי 1944) תלמיד חכם הונגרי, תושב נירדהאז. נודע בסדרת ספריו "מנחת יהודא" על מסכתות הש"ס. נספה עם רבים מבני קהילת נירדהאז ביום הגעתם למחנה ההשמדה הנאצי באושוויץ. ביבליוגרפיה: ר"ד קליין ורמא"ז קינסטליכר, קיצור תולדות, בסוף: ירושת פליטה, ירושלים תשס"ו, עמ' קעו. מילות…

רבי חיים צוקר

רבי חיים ב"ר אליעזר צוקר (כ' תשרי ה'תר"ם, 7 באוקטובר 1879 – כ"ה אייר ה'תש"ד, 18 במאי 1944) אב"ד האלאס וראב"ד ברגסז. נספה בשואה. קורות חייו יליד ברגסאז. לאחר נישואיו, התמנה בהיותו בן 22 בלבד כאב"ד האלאס, ומשנת ה'תרפ"ב כיהן כראב"ד ברגסאז במקום אביו. את מקומו בהאלאס מילא אחיו רבי שלמה צוקר שהיה גם חתנו….

רבי חיים סופר

רבי חיים ב"ר מרדכי אפרים סופר (ג' תשרי ה'תקפ"ב, 29 בספטמבר 1821 – כ"ה סיון ה'תרמ"ו, 28 ביוני 1886) רבן של מונקאטש ופשט. מחבר שו"ת "מחנה חיים" ו"פלס חיים". רח"ס היה ממובילי היהדות האורתודוקסית לפרישה משאר הקהילות ביהדות הונגריה. תלמידם של החת"ם סופר והכתב סופר, מהר"ם אייזנשטטר ורבי בנימין וולף לעוו, מחבר "שערי תורה". מקורבו של…

רבי קלמן ובר

רבי קלמן קלונימוס ב"ר יוסף ובר (ה'תרל"א, 1871 –  י"ז תשרי ה'תרצ"ב, 28 בספטמבר 1931) רבה של פישטיאן נשיא הלשכה המרכזית לקהילות היראים בסלובקיה. בשל עיסוקו הרב בהנהגת הקהילה האורתודוקסית בסלובקיה כולה, נשא לצדו בעול הרבנות בפישטיאן, הראב"ד רבי ישכר שלמה טייכטל. קורות חייו נולד במאקאווא, למד מפי רבי זוסמן סופר בישיבתו בפאקש, ובפרשבורג בישיבתו של השבט…

רבי שמואל קרויס

רבי שמואל ב"ר אברהם קרויס (ה'תקע"ז, 1817 – ט' טבת ה'תר"ס, 11 בדצמבר 1899) אב"ד ואגאש. קורות חייו יליד וואגאש, תלמידם של רבי מאיר איזנשטטר (מהר"ם א"ש) ורבי צבי הירש "חריף" הלר אב"ד אויבן-ישן. במשך תקופה לאחר נישואיו הראשונים התגורר באוהעלי והתיידד עם רבי יחזקאל הלברשטאם משינאווא. משפחתו שני ילדיו היו רבנים: רבי אברהם קרויס…

רבי עמרם ישי ביליצר

רבי עמרם ישי ב"ר יצחק אייזיק הלוי ביליצר (נפטר בכ"ד תמוז ה'תרמ"ט, 23 ביולי 1889) היה אב"ד סערענטש (סֶרֶנְץ') שבהונגריה. קורות חייו אביו רבי יצחק אייזיק היה אב"ד נאדי-אידא. למד מפי אביו ואחר כך אצל רבי מאיר אייזנשטטר (מהר"ם א"ש) ורבי חיים סופר אב"ד בודפסט. בשנת ה'תרי"ד, 1854, התמנה כרבה של סרנץ' וכיהן במשרתו זו…

רבי עקיבא אונגר

רבי עקיבא ב"ר יונתן אונגר (ה'תקע"ג, 1813 – י"ז אדר א' ה'תרמ"א, 16 בפברואר 1881) אב"ד סודיטץ. מחבר "מאמר ר' עקיבא". יליד באלאש-יארמוט, מגיד וממלא מקום הדיין בעיר משנת ה'תר"ו עד ה'תרי"א, אז עבר לכהן כאב"ד סודיטץ הסמוכה. נפטר ונקבר בבאלאש-יארמוט. ביבליוגרפיה: רמא"ז קינסטליכר, שישים גיבורים, בסוף ח"א של אמרי אש לר"מ איזנשטט מהדורת תשס"ז….

רבי שלמה קרלפסקי

רבי שלמה ב"ר מרדכי הלוי קרלפסקי (נפטר כ"ו חשון ה'תרנ"ח, 21 בנובמבר 1897) תלמיד חכם, מקובל ואיש מופת תושב פרשבורג. נולד בדרזניץ, תלמידם של רבי מאיר אייזנשטטר ורבי בנימין זאב וולף לעוו מוורבוי. ביבליוגרפיה: רמא"ז קינסטליכר, המקובל רבי שלמה הלוי קראלאפסקי זצ"ל מפרשבורג, צפונות ג, ב (תשנ"א) עמ' קט-קיא.. מילות מפתח: קראלאפסקי, קרולפסקי, קארלאפסקי

רבי אברהם פרידליבר

רבי אברהם ב"ר יצחק איצק פרידליבר (ה'תקע"ח, 1818 – כ"ג תמוז ה'תרס"ה, 26 ביולי 1905) מו"ץ באוהעל. אביו היה מתלמידי החתם סופר, לאחר נישואיו גר כמה שנים בכפר סמוך לאוהעל ומשנת ה'תר"ו, 1846, מו"צ באוהעלי עד פטירתו. ביבליוגרפיה: רמא"ז קינסטליכר, שישים גיבורים, בסוף ח"א של אמרי אש לר"מ איזנשטט מהדורת תשס"ז. מילות מפתח: פריעדליבער

רבי ישכר שלמה טייכטל

רבי ישכר שלמה טייכטל (כ"ד שבט ה'תרמ"ה, 9 בפברואר 1885 – י"ג שבט ה'תש"ה, 27 בינואר 1945) רבה של פישטיאן, מחבר "משנה שכיר" ו"אם הבנים שמחה". נספה בשואה. גנאלוגיה נשא תחילה את פראדל בתו של רבי יעקב יוסף גינז מבוסרמין, מחבר "הרי בשמים". לאחר פטירתה בי"ח תשרי ה'תרע"ח, נשא את נחמה בת רבי דוד פרידמן…

רבי דוד דייטש

רבי דוד ב"ר מנחם מנדל דייטש (י"ז חשון ה'תקי"ז, 10 בנובמבר 1756 – כ"ב סיון ה'תק"ץ, 13 ביוני 1830) אב"ד ור"מ יעמניץ, פראונקירכן ועיר-חדש (נובה-מסטו). מחבר "אהל דוד". תלמידם של רבי מאיר ברבי ורבי יחזקאל לנדא, ה"נודע ביהודה". בתו חנה נישאה לרבי מאיר איזנשטטר (מהר"ם א"ש).

רבי נפתלי שרייבר

רבי נפתלי ב"ר צבי שרייבר (י"ז אדר ה'תר"ט, 11 במרץ 1849 – ט"ו ניסן ה'תרע"ג, 22 באפריל 1913) דיין ומו"צ בקליינווארדיין. מחבר "מעטה נפתלי" על התורה ועל המועדים. ביבליוגרפיה: גוטליב, אהלי שם, עמ' 440. חכמי הונגריה, עמ' 443.

רבי יונתן בנימין הורוויץ

רבי יונתן בנימין ב"ר משה יהודה הלוי איש הורוויץ (ה'תרכ"ו, 1866 – י"ט תמוז ה'ת"ש, 25 ביולי 1940) ראש כולל הו"ד [=הולנד ודויטשלנד] ונציג פקוא"מ [=פקידים ואמרכלים אמשטרדם] בירושלים. יו"ר אגודת ישראל בארץ ישראל, סגן יו"ר העדה החרדית, חבר הוועד הפועל של אגודת ישראל העולמית. קורות חייו נולד במיהאלוביץ (מיהלובצה, מיהליה, גרוסמישל, נוד'ימיהאלי) למד אצל…

רבי שלום אולמן

רבי שלום "חריף" ב"ר ישראל איסר אולמן (ט"ז אדר ה'תקט"ו, 27 בפברואר 1755 – ט"ז אדר ה'תקפ"ה, 6 במרץ 1825) רב וראש ישיבה באנסבך שבגרמניה, ורבן של הערים: שטמפפן, נוד'י-אטאד ומחוז שומוג' כולו, פראונקירכן ולקנבך. מחבר "דברי ר"ש". גנאלוגיה נשא את רעכיל בת רבי רפאל ריס האגיטל אב"ד אנדינגן ולנגנאו בשווייץ. בנו רבי אברהם אולמן מילא…

רבי שלמה זלמן אולמן ממאקאווא

רבי שלמה זלמן ב"ר שלום אולמן (ה'תקנ"ב, 1792 – י"א טבת ה'תרכ"ג, 2 בינואר 1863) ראש ישיבה (אולי בלקנבך) ורבן של רנדק (היא ליביג, אוסטריה) ומאקאווא (היא מאקו). נודע בחיבוריו "יריעות שלמה" (על שולחן ערוך, שו"ת ועל הש"ס). קורות חייו נולד באנסבך ולמד אצל אביו רבי שלום אולמן המכונה ר' שלום חריף, אב"ד לקנבך. נשא את בתו…

רבי שלמה זלמן ב"ר משה אולמן

רבי שלמה זלמן ב"ר משה אולמן (ה'תרכ"ד, 1864 – ו' אלול ה'תרצ"א, 19 באוגוסט 1931) אב"ד ביסטריץ במשך למעלה משלושים וחמש שנים. נשיא לשכת הרבנים האורתודוקסית בטרנסילבניה. קורות חייו נולד בגרוסוורדיין לרבי משה בן רבי שלמה זלמן אולמן (אב"ד מאקאווא), למד בישיבת פרשבורג אצל רבי שמחה בונם סופר. בגיל שמונה עשרה נשא את חיה שרה רוטשילד,…

רבי מאיר פרלס

רבי מאיר ב"ר יצחק משה פרלס (ה'תקע"א, 1811 – ט"ו תשרי ה'תרנ"ד, 25 בספטמבר 1893) מגדולי רבני הונגריה, ורבם של רבים מגדולי הונגריה בדור שלאחריו. אב"ד קראלי וראש הישיבה בה. קורות חייו נולד באונגריש ברוד לרבי יצחק משה פרלס שלימים יהיה אב"ד אייזנשטדט. נשא את בתו של רבי יעקב יצחק פרנקל אב"ד נאדי קראלי, ולאחר…

רבי דוד פריזנהויזן

רבי דוד ב"ר מאיר מפריזנהויזן (ה'תקי"ח, 1758 – ח' ניסן ה'תקפ"ח, 23 במרץ 1828) אב"ד אוהעל היא שאטוראליאויהיי. תלמיד חכם דיין ומשכיל. ספרו "כליל החשבון" עוסק ביסודות המתמטיקה. ספרו "מוסדות תבל" מלמד את מודל העולם הקופרניקאי בחלקו הראשון, חלקו השני עוסק אף הוא בעניני מתמטיקה הנצרכים לתלמידי חכמים. הספר זכה להסכמות מרבי משולם זלמן הכהן אב"ד…

רבי אברהם שמואל בנימין סופר, ה"חשב סופר"

רבי אברהם שמואל בנימין ב"ר עקיבא סופר (א' חשון ה'תרס"ב, 14 באוקטובר 1901 – כ"א תשרי ה'תשכ"ב, 1 באוקטובר 1961) רבה האחרון של פרשבורג (היא ברטיסלבה בירת סלובקיה) לפני השואה, ראש הישיבה בפרשבורג, ולאחר פטירת אביו רבי עקיבא סופר, ראש ישיבת פרשבורג בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה. בשנת ה'תרפ"ה, 1925, התמנה כר"מ בישיבה בפרשבורג שבראשות אביו….

רבי קופל חריף אלטנקונשטט

רבי יעקב קופל ב"ר צבי הירש אלטנקונשטט (ב' אייר ה'תקכ"ו, 11 באפריל 1766 – כ"א כסלו ה'תקצ"ו, 11 בדצמבר 1836) רבה של וערבוי (היא ורבובה) וראש הישיבה הגדולה בעיר. תלמיד הנודע ביהודה, וממנהיגי היהדות התורנית בהונגריה. מחבר הספר "חידושי יעב"ץ". מילות מפתח: אלטנקונשטאדט, קאפל חריף

רבי מרדכי וינקלר

רבי מרדכי יהודה ליב ב"ר נפתלי הרץ וינקלר (ה'תר"ד, 1844 – י"ז תמוז ה'תרצ"ב, 21 ביולי 1932) מפוסקי הונגריה, מתלמידי הכתב סופר. אב"ד ברזובה שבסלובקיה ובהמשך אב"ד ור"מ מאד. מחבר שו"ת "לבושי מרדכי". חתנו היה רבי יוסף צבי דושינסקי.

רבי ישעיה בנט

רבי ישעיה ב"ר מרדכי בנט (ה'תקנ"ב, 1792 – י"ט כסלו ה'תרכ"ה, 18 בדצמבר 1864) רבה של קאליב ורב מחוז סאבולץ'. בנו של מהר"ם בנט וחתנו של רבי אלעזר לעוו. חתניו: רבי אברהם יצחק גליק מטולצ'בה ורבי יוסף אליהו הכהן זלפריינד מהאלאש.