רבי אברהם משולם זלמן אשכנזי

רבי אברהם משולם זלמן ב"ר צבי אשכנזי (ה'ת"ע, 1710 – א' שבט ה'תקל"ז, 9 בינואר 1777) היה רבה של אוסטרהא וכעין רב ראשי לגליל ווהלין כולו במשך עשרות שנים. בנו של ה'חכם צבי' ואחיהם של היעב"ץ ושאר אחיו הגאונים הגדולים, מחבר "דברי רב משולם". קורות חייו נולד באלטונה לרבי צבי אשכנזי ה'חכם צבי', ולרבנית מרת…

רבי משה אהרן ברדיצ'בסקי

רבי משה אהרן ב"ר צבי הירש ברדיצ'בסקי (ה'תר"ה, 1845 – י"ב אב ה'תרע"ט, 8 באוגוסט 1919) היה רבן של פילאבה ודובובה שבמחוז אומן בפלך קיוב שבאימפריה הרוסית. נרצח באכזריות יתרה בידי פורעים בימי הפוגרומים שבתקופת מלחמת האזרחים הרוסית. נולד בכפר זינקביץ ליד ברסלב שבאוקראינה, שם התגוררו הוריו לצד הורי אמו. בהיותו בן 6 (1851) קיבל…

רבי יוסף תומרקין

רבי יוסף ב"ר אליהו תומרקין (י"ח טבת ה'תקע"ט, 15 בינואר 1819 – כ"ג תמוז ה'תרל"ד, 8 ביולי 1874) היה רבה של קרמנצ'וג. חסיד חב"ד, תלמידו של הצמח צדק ומגדולי חסידי הרבי המהר"ש מליובאוויטש. קורות חייו נולד בדוברובנה למשפחת חסידי חב"ד, אביו היה למדן. בצעירותו למד אצל רבי נחמיה, רבה של דוברובנה ומחבר "דברי נחמיה" שאף…

רבי בן ציון פנדלר

רבי בן ציון ב"ר יוסף פנדלר (ג' תמוז ה'תרנ"ח, 23 ביוני 1898 – ליל י"ז אלול ה'תש"מ, 28 באוגוסט 1980) רב בית הכנסת "רמה" בצפון תל-אביב במשך עשרות שנים. מחבר "גיא חזיון". קורות חייו נולד לאסתר גיטל ב"ר יעקב שפירא (הרב מוויניצא) ולרבי יוסף הכהן פנדלר רבה של דונאוויץ באזור קמניץ פודולסק שבאוקראינה. המשפחה מיוחסת…

רבי יוסף דב אשטרחן

רבי יוסף דוב ב"ר משה אשטרחן (נפטר בי"ב כסלו ה'תרצ"ה, 19 בנובמבר 1934) רב בסאקא שבפלך מוהילב של האימפריה הרוסית, ורב בשיקגו. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. היגר לארצות הברית והתיישב בשיקגו (בשנת ה'תרפ"ח התגורר ב-1339 N. Rosevelt Road בשיקגו) שבאילינוי. הוא כיהן כרב בית הכנסת "בית יצחק". הוא נפטר לאחר מחלה ממושכת בי"ב…

רבי שמעון יעקב גליקסברג

רבי שמעון יעקב ב"ר מאיר דוב הלוי גליקסברג (ז' אדר ה'תר"ל, 1870 – כ"ט כסלו ה'תשי"א, 8 בדצמבר 1950) רב בפרבר הפינסקאי ווקזאל, רבה הראשי של אודסה, ראש בית הדין הרבני בתל אביב ורבה של שכונת נורדיה. מרבני "המזרחי". מחבר "הדרשה בישראל", "תורת הדרשה", "מושגי החיים" ו"ישראל ואורייתא". את כתביו בעניני אמונה, מוויכוחים שניהל בברית…

רבי דוב גרינפרס

רבי דוב (דובער, בערקה) ב"ר יחזקאל גרינפרס (הוצא להורג, ה'תרצ"ח, 1938~) רבה של פולטבה, אוקראינה. מחסידי חב"ד. קורות חייו נולד בעיר רמן ליחזקאל וליבא פרל גרינפערס, למד בישיבת תומכי תמימים המרכזית. נישא ליוכבד, והתמנה כאב"ד פולטבה. בשנת ה'תרפ"ב הקים בעיר ועד לתקנת עגונות, עבור עגונות מלחמת העולם הראשונה והפוגרומים שאחריה, ועמד בראש הוועד. תחת השלטון…

רבי יצחק אייזיק וולפמן

רבי יצחק אייזיק ב"ר אפרים הכהן וולפמן (ה'תרל"ח, 1778 – ?) רבן של גירמנובקה ופאסטוב. בנו של רבי אפרים הכהן וולפמן רבה של חוואסטוב (היא פאסטוב), חתנו של רבי חיים מנחם מנדל רב ומו"צ בפייטירטה. עדותו על הטבח בגירמאנובקה, הרמנובקה שהחל בר"ח אלול תרע"ט (סוף אוגוסט 1919), נדפסה במגילת הטבח, כרך ב, עמ' 34 ואילך….

רבי עקיבא זברסקי

רבי עקיבא זברסקי אב"ד שאריגרוד וורשילובקה שבפלך פודולסק. קורות חייו בשנת תרנ"ב היה אב"ד שאריגרוד בפודוליה (תשובה אליו משנה זו בשו"ת מהרש"ם סימן ט"ו, וראו אלף המגן, ב, סימן כ), בתקופת השלטון הסובייטי היה רב בוורשילובקה, פלך פודולסק (ה"פסק בדין חליצה" בראש הספר "אב בחכמה" של רבי אברהם אהרן יודלוביץ, ממוען אליו ועוסק בבעיות שהתעוררו…

רבי יואל שורין

רבי יואל שורין (ה'תרכ"ב, 1862 – י"א אב ה'תרפ"ז, 9 באוגוסט 1927) ר"מ בישיבות וואהלין (אוקראינה), ראש ומייסד ישיבת "אור תורה" (בברזניצה, נובוגרוד הוואהלינית – זוויהל) שגלתה במלחמת העולם הראשונה לקוריץ. נודע מאז בחרותו בכינוי "העילוי מפולטבה". נולד בלחוביצה למנקה ארובות עני. מוצא משפחתו "שארין", כמו שרה'ס, מיחסה על צאצאי הצדיק החסידי ר' ליב שרה'ס….

רבי בנימין זאב וולף זקהיים

רבי בנימין זאב וולף ב"ר טודרוס משה זקהיים (ר' בנימינק'ה; סביבות ה'ת"ר, 1840 – ערב פסח ה'תרע"ג, 1913) אב"ד יקטרינוסלב במשך חמישים ושתים שנים. קורות חייו נולד בסלונים לרבי טודרוס משה ב"ר נתן קרפיל זקהיים. חניך ישיבות ליטא, למד בין היתר בסייני, נשא אשה מבנות משפחת פיקסמן מרוז'ינוי ובצעירותו שימש ראש ישיבה ברוז'ינוי, ומשנת ה'תר"ך (1860,…