רבי יוסף דב אשטרחן

רבי יוסף דוב ב"ר משה אשטרחן (נפטר בי"ב כסלו ה'תרצ"ה, 19 בנובמבר 1934) רב בסאקא שבפלך מוהילב של האימפריה הרוסית, ורב בשיקגו. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. היגר לארצות הברית והתיישב בשיקגו (בשנת ה'תרפ"ח התגורר ב-1339 N. Rosevelt Road בשיקגו) שבאילינוי. הוא כיהן כרב בית הכנסת "בית יצחק". הוא נפטר לאחר מחלה ממושכת בי"ב…

רבי אהרן שמחה בונם זקליקובסקי

רבי אהרן שמחה בונם זקליקובסקי היה רבה של קוואהל שבפולין במשך זמן קצר, מאס ברבנות ונהיה מלמד פרטי בלודז'. עליו אחר כך באתי ללמוד אצל רב מובהק, הרה"ג ר' אהרן שמחה בונם זקליקובסקי. זמן קצר היה רב בעיר קוואהל ומאס במשמרתו והתיישב בעיר לודז'. למד עם ארבעה תלמידים בני עשירים גדולים, ואבי שלא היה עשיר…

רבי משה זקליקובסקי

רבי משה זקליקובסקי היה תלמיד חכם פולני נודע, מחסידי קוצק וגור. ר' משה היה מחסידי קוצק, נסע לאלכסנדר ואחר כך היה מחסידי החידושי הרי"מ והשפת אמת מגור, ובסוף ימיו אצל ה"אמרי אמת". ידידו של רבי חזקיה מלויביטש (העיירה לויביטש, פרבר של לודז'), הוא התפרסם בפולין כעובד ה' וצדיק, על שם מקום מגוריו "ר' משה בנטקובר"…

רבי אהרן ולדן

רבי אהרן ולדן (נפטר בכ"ג תמוז ה'תרע"ב, 8 ביולי 1912) תלמיד חכם ורשאי, מחבר פורה וביבליוגרף, נודע בשל ספרו "שם הגדולים החדש". רבי אהרן היה צאצא של רבי עוזר אב"ד קלימנטב, מחבר "אבן העוזר". התפרנס כסוחר ספרים, וההדיר ספרות תורנית, כמו: תורת הבית השלם לרשב"א (יוזפוב תרמ"ב) ושו"ת הרדב"ז (ורשה תרמ"ב-תרמ"ג). בית מסחרו היה ברחוב…

רבי אפרים שלמה קרביצקי

רבי אפרים שלמה קרביצקי (? – תמוז ה'תש"א, 1941) רבה של וקשנה רבה האחרון של לוקניק. נספה בשואה עם אשתו לאה בת רבי שלמה פיינזילבר ושבעת ילדיהם. מדבריו: העלפט די לוקניקע נשרפים!, דאס פאלק בלאט, יז חשון תרצ"ה. עמ' 5. ביבליוגרפיה: אלה אזכרה, ב, עמ' 235. מילות מפתח: קראוויצקי, קראביצקי, krawitzki, Luknischki

רבי שלמה זלמן זלזניק

רבי שלמה זלמן ב"ר מנחם יעקב זלזניק (ה'תרמ"ד, 1884 – כ"ט טבת ה'תשל"ה, 12 בינואר 1975) ראש ומנהל ת"ת וישיבת עץ חיים. מחבר "זרע יעקב" על אורח חיים, "זרע אברהם" על הש"ס ו"זרעה של רחל" על התורה. קורות חייו נולד בירושלים לרבי מנחם (ולא נחמן) יעקב ב"ר דובער זלזניק ולמרת אלטא חיה רחל בת ר'…

רבי דוד דובער סווירן

רבי דוד דובער ב"ר יוסף חיים סווירען (ח' שבט ה'תרמ"ט, 10 בינואר 1889 – ח' אדר ה'תש"ד, 3 במרץ 1944) רב אמריקאי. כיהן כרב אב"ד ווטרברי בקונטיקט, בווילמינגטון בדלוור, ובפילדלפיה בבית הכנסת "לינת הצדק". חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בסמרגון לר' יוסף חיים ועטיל פעשא ב"ר אברהם צבי (נפטרה בכ"א טבת…

רבי שמואל דוד פיינברג

רבי שמואל דוד ב"ר צבי פיינברג (י"ג תמוז ה'תקצ"ד, 20 ביולי 1834 – י"ד טבת ה'תרע"ד, 22 בדצמבר 1914) דיין ומו"צ בנשוויז ובסוף ימיו רב בניו יורק. קורות חייו נולד בנשוויז, למד מפי רבי ראובן לוין מדווינסק ואחר כך בישיבת וולוז'ין מפי רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי", והנצי"ב מוולוז'ין. נסמך לרבנות בידי רבותיו…

רבי אריה אברהמס

רבי אריה ליב ב"ר אברהם אִבְּרַהמְס (כ"ז כסלו ה'תר"צ, 29 בדצמבר 1929 – כ"ג חשון ה'תש"פ, 21 בנובמבר 2019) מתלמידי החזון איש, רב בית המדרש הגדול בשיכון חזון איש בני ברק, וראש כולל תורת אברהם. בנוסף לתפקידיו התורניים היה רבי אריה אברהמס חבר הועד בעמותת ישיבת סלבודקא בני ברק. קורות חייו התייתם בגיל שנתיים. בשנת…

רבי אלעזר רוזנפלד

רבי אלעזר ב"ר יהושע רוזנפלד (ה'תרכ"ב, 1862 – כ"ז תמוז ה'תש"ג, 30 ביולי 1943) היה אדמו"ר חסידי משושלת אדמו"רי קמינקא וחתנו של הדברי חיים מצאנז, נודע על שם אחת מעיירות רבנותו כ"רבי אלעזר מאושפיצין", בסוף ימיו עלה לירושלים והקים בה בית מדרש, שב לפולין לצרכי בריאות ונספה בימי השואה. קורות חייו נולד בקאמינקה שבגליציה, למד…

רבי אברהם יעקב פרידמן, ה"אביר יעקב" מסדיגורה

רבי אברהם יעקב פרידמן (ח' אב ה'תרמ"ד, 30 ביולי 1884 – ה' טבת ה'תשכ"א, 24 בדצמבר 1960) מאדמו"רי סדיגורה. ממנהיגי הציבור החרדי בארץ ישראל לאחר השואה, חבר מועצת גדולי התורה. נודע בספרו "אביר יעקב". בשנת ה'תרצ"ז, 1937, עלה לארץ ישראל. והתיישב ברחוב אחד העם 45 פינת נחמני 27 בתל אביב. עליו עם פטירת הצדיק מסדיגורה…

רבי יהושע זעליג ליפשיץ

רבי יהושע זעליג ב"ר צבי הירש ליפשיץ (~ה'תרמ"ח, 1988 – י"א סיון ה'תר"ע, 18 ביוני 1910) היה תלמיד חכם וגאון ליטאי שנפטר בדמי ימיו. קורות חייו נולד לרבי צבי הירש ליפשיץ אב"ד קלימוביץ שבפלך מוהילב של האימפריה הרוסית. למד בישיבת סלוצק, ובשנת ה'תרס"ד, 1904, בהיותו בן 17 נבחן בידי רבי יעקב זלמן ליבשיץ והתקבל עם…

רבי משה יוסף אלטשולר

רבי משה יוסף ב"ר שמאי הלל אלטשולר (לפני ה'תרנ"ג, 1893) תלמיד חכם ומגיד שיעור במינסק, חתנו של רבי דוד טביל ממינסק. מחבר "זאת מנוחתי". נפטר בדמי ימיו. קורות חייו נולד לר' שמאי הלל ב"ר משה יוסף אלטשולר אב"ד בובר שבפלך מוהילב, רוסיה הלבנה. אמו היתה נכדת רבי יעקב נחמן אב"ד פאהסט (אביו של רבי אברהם…

רבי שמואל משה רובינשטיין

רבי שמואל משה ב"ר יצחק רובינשטיין (י"ח תמוז ה'תר"ל, 17 ביולי 1870 – ה'תש"ד, 1943) חוקר תורני (מודרני) ליטאי ומחבר פורה. נספה בשואה בגטו שאוולי. קורות חייו נולד בבויסק לרבי יצחק ושיינא מערע רובינשטיין. למד בישיבת סלבודקא ונסמך לרבנות בידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. בשנת ה'תרנ"ה, 1895, נישא לשרה והזוג התיישב בעיר מז'ייק שבה כיהן…

רבי יצחק יהודה ליב רבינוביץ

רבי יצחק יהודה ליב ב"ר שמריהו רבינוביץ (ילב"ש; ה'תקס"ו, 1806 – י"ז סיון ה'תרי"א, 17 ביוני 1851) למדן וילנאי, מחבר "דרכי תשובה – שבל"י הלקט" ומגיד שיעור ברי"ף בבית מדרשו של הגר"א בווילנה. נישא לעטיל בת הגביר רבי יהודא הלוי, בנם ר' שמריהו רבינוביץ הדפיס את ספרו של אביו. ריי"ל נפטר בגיל 47, אלמנתו השיאה…

רבי שמריהו רבינוביץ

רבי שמריהו רבינוביץ (נפטר לפני ה'תק"צ, 1830) מו"צ בקרעווע,  מחכמי ליטא הנודעים בדורו. מתלמידיו * רבי שמואל שטראשון – הרש"ש * רבי גרשון אמסטרדם * רבי צבי הירש קצנלבוגן – מחבר נתיבות עולם על ל"ב מדות דר"י בנו רבי יצחק יהודה ליב רבינוביץ, מחכמי וילנה, חיבר ספר "דרכי תשובה". ביבליוגרפיה: דרכי תשובה, ניו יורק תרס"ד….

רבי אליהו פיינברג

רבי אליהו ב"ר צבי פיינברג (ה'תקס"ז, 1807 – כ"ה תשרי ה'תר"ן, 20 באוקטובר 1889) דיין ומו"צ בקלצק. עליו ר' אליהו פיינברג היה ידוע בקלצק בשם ר' אלינקה. נפטר בגיל פ"ג, כ"ה תשרי תר"ן. ב"הצפירה" משנת 1889 (מס.232) אנו קוראים עליו את הדברים דלהלן: מעודו לא מש מאהלה של תורה, הגה במקרא ובמשנה, בגמרא הלכה ואגדה,…

רבי שמואל צבי ויין

רבי שמואל צבי ב"ר משה אריה הלוי ויין-רבינוביץ (אייר ה'תקצ"ה, קיץ 1835 – ח' כסלו ה'תרע"ט, 12 בנובמבר 1918) רבה של ויז'ון, ושנים רבות רב בבורו פארק. ממייסדי אגודת הרבנים בארצות הברית וקנדה וממנהלי ישיבת רבנו יצחק אלחנן. אב"ד בבית הדין של בית המדרש הגדול בניו יורק. קורות חייו נולד בקלצק בחודש אייר ה'תקצ"ה. אביו…

רבי ניסים קרליץ

רבי שמריהו יוסף נסים ב"ר נחום מאיר קרליץ (י"ח אב ה'תרפ"ו, 29 ביולי 1926 – מוצאי שמחת תורה, ליל כ"ג תשרי ה'תש"פ, 21 באוקטובר 2019) מגדולי הפוסקים בשנות ה'תש"כ-ה'תש"פ. מייסד וראש בית דין צדק בני ברק. מתורתו נדפסו ספרי 'חוט שני'. עליו מכתבו של אביו על לידתו ב"ה פה אתי מקום לברך את כבוד מר…

רבי חיים מרדכי ברונרוט

רבי חיים מרדכי ב"ר נתן צבי ברונרוט (ה'תר"ם, 1880 – ז' אדר ה'תש"י, 24 בפברואר 1950) רבן של טשרווין וחורז'יל, אב"ד טשכנוב וראב"ד תל-אביב יפו. מחבר "אוצר החיים", "מים חיים", "אומר ודברים", ו"סתירת זקנים". קורות חייו נולד בעיירה הפולנית גוברובה הסמוכה ללומז'ה, למד אצל גדולי רבני פולין. בהכתרתו בגיל תשע עשרה כרבה של טשרווין הסמוכה…

רבי נחום מאיר קרליץ (ציבולניק)

רבי נחום מאיר ב"ר יהושע תנחום קרליץ (תמוז ה'תרמ"ט, 1889 – ו' טבת ה'תשי"ט, 17 בדצמבר 1958) רבה של מיישגולה בפלך וילנה, עלה לארץ ישראל ושימש רב בית הכנסת הליגמן ועסקן ציבורי, ממייסדי החינוך החרדי בארץ ישראל. קורות חייו נולד בהורדוק, פלך מינסק, לרבי יהושע תנחום וצפורה ציבולניק. אביו, מגדולי כולל הפרושים בקובנה, נפטר בפתאומיות…

רבי אריה ליב בינקוביץ

רבי אריה ליב ב"ר אברהם שלמה בינקוביץ (ט"ו חשון ה'תרי"ב, 16 בנובמבר 1853 – ב' חשון ה'תרס"ח, 10 באוקטובר 1907) מו"ץ בביאליסטוק ורב בניו יורק. מחבר פורה. קורות חייו נולד בביאליסטוק, למד בעיר הולדתו ונסמך לרבנות בגיל שמונה עשרה בידי רבה של ביאליסטוק רבי יום טוב ליפמן היילפרין, מחבר "עונג יום טוב". כעבור שנים אחדות…

רבי מיכל יהושע פיינשטיין

רבי מיכל יהושע ב"ר יוסף אריה פיינשטיין (ה'תרי"ג, 1853 – כ"ד ניסן ה'תרפ"א, 2 במאי 1921) היה רב בזרצ'ה, פרבר וילנה. ובסוף ימיו בהארלם, ניו יורק. קורות חייו נולד בליטא, למד בישיבת וולוז'ין ונסמך לרבנות. במשך עשרים שנה שימש מו"צ בזרצ'ה, ווילנה. היגר לארצות הברית והתיישב בניו יורק. בשנת ה'תרס"ג, במלאת עשר שנים לפטירת הנצי"ב,…

רבי אליעזר דרוקר

רבי אליעזר ב"ר צבי הכהן דרוקר (ה'תרי"א, 1851 – ז' אב ה'תרע"ו, 6 באוגוסט 1916) היה רב בניו יורק ובניו קמדן, ניו ג'רזי. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בלינץ שבפלך מוהילב של האימפריה הרוסית, למד בישיבת וולוז'ין ונודע כשקדן. נישא לבת העיר, שרה בת לאה ורבי דוב אריה פרסקי מחבר "כתר…

רבי נפתלי אליעזר בוימאן

רבי נפתלי אליעזר בוימאן היה רבה של שימבורג שבקורלנד, לטביה. ובהמשך מורה הוראה בעיר אסטרחן. יליד ריגה, בשימבורג שימש רב במשך שש שנים. ביבליוגרפיה: אובצינסקי, תולדות ישיבת היהודים בקורלאנד, עמ' 156.  

רבי נפתלי הירץ קלצקין

רבי נפתלי הירץ ב"ר נתן קלצקין (א' תשרי ה'תקפ"ג, 16 בספטמבר 1822 – א' שבט ה'תרנ"ד, 8 בינואר 1894) רבה של שימבורג שבקורלנד, לטביה. מחבר "אילה שלוחה". קורות חייו נולד בדווינסק למשפחת רבנים מיוחסת, צאצאי רבי יעקב ריישר אב"ד מץ ומחבר "חק יעקב" ו"שבות יעקב". בגיל שמונה נסע למינסק ללמוד בישיבתו של רבי משה צבי…

רבי אברהם משה חנניה ליפמן מייזלש

רבי אברהם משה חנניה ליפמן ב"ר צבי הירש מייזלש (נפטר בכ"ח אלול ה'תקע"א, 17 בספטמבר 1811) רבן של אפט ופיוטרקוב. בזיווג שני היה נשוי לבתו של רבי אליהו ב"ר צבי הירש פיוטרקובר. לאחר פטירתו התעוררה מחלוקת על הרבנות בפיוטרקוב, שנמשכה עד לבחירת רבי אברהם צבי הירש פצנובסקי, ה"ברית אברהם". ביבליוגרפיה: קרקובסקי, מרבי מאיר עד רבי…

רבי אפרים אופנהיים (ורשה)

רבי אפרים אופנהיים (ה'תרכ"ד, 1864 – ליל כ"ו סיון ה'תרפ"ט, 3 ביולי 1929) מורה הוראה בוורשה. חבר אגודת הרבנים בפולין. נודע כתלמיד חכם וירא שמים העמל בתורתו יומם ולילה, חסיד מובהק של חסידות סקרנביץ. נפטר בגיל 65. ביבליוגרפיה: קובץ דרושים של אגודת הרבנים, ט, ורשה תר"ץ, עמ' קנג ♦ אונזער ווילנער עקספרעס, כו סיון ה'תרפ"ט, עמ'…

רבי אהרן דוד קוסובסקי

רבי אהרן דוד קוסובסקי (נפטר בניסן ה'תר"ע, אפריל 1910) היה רבן של יאנובה ושל פורוזובה בפלך גרודנה. רוב ימיו התגורר בזלווה והתפרנס ממלאכתו. כאשר התערער מצבו הכלכלי נענה להצעת רבנות מקהילת יאנובה, ולאחר שנים אחדות עבר לשמש כרבה של פורוזובה שבפלך גרודנה של האימפריה הרוסית. חתנו, רבי זלמן קוסובסקי היה רבן של איזבלין ויאנובה. עליו…

רבי גרשון אברהם ברגר

רבי גרשון אברהם ב"ר מיכל משה ברגר (~ה'תר"א, 1841 – י"ד אייר ה'תר"ע, 23 במאי 1910) תלמיד חכם מגדולי מינסק, מראשי עסקני היהדות הדתית במינסק, מתלמידיו הראשונים של החפץ חיים ידיד ובר פלוגתא של "הגדול ממינסק". אשתו חנה ריבה לבית גלדין היתה אשה משכלת, תלמידתם של המשורר יהל"ל בעברית ושל הסופר ליב לוונדה ברוסית. בניהם…