רבי שמשון אורינשטיין

רבי שמשון ב"ר משה אורינשטיין (אורנשטיין; כ"ה אלול ה'תקפ"ד, 18 בספטמבר 1824 – כ"ג כסלו ה'תרס"ד, 12 בדצמבר 1903) רבן של קרשנביץ, אוזרקוב וקאליש. עליו הרב ר' שמשון אוּרינשטייןאב"ד דקאליש נולד כ"ה אלול תקפ"ד לאביו הגאון ר' משה אוּרינשטיין. עד שנת הי"ח עסק בתלמוד ופוסקים וילמוד תורה מאביו הגאון ומהגאון ר' יעקב שמחה האב"ד דקעמפין…

רבי שמחה יאיר רוזנפלד

רבי שמחה יאיר רוזנפלד (ה'תקצ"א, 1831 – י"ט סיון ה'תרע"א, 15 ביוני 1911) רבן של קיטסברג, ראצונז, רדזימין, אוזרקוב ופיוטרקוב. מחסידי גור. מחבר "אורה ושמחה". קורות חייו נולד בשרנצק שבפלך פלוצק. בילדותו נודע כעילוי. לאחר כהונת רבנות בעיירות הנ"ל, התמנה כרבה של אוזרקוב. הרב החסידי הראשון בעיר. והקים בה ישיבה. כעבור שלוש שנים התמנה כרבה…