רבי שמשון אורינשטיין

רבי שמשון ב"ר משה אורינשטיין (אורנשטיין; כ"ה אלול ה'תקפ"ד, 18 בספטמבר 1824 – כ"ג כסלו ה'תרס"ד, 12 בדצמבר 1903) רבן של קרשנביץ, אוזרקוב וקאליש. עליו הרב ר' שמשון אוּרינשטייןאב"ד דקאליש נולד כ"ה אלול תקפ"ד לאביו הגאון ר' משה אוּרינשטיין. עד שנת הי"ח עסק בתלמוד ופוסקים וילמוד תורה מאביו הגאון ומהגאון ר' יעקב שמחה האב"ד דקעמפין…

רבי משה מאיר לנטשיצקי

רבי משה מאיר לנטשיצקי (~ה'תר"ם, 1880 בערך – כ"א כסלו ה'תרפ"א, 2 בדצמבר 1920) דיין ומו"צ באוזרקוב. חלק מחידושיו, בסגנון הלימוד של סוכטשוב-אוסטרובצה, כונסו בספר "זכרון משה מאיר". קורות חייו נשא לאשה את פרעדל בת רבי חיים אוקונובסקי, תושב אוזרקוב מחסידי גור, שהיה צאצא רבי חיים אויערבאך. במשך שנים שימש מו"צ לא רשמי בעיר, ואחר…

רבי שמחה יאיר רוזנפלד

רבי שמחה יאיר רוזנפלד (ה'תקצ"א, 1831 – י"ט סיון ה'תרע"א, 15 ביוני 1911) רבן של קיטסברג, ראצונז, רדזימין, אוזרקוב ופיוטרקוב. מחסידי גור. מחבר "אורה ושמחה". קורות חייו נולד בשרנצק שבפלך פלוצק. בילדותו נודע כעילוי. לאחר כהונת רבנות בעיירות הנ"ל, התמנה כרבה של אוזרקוב. הרב החסידי הראשון בעיר. והקים בה ישיבה. כעבור שלוש שנים התמנה כרבה…