רבי ראובן עזוז

רבי ראובן ב"ר צבי אריה עזוז (ה'תרנ"ט, 1899 – ט"ז תמוז ה'תשמ"ה, 5 ביולי 1985) תלמיד חכם ירושלמי ממוצא ליטאי, ר"מ בישיבת 'תפארת צבי' בירושלים וחבר מערכת "אוצר הפוסקים". ניצול טבח תרפ"ט בחברון. קורות חייו נולד בקלם, למד שם בישיבתו של רבי אליהו לופיאן. עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת חברון, שם היה חבר ועדת 'עזרת…

רבי יצחק אלחנן אדלשטיין

רבי יצחק אלחנן ב"ר שמואל משה הכהן אדלשטיין (ה'תרנ"ז, 1897 – כ"ב טבת ה'תשכ"ט, 12 בינואר 1969) מנהל של ישיבת כנסת בית יצחק בקמניץ ומזכירו של רבי ברוך דב ליבוביץ. מזכיר "אוצר הפוסקים" של התאחדות הרבנים פליטי רוסיה בארץ ישראל. קורות חייו יליד ורשה, למד בישיבות ליטא: מיר, ראדין, ואחרות. נשא את זלדה בת רבי…

רבי אהרן יעקב קלפפיש

רבי אהרן יעקב ב"ר יצחק מרדכי קלפפיש (ה'תר"ם, 1880 – ליל שבת כ"ג אדר ה'תשכ"א, 10 במרץ 1961) ראש ישיבה בסלונים ולאחר מלחמת העולם הראשונה אב"ד שנדובה. לאחר עלייתו לארץ ישראל, מייסד ור"מ ישיבת כפר סבא וחבר בית הדין בעיר. בשנת ה'תש"א, 1941, עלה לירושלים והיה מראשי מערכת "אוצר הפוסקים". התגורר בבתי ורשה עד פטירתו….

רבי איסר זלמן מלצר

רבי איסר זלמן ב"ר ברוך פרץ מלצר (ה'תר"ל, 1870 – י' כסלו ה'תשי"ד, 17 בנובמבר 1953) זקן ראשי הישיבות בדורו, אב"ד סלוצק וראש הישיבה בה, ראש ישיבת "עץ חיים" בירושלים. מחבר סדרת ספרי "אבן האזל" על הרמב"ם. ממייסדי ועד הישיבות בארץ ישראל והחינוך העצמאי, וראש מועצת גדולי התורה. בארץ ישראל היה גם מראשי מערכת "אוצר…

רבי חנוך זונדל גרוסברג

רבי חנוך זונדל גרוסברג (ה'תרס"ד, 1904 – י"ג אדר ה'תשל"ז, 3 במרץ 1977) תלמיד חכם ירושלמי, חבר מערכות אוצר הפוסקים והאנציקלופדיה התלמודית, ומחבר פורה. מחבר "המעשר והתרומה" וספרים רבים נוספים. חתנו של המגיד הירושלמי רבי נטע צבי וייס.