רבי אליעזר סילבר

רבי אליעזר סילבר (זילבר. כ"ג שבט ה'תרמ"ב, 12 בפברואר 1882 – ט' שבט ה'תשכ"ח, 8 בפברואר 1968) נשיא אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה ורב קהילת "כנסת ישראל" בסינסינטי שבארצות הברית. מחבר "ענפי אר"ז" ו"צמח אר"ז". ביבליוגרפיה: ראנד, עמ' 48 ♦ מנחם גליקמן-פרוש (בפועל: אוטוביוגרפיה ערוכה), איש ההלכה והמעשה, ירושלים תשז ♦ אנשי שם לכס. פריט ו-6.