רבי עזריאל מונק

רבי עזריאל ב"ר אליהו הכהן מונק (ה'תרכ"ז, 1867 – א' חשון ה'תש"א, 2 בנובמבר 1940) היה רבה החרדי של ברלין, רב ק"ק 'עדת ישראל' בעיר וממנהיגי היהדות האורתודוקסית בגרמניה ערב השואה. נמלט מאימת הנאצים ונפטר בירושלים. נקבר בהר הזיתים. עליו הרב הגאון ר' עזריאל מונק זצ"ל ביום ש"ק שבק חיים לכל חי בירושלים הרב הגאון…

רבי יוסף זונדל רבינזון

רבי יוסף זונדל ב"ר מאיר רבינזון (נפטר בא' חשון ה'תרצ"ט, 26 באוקטובר 1938) היה רבה של רדושקביץ שבליטא, ומלפנים רבן של פלשצניץ וגלובוקי. משפחתו אביו רבי מאיר רבינזון היה רבה של רדושקביץ ואמו לאה ב"ר צבי. אחיו היו ד"ר מרדכי רבינזון (תרל"ז-תשי"ג); שלמה אליהו; ור' יעקב (העילוי הנודע יענק'ל רדיטשקובר שנטרפה דעתו בעקבות המלחמה). אחיותיו מרים ובריינה…

רבי יהודה ליב גרוסברד

רבי יהודה ליב ב"ר דב גרוסברד (נפטר בא' חשון ה'תר"ף, 25 באוקטובר 1919) אב"ד גאוורי ובסוף ימיו בטבריג. גנאלוגיה נשא את חיה בתיה יהודית בת רבי אברהם אבא קרניץ (לשם המשפחה נוסף הכינוי 'רוזאניס' לציון ייחוסם לרבי יהודה רוזאניס, ה"משנה למלך"). גיסיו היו: רבי בן ציון זאב קרניץ; רבי ישראל נתן בנדט טייץ (או: דויטש)…