רבי גדליהו רוזנמן

רבי גדליהו רוזנמן (ה'תרמ"ז, 1887 – ה'תש"ד/ה'תש"ד, לפני 3 בנובמבר 1943) היה רב העדה (הרב מטעם) בביאליסטוק. האחרון ששימש בתפקיד זה, נספה בשואה. הרב רוזנמן, יליד בוטשאטש, למד בבית הספר לרבנים בברלין. בתו לוניה נישאה למנחם מנדל ריבקינד, לימים מאנשי ראשון לציון (אביו של פרופ' אבי ריבקינד), עם פרוץ המלחמה נשארה עם אחותה ואביה בגטו…

רבי משה רובינשטין (ר' משה מגיד)

רבי משה ב"ר צבי הלוי רובינשטין (ה'תרט"ז, 1856 – אדר ה'תר"ף, 1920) היה מגיד מישרים ליטאי מפורסם, מחבר 'אש דת' שזכה למהדורות רבות. ר' משה מגיד, כפי שנודע כינויו, היה מסובב בערי ליטא, פודלסיה ורוסיה הלבנה ומעורר את הקהל בדרשותיו הנלהבות. קורות חייו נולד בשנת תרט"ז בעיירה קמניץ שבליטא. בשנת תר"ל, בהיותו בן 14, התייתם…

רבי משה יחזקאל גרודנצ'יק

רבי משה יחזקאל גרודנצ'יק (נפטר בכ"ד בשבט ה'תרל"ב, 3 בפברואר 1872) ראש ישיבה בסלונים ובביאליסטוק, ורבן של סלץ, פורוזובה וסוקולה. מראשוני תלמידי רבי ישראל מסלנט. מחבר "חידושי מהרמ"י". קורות חייו בצעירותו התנהג בפרישות והתקרב לרבי ישראל מסלנט כתלמיד חבר. נישא לטישע בת ר' מרדכי הלוי (נפטרה בצעירותה בי"ד טבת ה'תר"ט). הרביץ תורה בישיבה בסלונים ולאחר…

רבי אריה ליב בינקוביץ

רבי אריה ליב ב"ר אברהם שלמה בינקוביץ (ט"ו חשון ה'תרי"ב, 16 בנובמבר 1853 – ב' חשון ה'תרס"ח, 10 באוקטובר 1907) מו"ץ בביאליסטוק ורב בניו יורק. מחבר פורה. קורות חייו נולד בביאליסטוק, למד בעיר הולדתו ונסמך לרבנות בגיל שמונה עשרה בידי רבה של ביאליסטוק רבי יום טוב ליפמן היילפרין, מחבר "עונג יום טוב". כעבור שנים אחדות…

רבי יהושע בצלאל קנטורוביץ

רבי יהושע בצלאל ב"ר יעקב קופל קנטורוביץ (ה'תקפ"ה, 1825 – ה' אדר ה'תרמ"ה, 20 בפברואר 1885) רבן של ביאליסטוק ומאלטש וראש ישיבת "עץ חיים" בירושלים. מחבר "משכן בצלאל" ועוד ששה ספרים שלא נדפסו. קורות חייו נולד במאלטש, שבה כיהן אביו רבי יעקב קופל (שהיה נכדו של רבי אברהם בן הגר"א, ונינו של הגר"א מווילנה) כרב….

רבי צבי הירש קוויאט

רבי צבי הירש ב"ר יצחק קוויאט (ה'תר"ל, 1870 – ה'תש"א-ה'תש"ב, 1941-1942) מו"צ בביאליסטוק ואב"ד פיעסק. מחבר "חמדת צבי". חבר "אגודת הרבנים הכללי". כנראה נספה בשואה. תלמיד ישיבת וולוז'ין, בה למד מפי הנצי"ב ורבי חיים הלוי סולובייצ'יק. שלוש הערות ממנו נדפסו ב"יגדיל תורה" הסלוצקאי, שנה א קונטרס ה, עמ' 56. (וראו תגובת רבי בן ציון ברמן…

רבי אברהם אבא קליינרמן

רבי אברהם אבא ב"ר יוסף דוד קליינרמן (ה'תר"ב, 1842 – כ' שבט ה'תרמ"ד, 16 בפברואר 1884) תלמיד חכם ביאליסטוקאי. מגיה ומסדר ש"ס וילנה ומעורכי כתבי הגר"א. ערך והגיה מהדורה מדוקדקת של ביאור הגר"א על ארבעה חלקי השולחן ערוך שלא נדפסו. ספרייתו הגדולה הכילה כתבי יד נדירים, כתבי הגר"א והעתקות מכתבי הגר"א שרכש ממשפחת ר' שמריה…

רבי יעקב בכרך

רבי יעקב ב"ר משה בכרך (י"א אייר ה'תקפ"ד, 9 במאי 1824 – כ"ד טבת ה'תרנ"ז, 29 בדצמבר 1896) תלמיד חכם ממקורבי רבי ישראל סלנטר ורבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק. מחבר הגהות על ארבעה טורים וספרי פולמוס תורניים על הניקוד, הטעמים, ועבור ומנין השנים. קורות חייו בנם של שיינא ומשה בכרך, בנו של רבי יהודה בכרך…

רבי משה זאב מרגליות

רבי משה זאב מרגליות (ה'תקכ"ח, 1768 – ד' טבת ה'תק"ץ, 30 בדצמבר 1829) רבן של טיקטין וביאליסטוק, מחבר הספרים "מראות הצובאות" ו"אגודת אזוב".

רבי יום טוב ליפמן הלפרין, ה"עונג יום טוב"

רבי רפאל יום טוב ליפמן הלפרין (ה'תקע"ו, 1816 – ו' שבט ה'תרל"ט, 30 בינואר 1879) רב ותלמיד חכם ליטאי נודע, רבה של ביאליסטוק ולפניה של עיירות וערים בליטא ובפולין: קרעווא, טשכנובצה, קיידאן ומזריטש. מחבר שו"ת "עונג יום טוב".