רבי בן ציון שטרנפלד

רבי בן ציון ב"ר אריה ליב שטרנפלד (ה'תקצ"ה, 1835 – ה'תרע"ז, 1917) רבן של ראס, מערעץ, שרשוב, איישישוק, חסלביץ, קלוואריה ובילסק. מחבר "שערי ציון". מגדולי הפוסקים בדורו. בנו ר' חיים דוד נשא את לאה בת ר' שבח לוינזון (תרנ"ג, 1893) והדפיס בשנת ה'תרצ"ב, 1932, את הכרך האחרון בסדרת "שערי ציון" של אביו. בתו אלטע נישאה…

רבי משה אהרן בן דעת

רבי משה אהרן ב"ר צבי הירש בן-דעת (נספה בשואה) רבה האחרון של בילסק (ביילסק פודולסקי) שעל כס רבנותה ישב במשך עשרות שנים כעוזרו של חמיו רבי בן ציון שטרנפלד, ומאז פטירת חמיו בימי מלחמת העולם הראשונה כרבה של העיר. עליו וכך נכתב עליו בספר היזכור לקהילת בילסק: רבי משה אהרון בנדעת רבה האחרון של קהלת…