רבי יוסף זונדל רבינזון

רבי יוסף זונדל ב"ר מאיר רבינזון (נפטר בא' חשון ה'תרצ"ט, 26 באוקטובר 1938) היה רבה של רדושקביץ שבליטא, ומלפנים רבן של פלשצניץ וגלובוקי. משפחתו אביו רבי מאיר רבינזון היה רבה של רדושקביץ ואמו לאה ב"ר צבי. אחיו היו ד"ר מרדכי רבינזון (תרל"ז-תשי"ג); שלמה אליהו; ור' יעקב (העילוי הנודע יענק'ל רדיטשקובר שנטרפה דעתו בעקבות המלחמה). אחיותיו מרים ובריינה…