רבי שמחה בונם דיכטוולד

רבי שמחה בונם ב"ר אליקים גצל הכהן דיכטוולד (ה'תרכ"א, 1861 – אחרי ה'תרפ"ו, 1926) אב"ד חלם. קורות חייו נולד ביענדרזיב שבפלך קילץ, לרבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב. שימש מו"צ בוודיסלב, ומשנת ה'תר"ן, 1890, רב בחלם. משפחתו אביו, רבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב, היה נכדו של רבי אליקים גצל…

רבי אליקים גצל דיכטוולד

רבי אליקים גצל ב"ר שמחה בונם הכהן דיכטוואלד (אחרי ה'תר"ם, 1880 – ה'תש"ג, 1943?) אב"ד יאבוז'נו וסטשמישיץ. קורות חייו נולד לרבי שמחה בונם הכהן דיכטוואלד, ונקרא על שם סבו רבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב. וסב סבו רבי אליקים גצל מקאלעש. אחיו היה רבי זאב דוד דיכטוולד, אב"ד גורשקוב וסלופיא. כיהן כאב"ד יבוז'נו…

רבי אליעזר ליפמן מאיר דיכטוולד

רבי אליעזר ליפמן מאיר ב"ר זאב דוד הכהן דיכטוואלד (ה'תרס"ח, 1908 – השואה) הרב הצעיר בסלופיה (סלופי נאווא) ודיין ומו"צ באפטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד לרבי זאב דוד הכהן דיכטוולד ולרעייתו השנייה, אלטע רבקה בת האדמו"ר מאוז'רוב רבי יחיאל חיים אפשטיין אב"ד אופולה. (אמו הייתה נשואה קודם לכן לרבי יעקב יצחק ב"ר חיים שמואל מחנצ'ין….

רבי זאב דוד דיכטוואלד

רבי זאב דוד ב"ר שמחה בונם הכהן דיכטוואלד (אחרי ה'תר"ם, 1880 – ? ה'תש"א, 1941) אב"ד גורשקוב וסלופיא. כנראה נספה בשואה. קורות חייו בנו של רבי שמחה בונם הכהן דיכטוואלד אב"ד חלם, ואחיו של רבי אליקים גצל דיכטוואלד אב"ד יאבוז'נו וסטשמישיץ. התמנה כרבה של גורשקוב (גארשקאוו, גארשקוב) בסביבות ה'תר"ע, 1910. במלחמת העולם הראשונה נשרפה גורשקוב, והוא…