רבי יעקב פריימן

רבי יעקב פריימן (כ"ב תשרי ה'תרכ"ז, 1 באוקטובר 1866 – י"ט טבת ה'תרצ"ח, 23 בדצמבר 1937) אב בית הדין בברלין. התפרסם גם במחקריו הרבים בחכמת ישראל. לפני כהונתו בברלין, היה רב בהלישוי ובפוזנא. ביוגרפיה נולד בקראקא, למד אצל רבי שמעון סופר בעיר מולדתו, ולאחר מכן באוסטרובה אצל דודו רבי ישראל מאיר פריימן, מחבר "ענפי יהודה" על…

רבי שבתי הכהן, הש"ך

רבי שבתי ב"ר מאיר הכהן (ה'שפ"ב, 1621 – ה'תכ"ג, 1662) מגדולי הפוסקים. רב פולני-ליטאי, חבר בית הדין של קהילת וילנה. כבן כ"ד חיבר את חיבורו הגדול "שפתי כהן", בשל פרעות ת"ח ות"ט עקר להלישוי (כיום בצ'כיה) וכיהן בה כרב עד פטירתו כעבור זמן קצר. גנאלוגיה נשא את בת רבי שמעון בנימין זאב וולף טויבר מווילנה, בנו…