רבי גדליהו רוזנמן

רבי גדליהו רוזנמן (ה'תרמ"ז, 1887 – ה'תש"ד/ה'תש"ד, לפני 3 בנובמבר 1943) היה רב העדה (הרב מטעם) בביאליסטוק. האחרון ששימש בתפקיד זה, נספה בשואה. הרב רוזנמן, יליד בוטשאטש, למד בבית הספר לרבנים בברלין. בתו לוניה נישאה למנחם מנדל ריבקינד, לימים מאנשי ראשון לציון (אביו של פרופ' אבי ריבקינד), עם פרוץ המלחמה נשארה עם אחותה ואביה בגטו…

רבי שמעון בצלאל ניימן

רבי שמעון בצלאל ב"ר מאיר צבי ניימן (~ה'תר"ך, 1860 – ו' אדר ה'תש"ב, 23 בפברואר 1942) היה תלמיד חכם ומחבר פורה. חי ופעל בטרנוב שבגליציה, נספה בשואה. מחבר ספרי 'משיב נפש' על מסכתות פסחים וביצה. ו'ילקוט שמעוני' על מסכת אבות ועל הגדה של פסח. התפרנס כמו"ל ומוכר ספרים (הוא רכש את בית מסחר הספרים של…

רבי ברכיה שיק

רבי ברכיה ב"ר שלמה צבי שיק (בהונגרית נקרא: Schück Bernát; א' כסלו ה'תרל"ג, 1 בדצמבר 1872 – כ"ג תשרי ה'תש"ב, 14 באוקטובר 1941) היה רבן של שטוהל-וייסנבורג ורובע יוזפשטדט בטמשוואר. מחבר "דת ודין" ומהדיר פירוש המשנה לרמב"ם על מסכת תענית (בודפסט תרס"ב). בנו של רבי שלמה צבי שיק (שו"ת רשב"ן) אב"ד קרצג. הוא כתב את…

רבי יעקב גדליהו סמורגון

רבי יעקב גדליהו ב"ר צבי אריה סמורגון (סמארגון; שמארגון; ג' חשון ה'תרל"ז – קיץ ה'תש"א, יולי 1941) רבה של דאגדה שבפלך דווינסק. נספה בשואה. הותיר אחריו בכתב יד את הספר "בכורי יעקב". קורות חייו נולד בזעלווא, למד בישיבת הגאון ר' יצחק בביאליסטוק, ולאחר מכן בישיבתו של רבי ראובן כהן (חתן הגאון הגדול רבי אריה ליב…

רבי שמואל יוסף שוהם

רבי שמואל יוסף שוהם (ה'תרכ"ז, 1867 – ה'תש"א, 1941) היה רבן של דרשונישוק ווילקי בליטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד בשנת ה'תרכ"ז, משנת ה'תרנ"א כיהן כרבה של דרשונישוק וחתום על היתר מאה רבנים שכתב רבי חיים ברלין. עוד לפני מלחמת העולם הראשונה התמנה כרבה של ווילקי, פלך קובנה. במלחמה גלה למינסק ולאחריה חזר לעירו. הוא…

רבי אברהם זאב הלר

רבי אברהם זאב הלר (ה'תרמ"ו, 1886 – אלול ה'תש"א) היה רב ליטאי חניך סלבודקא, רבה של ז'ידיק ורבה האחרון של מריומפול. חבר אגודת הרבנים בליטא. נספה בשואה. קורות חייו יליד הלוסק, למד בישיבה בהלוסק וממנה עבר ללמוד בסלבודקא. בשנת ה'תרפ"א נמנה על קבוצת האברכים הראשונה שלמדה בכולל "בית ישראל" בסלבודקה. נישא לבת רבי יוסף יעקב…

רבי משה יהודה ליב ברמן

רבי משה יהודה ליב ב"ר דוד ברמן (י' חשון ה'תרכ"ו, 30 באוקטובר 1865 – השואה) רבה של הורודלו שבפולין. מחסידי ראדזין. מחבר שו"ת חק משה וספרים נוספים. קורות חייו נולד בלומאז' לרחל ודוד ברמן, אביו היה חסיד ראדזין מפורסם בשמו 'ר' דוד'ל מלומאז". בגיל 15 נישא לברכה גיטל בתו של רבי יקותיאל גלרנטר, רבה של…

רבי אברהם דוד שפיגל

רבי אברהם דוד ב"ר יצחק שפיגל (שפיגעל; ה'תרמ"ה, 1885 – ~ה'תש"ב, 1942) היה ראב"ד רוהאטין בגליציה, ולאחר מלחמת העולם הראשונה בשטח פולין. נספה בשואה. קורות חייו נולד ברוהאטין, דור שישי לרבה הנודע של העיר רבי אד"ם [-אברהם דוד משה] טריווש, מחבר "מרכבת המשנה" על המכילתא. למד מפי אביו ומפי רבי יעקב קאווי (קוה-שיין), ובגיל שמונה…

רבי חיים דוד זילבר מרגליות

רבי חיים דוד ב"ר נפתלי צבי הירשלי זילבר מרגליות (ה'תרכ"ד, 1864 – כ' כסלו ה'תש"א, 20 בדצמבר 1940) רבה של קויל, פולין. נפטר בגלות בלובלין לאחר פלישת הנאצים לפולין. קורות חייו נולד בזלחוב, פלך לובלין, פולין. אביו רבי נפתלי צבי היה נין ר' אלכסנדר מרגליות מחבר "תורת הרא"ם" ונכדו של רבי אלכסנדר שור, בעל "תבואות…

רבי שאול בוימאן

רבי שאול ב"ר מרדכי בוימאן (ה'תרע"ד, 1914 – ~ה'תש"א, 1941) היה ת"ח יהודי פולני צעיר שנספה בשואה. תלמיד יח"ל ותלמידו של רבי ברוך בר ליבוביץ. נודע בספרו "מפתחי חכמת האמת". נולד בפרצובה, לר' מרדכי ויהודית בוימאן. למד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בוורשה, ואחר כך בישיבת כנסת בית יצחק בסלבודקה אצל רבי ברוך דב ליבוביץ, שאף…

רבי אפרים שלמה קרביצקי

רבי אפרים שלמה קרביצקי (? – תמוז ה'תש"א, 1941) רבה של וקשנה רבה האחרון של לוקניק. נספה בשואה עם אשתו לאה בת רבי שלמה פיינזילבר ושבעת ילדיהם. מדבריו: העלפט די לוקניקע נשרפים!, דאס פאלק בלאט, יז חשון תרצ"ה. עמ' 5. ביבליוגרפיה: אלה אזכרה, ב, עמ' 235. מילות מפתח: קראוויצקי, קראביצקי, krawitzki, Luknischki

רבי אלעזר רוזנפלד

רבי אלעזר ב"ר יהושע רוזנפלד (ה'תרכ"ב, 1862 – כ"ז תמוז ה'תש"ג, 30 ביולי 1943) היה אדמו"ר חסידי משושלת אדמו"רי קמינקא וחתנו של הדברי חיים מצאנז, נודע על שם אחת מעיירות רבנותו כ"רבי אלעזר מאושפיצין", בסוף ימיו עלה לירושלים והקים בה בית מדרש, שב לפולין לצרכי בריאות ונספה בימי השואה. קורות חייו נולד בקאמינקה שבגליציה, למד…

רבי שמואל משה רובינשטיין

רבי שמואל משה ב"ר יצחק רובינשטיין (י"ח תמוז ה'תר"ל, 17 ביולי 1870 – ה'תש"ד, 1943) חוקר תורני (מודרני) ליטאי ומחבר פורה. נספה בשואה בגטו שאוולי. קורות חייו נולד בבויסק לרבי יצחק ושיינא מערע רובינשטיין. למד בישיבת סלבודקא ונסמך לרבנות בידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. בשנת ה'תרנ"ה, 1895, נישא לשרה והזוג התיישב בעיר מז'ייק שבה כיהן…

רבי אברהם דרושקוביץ

רבי אברהם ב"ר שרגא דרושקוביץ (נרצח בשואה אב ה'תש"א, 1941) היה המשגיח האחרון של ישיבת וולוז'ין ורבה של שאט בליטא. משגיח ישיבת נובהרדוק בהומל בזמן מלחמת העולם הראשונה. נספה בשואה. מחבר "שערי הוראה" ועורך "חידושי וביאורי רבינו הגר"א על הש"ס". קורות חייו למד בישיבת סלבודקא, בישיבת קלם שבה התקרב לרבי שמחה זיסל, "הסבא מקלם", ובכולל…

רבי שלמה אליהו אושפול

רבי שלמה אליהו ב"ר יצחק דובער אושפול (ה'תר"ם, 1880 – נרצח בי"ז תשרי ה'תש"ב, 8 באוקטובר 1941) רבה של קורניץ, ליטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד בקוכרישוק, שליד שווינציאן בליטא. למד בדווינסק ונסמך להוראה בידי רבי יוסף רוזין מרוגאצ'וב. אחר כך למד בקאפוסט והיה לחסיד חב"ד-קאפוסט. זמן מה היה ה"חוזר" של רבי שלמה זלמן שניאורסון…

רבי יהושע אבלסון

רבי יהושע ב"ר יהודה שרגא אבלסון (ה'תרמ"ח, 1888 – ה'תש"ב, 1942) רב בהומל ובוויסוצק. נספה בשואה. קורות חייו בנו של רבי יהודה שרגא ב"ר אברהם יואל אבלסון. נישא לוויטל בת הרב ברזנסקי רבה של אקנישט (?) שליד דווינסק. כיהן כרב בהומל, ובעקבות הפוגרומים שבין מלחמות העולם נמלט מהאזור, והתקבל כרב בוויסוצק הסמוכה לפינסק. אביו כיהן…

רבי מנחם מאניש איסר פולונסקי

רבי מנחם מאניש (מנוס) איסר ב"ר אברהם ליב פולונסקי (ה'תרמ"ג, 1882 – ה'תש"ב, 1941) רב בעיירות וערים בליטא ולטביה. מרבני "המזרחי". נספה בשואה. קורות חייו נולד בדוגילביץ, בן לרב העיר רא"ל פולונסקי. למד בישיבת לידא של הרב ריינס ואחר כך בישיבת סלונים. בתרס"ד נישא למרים בתם של לאה ורבי מאיר רבינזון אב"ד רדושקביץ. כיהן כרב…

רבי אלחנן יהודה בורלנד

רבי אלחנן יהודה בורלנד (ה'תרמ"ט, 1889 – אלול ה'תש"א, 1941)  רבן של סורבילישוק והאנישוק. נספה בשואה. בשנת תרצ"ב עבר מסורבילישוק (שורווילישאק) לכהן כרבה של האנישוק (האנושאק), משרה בה החזיק עד הירצחו בשואת יהודי אירופה. ביבליוגרפיה: שערי ציון, תרצב, גליון ה-ו, עמ' כט ♦ רשימת אשרי ♦ אוצר הרבנים מס.2027 (ושם תאריך פטירתו <בטעות?> ה'תש"ג). מילות…

רבי אברהם אריה גרוסברד

רבי אברהם אריה ליב ב"ר ברוך גרוסברד (ה'תרל"א, 1870 – כ"ח סיון ה'תש"א, 23 ביוני 1941) רבה האחרון של שירווינט שבליטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד בגאוורי שבפלך סובאלק לרבי ברוך גרוסברד (רבן של גאוורי, פיליפובה ובאלבירישוק), למד אצל אביו ונסמך לרבנות בידי רבי יצחק אלחנן ספקטור. כיהן כרב בפיליפובה אחרי אביו, ומשנת ה'תרע"ג (לאחר…

רבי מרדכי דוד הנקין

רבי מרדכי דוד הנקין (ה'תרמ"ב, 1882 – אב ה'תש"א, 1941) רבה של פונמון ורבה האחרון של שדובה שבליטא. נספה בשואה. נולד בניז'ין (נעזין) שבפלך צ'רניהיב (צערניגאוו). בתו נישאה לפנחס ברוידא (קיימת תמונתו של רמד"ה עם בני הזוג בחתונתם, שניהם נספו בשואה). מתורתו מכתבו מיום כ"ו אלול תרצ"ג, בדין תשלומי תרומה, לרבי זליג ראובן בנגיס, נדפס ב"העמק",…

רבי אברהם אליהו אשרוב

רבי אברהם אליהו אשרוב רבה של דריבין שבפלך מוהילוב, מחסידי חב"ד. נספה בתקופת השואה. כונה בחב"ד ר' אברהם אלי' סוראזער, על שם עיר הולדתו. ביוגרפיה נולד בעיר סוראז, פלך ויטבסק. למד בישיבת ליובאוויטש ונמנה בין שבעת בחורי הישיבה שנשלחו לייסד את ישיבת תומכי תמימים בחברון. לאחר שנתיים שב לליובאוויטש, נישא והחל לכהן כרבה של דריבין…

רבי דוב אריה אלשוונג

רבי דוב אריה ב"ר נחום אלשוונג (נפטר בכ"ב טבת ה'תש"ב, 11 בינואר 1942) מ"מ רבה של גריווא (גרייבה), ורבה של קורסובקה (קרסבה) שבלטביה במשך שנים רבות. נפטר בימי מלחמת העולם השנייה בגלות בסמרקנד שבמחוז בוכרה. ביוגרפיה נולד בלוקניק שבפלך קובנה, למד בישיבת טלז (לוקניקי סמוכה לטלז), בקיבוץ בבריסק ובקיבוץ האברכים בקלם, מאוחר יותר למד בקיבוץ האברכים…

רבי ישראל משה כלאב

רבי ישראל משה ב"ר אברהם יעקב כלאב (ה'תרמ"ז, 1887 – ט' בתמוז ה'תש"א, 4 ביולי 1941) ראש ישיבת ריגה וחתנו של מייסד הישיבה ורב העיר רבי מנחם מנדל זק. נספה בשואה. ביוגרפיה נולד בעיירה פרייל (פרלי) בלטביה. למד בישיבות ליטא, אצל רבי שמעון יהודה הכהן שקופ בבריינסק וגרודנה, ואצל רבי נפתלי טרופ בישיבת ראדין הוא נשא…

רבי לוי אובצינסקי

רבי לוי ב"ר דובר יונה אובצינסקי (אווצינסקי) רבה של אלט-אאוץ (אאוצה) שבקורלנד, ומאז כינונה של לטביה רבה של עיר הפלך מיטאו (ילגבה, מיטאווי), הסמוכה לבירה ריגה. נודע גם בספריו על ההיסטוריה של יהדות לטביה ורבניה. נספה בשואה. יליד שווינציאן. התמנה כרבה של אאוצה בשנת תרנ"ז, 1897. כתביו נחלת אבות (וילנה תרנ"ד) – תולדות גדולי ישראל שלא…

רבי מנחם מנדל זק

רבי מנחם מנדל דובר זק (ה'תרל"א, 1871 – ה'תש"ג, 1943) רבה הראשי של ריגה וראש הישיבה בה. ביוגרפיה נולד בעיר ניירי (ניירא, פרידריכשטאדט, יאונילגבה) שבקורלנד, 80 קילומטרים מדרום מזרח לריגה, בירת לטביה. למד בישיבת וולוז'ין והיה תלמידו הקרוב של רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי". נשא את בתו של רבי גרשון ב"ר יצחק אב"ד…

רבי משה סקרוטה

רבי משה סקרוטה (ה'תקמ"ח, 1988 – ה'תש"ד, 1944) היה ר"מ בישיבת כנסת ישראל – סלבודקה. ומרבני הפרבר הקובנאי סלבודקה. חתנו של רבי משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת סלבודקא. נרצח בעת חיסול גטו קובנה. ספרו "אור משה" בכתובים, אבד בשואה. ביוגרפיה התייתם בצעירותו וגדל בבית דודו אחי-אמו, ר' פייביש סקרוטה ברז'יצה. למד אצל רבי איצל'ה, הרב…

רבי אליעזר אריה לוין

רבי אליעזר אריה ב"ר נפתלי לוין (נולד לפני ה'תרל"ז, 1877 – נספה ~ה'תש"ג, 1943) היה אב"ד נדרזין הסמוכה לוורשה, ומו"צ בוורשה בירת פולין. בנו של רבי נפתלי אמשטרדם. נספה עם אשתו השנייה ומשפחתם בגטו ורשה. למד בישיבות קלם וסלבודקה. יום השנה שלו נקבע ליום הכיפורים. מתורתו בבא קמא דף ס"ז ע"א, תוד"ה הא לאו הכי… ועוד יש…

רבי יהודה ליב אדימשיק

רבי יהודה לייבוש ב"ר משה הכהן אדימאשיק מחבר "גן רוה" על הפרי מגדים. חסיד טריסק, רב מטעם בטישוויץ שבגליציה, ורב ופעיל ציבור בטומשוב. ממייסדי המזרחי בגליציה. נספה בשואה. אביו רבי משה הכהן היה ראב"ד חלם. ביבליוגרפיה: אנציקלופדיה של הצה"ד, ו, עמ' 27-28.

רבי שרגא פייבל גברון

רבי שרגא פייבל גברון (ה'תרמ"ה, 1885 – אב ה'תש"א, 1941) רבן של אופינה וחוויידאן. נולד בפטרבורג, חניך ישיבת טלז. נספה בשואה. מילות מפתח: כוויידאן, חווידאן, גאווראן, גברן, Gavran הערה: הוזכרה מפיו שאלה ב'נר אהרן' לרבי אברהם אהרן בורשטין מטבריג (סימן ו עמ' נה), אך אינה משלו כמבואר בלוח תקוני הטעות שם.

רבי אברהם שטרן

רבי אברהם ב"ר יצחק אריה שטרן (ה'תרמ"ד, 1884 – כ"ו סיון ה'תש"ד, 17 ביוני 1944) דיין ומו"צ בנייהייזל. מחבר "גפי אש" על המשנה, "כתבי אש" שו"ת, "שולחן אש" על השו"ע, "מליצי אש" תולדות רבנים וחידושיהם לפי סדר השנה, ועוד. נספה בשואה באושוויץ. אשתו גיטל הייתה בתו של רבה של נייהייזל, רבי יוסף מאיר טיגרמן.