רבי שבתי הכהן, הש"ך

רבי שבתי ב"ר מאיר הכהן (ה'שפ"ב, 1621 – ה'תכ"ג, 1662) מגדולי הפוסקים. רב פולני-ליטאי, חבר בית הדין של קהילת וילנה. כבן כ"ד חיבר את חיבורו הגדול "שפתי כהן", בשל פרעות ת"ח ות"ט עקר להלישוי (כיום בצ'כיה) וכיהן בה כרב עד פטירתו כעבור זמן קצר. גנאלוגיה נשא את בת רבי שמעון בנימין זאב וולף טויבר מווילנה, בנו…