רבי שלמה קרלפסקי

רבי שלמה ב"ר מרדכי הלוי קרלפסקי (נפטר כ"ו חשון ה'תרנ"ח, 21 בנובמבר 1897) תלמיד חכם, מקובל ואיש מופת תושב פרשבורג. נולד בדרזניץ, תלמידם של רבי מאיר אייזנשטטר ורבי בנימין זאב וולף לעוו מוורבוי. ביבליוגרפיה: רמא"ז קינסטליכר, המקובל רבי שלמה הלוי קראלאפסקי זצ"ל מפרשבורג, צפונות ג, ב (תשנ"א) עמ' קט-קיא.. מילות מפתח: קראלאפסקי, קרולפסקי, קארלאפסקי

רבי שמואל זיברטנסקי

רבי שמואל ב"ר יוסף זיברטנסקי (ה'תקע"ח, 1818 – ח' תמוז ה'תרנ"ח, 28 ביוני 1898) המו"צ בווילנה. נקרא גם ר' שמואל לובטשער-לובצ'ר על שם עיר הולדתו לובץ' (לובצ'ה) שבה שימש אביו רב. קורות חייו למד מצעירותו בווילנה והיה ידידם הטוב של רבי אלכסנדר משה לפידות מראסיין ורבי הלל מיליקובסקי מסלנט. לאחר נישואיו לבת הגביר ר' משה רודומינר…

רבי אדוניהו שמלצר

רבי אדוניהו ב"ר מרדכי שלמה שמלצר (ה'תקצ"ט, 1839 – כ"ב כסלו ה'תרנ"ח, 17 בדצמבר 1897) רב במדיאסא, דיין בפטרובסלה (כיום בצפון סרביה). מחבר "נפש אדוני'". למד אצל רבי משה אפרים ברוין בטשאבא עם רבי שמואל רוזנברג אב"ד אונסדורף. שימש מו"צ בקהילת מעדיאסא, והתיידד עם רבי עמרם ישי סג"ל ביליצר אב"ד סערענטש, ועם רבי עמרם בלום…

רבי שלמה הכהן רוזנברג

רבי שלמה הכהן רוזנברג (ה'תר"א, 1841 – כ"א חשון ה'תרנ"ח, 16 בנובמבר 1897) רב הערים גינז וטשנד בהונגריה, מחבר "חידושי הרשב"ש" על הש"ס, וקונטרס הפולמוס "משפט גלוי".