רבי בנימין זאב וולף זקהיים

רבי בנימין זאב וולף ב"ר טודרוס משה זקהיים (ר' בנימינק'ה; סביבות ה'ת"ר, 1840 – ערב פסח ה'תרע"ג, 1913) אב"ד יקטרינוסלב במשך חמישים ושתים שנים. קורות חייו נולד בסלונים לרבי טודרוס משה ב"ר נתן קרפיל זקהיים. חניך ישיבות ליטא, למד בין היתר בסייני, נשא אשה מבנות משפחת פיקסמן מרוז'ינוי ובצעירותו שימש ראש ישיבה ברוז'ינוי, ומשנת ה'תר"ך (1860,…

רבי חיים ברלין

רבי חיים ב"ר נפתלי צבי יהודה ברלין (ה' שבט ה'תקצ"ב, 7 בינואר 1832 – י"ג תשרי ה'תרע"ג, 24 בספטמבר 1912) רב במוסקבה ובביאלא, אב"ד ור"מ וולוז'ין לצד אביו, אב"ד קוברין ויליסבטגרד. ובארבע שנותיו האחרונות רבה של ירושלים.

רבי דב בר צייטלין

רבי דב בר הכהן צייטלין (ה'תר"א, 1841 – ז' אייר ה'תרע"ג, 14 במאי 1913) רב באנטוקול שבווילנה, רב בקהילת "נכוחים למבין" בלונדון ורב הקהילה הפולנית בפריז. מחבר "אור החיים", "אגרת דברי אמת" וספרים נוספים שלא נדפסו. קורות חייו נולד בווילנה, תלמידו המובהק של רבי מאיר מיכל רבינוביץ, המו"צ דווילנה. בעת מגוריו בווילנה הקים יחד עם…

רבי בן ציון זאב קרניץ

רבי בן ציון זאב וולף ב"ר אברהם אבא קרניץ (בסביבות ה'תרי"ח, 1858 – ה'תרע"ג, 1913) מבחירי תלמידים קלם. רבן של ברזיק שבפלך סובלק, פרירוסלה, פרן ושווקשנה, והמשגיח הראשון בישיבת טלז. קורות חייו נולד בוורזאן שבליטא, אביו שלחו להתחנך בתלמוד תורה שבקלם אצל רבי שמחה זיסל זיו, "הסבא מקלם". שם נמנה על חבורת "הד"ט" [=הדבק טוב],…

רבי נפתלי שרייבר

רבי נפתלי ב"ר צבי שרייבר (י"ז אדר ה'תר"ט, 11 במרץ 1849 – ט"ו ניסן ה'תרע"ג, 22 באפריל 1913) דיין ומו"צ בקליינווארדיין. מחבר "מעטה נפתלי" על התורה ועל המועדים. ביבליוגרפיה: גוטליב, אהלי שם, עמ' 440. חכמי הונגריה, עמ' 443.

רבי אברהם ברוך הלוי סולובייצ'יק

רבי אברהם ברוך ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ט"ו אב ה'תר"י, 24 ביולי 1850 – ה'תרע"ג, 1913) רבה של סמולנסק במשך שלושים שנה. במשך שבוע היה ראש ישיבת ר' עקיבא אלטשול בבוברויסק. קורות חייו נולד בוולוז'ין בעת שאביו כיהן כר"מ בישיבת וולוז'ין. בצעירותו למד בישיבה, ועם עזיבת אביו נסע עמו לסלוצק. הוא נישא בז' אדר…