רבי אלעזר (ב"ר ירמיה) לעוו

רבי אלעזר ב"ר ירמיה לעוו (כ"ג שבט ה'תקצ"ט, 7 בפברואר 1839 – י"ד כסלו ה'תרע"ח, 29 בנובמבר 1917) אב"ד אוהעל ואונגוואר. מחבר "פקודת אלעזר" על סוגיות הש"ס ושו"ת. קורות חייו נולד בטאפאלטשאן לרבי ירמיה ב"ר בנימין וולף לעוו ולמרת בילא חיה ב"ר ר' צבי פאפפער מסעמניץ, בתקופה שבה זקנו, רבי בנימין וולף מחבר 'שערי תורה'…

רבי חיים אהרן דב פומרנץ

רבי חיים אהרן דב פומרנץ (ה'תר"ל – ה'תרע"ח, 1918) אב"ד דוברובה שבפלך גרודנו ורבה של טרסטינה. למד בכולל ברודסקי בוולוז'ין, בשנץ ה'תר"ס, 1900, התמנה למשרת רבנות ראשונה בדוברובה, פלך גרודנו, ולאחר פטירת חמיו רבי בנימין בישקא לדזמן (לאדזמאן) שהיה אחיו הצעיר של הגדול ממינסק רבי ירוחם יהודה פרלמן, בסוף חשון ה'תרע"א, התמנה תחתיו כרבה של…

רבי שמואל האן

רבי שמואל האן (נולד י' טבת ה'תקצ"ו, 18 בדצמבר 1836 – י"ז חשון ה'תרע"ח, 2 בנובמבר 1917) אב"ד דמבושיץ שבמורביה (כיום בצ'כיה). תלמידו של רבי יהודה אסאד (קרי: אסוֹד). קורות חייו נולד בניקלשבורג, למד מפי רבי יהודה אסאד, ובשנת ה'תר"ך (1860) התמנה לכהונת רבנות ראשונה ביגרנדורף שבשלזיה האוסטרית (כיום קרנוב בצ'כיה), משרה שבה החזיק עד שנת…

רבי מנחם מנדל לנדמן

רבי מנחם מנדל ב"ר צבי הירש לנדמן (ה'ת"ר, 1840 – ד' תשרי ה'תרע"ח, 20 בספטמבר 1917) אב"ד פאטיליטש שבגליציה. מחבר "למודים בנסים" (פשמישל תרמ"ח), "משנת העתים" (פשמישל תרנ"א), "דרושי יום יום" (פשמישל תרס"א) ו"אשכלות הגפן" (פשמישל תר"ע). גנאלוגיה נכדו של רבי אורי מסטרליסק. אביו רבי צבי הירש היה אב"ד סטרליסק וקיטוב. אחיו רבי אורי לנדמן היה…

רבי משה פרנקו

רבי משה ב"ר יוסף פרנקו (ה'תקצ"ז, 1837 – א' טבת ה'תרע"ח, 16 בדצמבר 1917) רבה של רודוס, ומ"מ החכם באשי בירושלים והראשון לציון. קורות חייו יליד רודוס. בשנת ה'תרס"ו, 1906, התמנה כרבה של רודוס. בשנת ה'תרע"א, 1911, הגיע לירושלים שהייתה נתונה לסכסוך קשה על משרת הראשון לציון מאז פטירת רבי יעקב שאול אלישר. הוא הגיע כאדם…

רבי חיים הלוי סולובייצ'יק

רבי חיים ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ט"ו אדר ב' ה'תרי"ג, 25 במרץ 1853 – כ"א אב ה'תרע"ח, 30 ביולי 1918) מאבות עולם התורה. ר"מ ישיבת וולוז'ין ורבה של בריסק. מנחיל דרך הלימוד הנקראת בעקבות עיר רבנותו, דרך בריסק. מחבר "חידושי רבנו חיים הלוי" על הרמב"ם. ביבליוגרפיה: אייזנשטט דור, ב, עמ' 33. הספדים עליו רבי…

רבי יוסף שמואל מרדכי מיוחס

רבי יוסף שמואל מרדכי מיוחס (נפטר בב' טבת ה'תרע"ח, 17 בדצמבר 1918) חבר בית הדין הספרדי בירושלים ושד"ר כוללות הספרדים לערי מצרים (בשנת ה'תרנ"ד) ולהודו (בשנת תרס"ג). עם שובו משליחותו השנייה להודו, התמנה כחבר בית הדין הספרדי בירושלים, תפקיד בו החזיק עד פטירתו. ביבליוגרפיה: יהודי המזרח, עמ' 403 (הערה מעמ' 402).

רבי נטע צבי וייס

רבי נטע צבי וייס ("רבי נטע מגיד". י"ג שבט ה'תרל"ג, 10 בפברואר 1873 – א' אב ה'תרע"ח, 10 ביולי 1918) מגיד ירושלמי נודע, תלמיד מהרי"ל דיסקין ומקורבו של האדר"ת. מדרשותיו וכתביו נדפס הספר "נטעי חמד". עם פטירתו בצעירותו הניח אחריו את אלמנתו חנה איטא (נפטרה בי"ג ניסן ה'תש"ט, 12 באפריל 1949), שתי בנותיו הנשואות וארבע…

רבי אברהם לופטביר

רבי אברהם לופטביר (ה'תר"ך, 1860 – כ"ג ניסן ה'תרע"ח, 5 באפריל 1918) מגדולי למדני ורשה וחתנו של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ה"אור שמח". ידידו של רבי מנחם זמבה, ומחבר שו"ת "זרע אברהם" הכולל התכתבות ביניהם. הוא ואשתו נפטרו צעירים וחשוכי ילדים.