רבי אהרן גורדון

רבי אהרן ב"ר מאיר גורדון (ה'תר"ה, 1845 – ה' אב ה'תרפ"ב, 30 ביולי 1922) רב אמריקאי ממוצא ליטאי. מו"צ בווישנבה פלך וילנה, רב ברוצ'סטר ובניו יורק. מחבר "אבן מאיר" "מלאת אבן", "מנחת אהרן" ו"שערי דעת". קורות חייו נולד במיאדל שבפלך וילנה של האימפריה הרוסית. למד בתחילה מפי הרב המקומי, רבי נחמן ראובן, לימים רבה של…

רבי עקיבה יהוסף שלזינגר

רבי עקיבה יהוסף ב"ר יחיאל שלזינגר (ה' כסלו ה'תקצ"ז, 14 בנובמבר 1936 – שבת א' אייר ה'תרפ"ב, 29 באפריל 1922) ממחדשי ופעילי היישוב היהודי בארץ ישראל. נודע בספריו הרבים ובפסיקותיו המחודשות לתקופתו ובמיוחד על חידוש התקיעה בשופר בירושלים בראש השנה שחל להיות בשבת וחידוש הטלת התכלת בציצית. מתלמידי הכתב סופר, רבי חיים סופר, והמהר"ם שיק….

רבי צבי פשדמסקי

רבי צבי ב"ר משה פשדמסקי (ה'תרמ"א, 1881 – כ"ב שבט ה'תרפ"ב, 20 בפברואר 1922) אב"ד לייזאווא וראש הישיבה בזאגר-ישן. קורות חייו נשא את רחל צירל בתם של רבי שלמה יעקב שיין אב"ד לוצקווא (מחוז שאוול, פלך קובנה) ורעייתו באשה מלכה, וחלק מחידושיו משוקעים בספרו של חמיו "אבני שיש". עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גורש יחד…

רבי כתריאל אהרן נתן

רבי כתריאל אהרן ב"ר הלל נתן (~ה'תר"ו, 1846 – י"ח כסלו ה'תרפ"ב, 19 בדצמבר 1921) רבן של קורשן, בודקי, ספוטקין ואוגוסטובה. מחבר ספר "כתר המלך" (ורשה תרנ"ו). רבי כתריאל אהרן היה צעיר חתניו של רבי משה יצחק הלוי (ר' משה איצל) מפוניבז', ושיקע בספרו חידושים משל חמיו, שרוב כתביו אבדו ונשרפו. שימש ברבנות במשך שישים…

רבי יוסף אהרן רבינוביץ

רבי יוסף אהרן ב"ר דוד דב-בר רבינוביץ (ה'תרי"ג, 1853 – כ"א כסלו ה'תרפ"ב, 22 בדצמבר 1921) תלמיד חכם בסלוצק ובוורשה. תלמיד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי". מחבר סדרת ספרי "פרי דוד" על מסכת חולין, על מסכתות הש"ס ודרושים, וספר "שם אנוש" על התורה. קורות חייו נולד בסלוצק. למד בישיבת וולוז'ין. נסע בשנת ה'תרמ"ה…

רבי זאב וולף טורבוביץ

רבי זאב וולף ב"ר אהרן יהושע טורבוביץ (א' אייר ה'ת"ר, 4 במאי 1840 – י"ד כסלו ה'תרפ"ב, 15 בדצמבר 1921) רבן של סוויסלוביץ, קלצק, וולפא וקראז. ר"מ במינסק ומחבר ספרים רבים. קורות חייו נולד בבביינע שליד קלצק ונודע בתואר "העילוי מבביינע". לאחר נישואיו ישב באיזיליאן, כונה "הפרוש מאיזיליאן" ועסק גם בחכמת הנסתר. בשנים תרכ"ג-תרכ"ו שימש…

רבי זאב וולף אברך

רבי זאב וולף ב"ר יצחק אייזיק אברך (ה'תר"ה, 1845 – י"ג חשון ה'תרפ"ב, 14 בנובמבר 1921) רבה של מז'ייק (מורביובה) שבליטא. ומלפנים מו"ץ וראש ישיבה בפיקלין (תרל"ג-תרל"ה), וראש ישיבה בשאד (תרל"ה-תרמ"ה). מחבר "רביד הזהב". אוטוביוגרפיה בראש ספרו "רביד הזהב" כתב רז"ו את תולדות חייו בקצרה: כל ימי גדלתי בין חכמים ונבונים והייתי מתאבק בעפר רגלי…

רבי משה נחום ולנשטיין

רבי משה נחום ב"ר יעקב ולנשטיין (ה'תר"א, 1841 – כ"ג אדר ה'תרפ"ב, 23 במרץ 1922) ראב"ד בירושלים. תלמיד ה"כתב סופר" ורבי אהרן דוד דייטש, ה"גורן דוד". נשא את בתו של רבי שמעון דויטש תלמיד ה"חתם סופר" וממייסדי כולל שומרי החומות בירושלים. חלק מכתביו ראו אור בספר "בני משה" שנערך ויצא לאור בידי נינו, רבי משה…

רבי ישראל פרלוב, "הינוקא"

רבי ישראל ב"ר אשר פרלוב (הינוקא. י' כסלו ה'תרכ"ט, 24 בנובמבר 1868 – ב' תשרי ה'תרפ"ב, 4 באוקטובר 1921) האדמו"ר מקרלין במשך ארבעים שנה מאז בר-המצוה שלו. בנם של רבי אשר פרלוב השני מסטולין ושרה דבורה בת רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק. בניו כיהנו אחריו באדמו"רות במקומות מגוריהם, חלקם נספו בשואה. מבניו: רבי אברהם אלימלך מקרלין…