רבי אברהם דב פופל

רבי אברהם דב ב"ר אריה פופל (י' אלול ה'תרכ"ה, 1 בספטמבר 1865 – ד' שבט ה'תרפ"ג, 21 ינואר 1923) רב ומנהיג ליטאי, יו"ר אגודת הרבנים בליטא, יו"ר אגודת ישראל בליטא וציר הסיים הליטאי. סגן נשיא הוועד הלאומי (של האוטונומיה היהודית) וסגן יו"ר הסתדרות יבנה. רבה של מריאמפול, ולפני כן רבן של האנושישוק והיידוצישוק שבליטא. קורות…

רבי זלמן סנדר כהנא שפירא

רבי שלמה זלמן סנדר ב"ר יעקב כהנא שפירא (ה'תרי"א, 1851 – כ"ט שבט ה'תרפ"ג, 15 בפברואר 1923) רבן של מאלטש וקריניק. ובסוף ימיו בשכונת שערי חסד בירושלים. קורות חייו נולד בנשביז שבפלך מינסק של האימפריה הרוסית. אביו רבי יעקב הכהן היה ראש ישיבה בלידא, ובנו של רבי משה הכהן אב"ד לידא שהיה חתנו של רבי…

רבי יעקב יוסף הכהן טאראב

רבי יעקב ב"ר יוסף הכהן טראב מסלתון (ה'תרי"א, 1851 – ליל כ"ב טבת ה'תרפ"ג, 9 בינואר 1923) אב"ד ביירות. מחבר "דבר טוב" ו"שארית יעקב". ממייסדי "אגודת הרבנים הכללי". ביבליוגרפיה: גוטליב, אהלי שם, עמ' 526 ♦ לניאדו, לקדושים אשר באר"ץ, א, עמ' לו. מילות מפתח: טרב, טארב, טאראב, מסאלתון, מסלאתון

רבי ישראל איזקסון

רבי ישראל ב"ר יצחק אייזיק איזקסון (ה'תרי"א, 1850 – ט"ז חשון ה'תרפ"ג, 7 בנובמבר 1922) מו"צ בווילקי הסמוכה לקובנה, רבה של קוידנוב שבפלך מינסק, ולאחר הגירתו לארצות הברית בשנת תרס"ז כיהן כרב בית המדרש "זכרו תורת משה", וכרב קהילת אנשי סובאלק בניו יורק "כל ישראל – אנשי פולין". בסוך ימיו רב ב"אגודת אחים אנשי ניו-לאטס"….

רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר

רבי מרדכי יוסף אלעזר ב"ר גרשון חנוך הניך ליינר (ליינער. כ"ז שבט ה'תרל"ג, 24 בפברואר 1873 – כ"ו שבט ה'תרפ"ט, 6 בפברואר 1929) האדמו"ר הרביעי מראדזין-איזביצא. ספרו "תפארת יוסף". אחריו הנהיג את החסידות, בנו רבי שמואל שלמה ליינר שנספה בשואה.         מילות מפתח: ראדזין

רבי יעקב בייליש

רבי יעקב ב"ר ברוך הלוי בייליש (נפטר בכ"ב חשון ה'תרפ"ג, 13 בנובמבר 1922) רבן של קאזינץ, מאריאפאטש ויאנאשי. מחבר "פרי משנת יעקב". תלמידם של הכתב סופר, רבי בנימין זאב וולף מוורבוי ורבי יהודה אסאד (קרי: אסוֹד). חתנו של רבי נפתלי הירצקה הלוי זילברמן, וממלא מקומו ברבנות יאנאשי, כשחמיו עבר לכהן כרבה של ראצפרט. הערות: חסרים…