רבי אפרים אופנהיים (ורשה)

רבי אפרים אופנהיים (ה'תרכ"ד, 1864 – ליל כ"ו סיון ה'תרפ"ט, 3 ביולי 1929) מורה הוראה בוורשה. חבר אגודת הרבנים בפולין. נודע כתלמיד חכם וירא שמים העמל בתורתו יומם ולילה, חסיד מובהק של חסידות סקרנביץ. נפטר בגיל 65. ביבליוגרפיה: קובץ דרושים של אגודת הרבנים, ט, ורשה תר"ץ, עמ' קנג ♦ אונזער ווילנער עקספרעס, כו סיון ה'תרפ"ט, עמ'…

רבי צבי דרבקין

רבי צבי ב"ר שמואל הלל דרבקין (כ"ו ניסן ה'תרכ"ב, 26 באפריל 1862 – י"ח אב ה'תרפ"ט, 24 באוגוסט 1929) "העילוי משקלוב", מרבני בוברויסק. נרצח בפרעות תרפ"ט בחברון. קורות חייו נולד בשקלוב, למד בישיבת וולוז'ין אצל רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, והתפרסם בכינוי "העילוי משקלוב". נשא את שרה לאה בת רבי נתן רובין והתגורר בבוברויסק שבה…

רבי יעקב דאנון

רבי יעקב דאנון (ה'תרט"ו, 1855 – כ"ב אלול ה'תרפ"ט, 27 בספטמבר 1929) דיין בירושלים והחכם באשי בדמשק (ה'תר"ע, 1910 – ה'תרפ"ה, 1925). קורות חייו יליד ירושלים ותלמיד הישיבות הספרדיות בה שראשיהן סמכוהו להוראה. נודע כדרשן גדול ושלט גם בערבית וטורקית. שימש כמה פעמים כשד"ר העדה הספרדית בירושלים לקהילות ישראל באירופה ובצפון אפריקה. במשך שנים שימש…

רבי אליהו וולפסון

רבי אליהו וולפסון (ה'תרי"ט, 1859 – כ"ג חשון ה'תרפ"ט, 6 בנובמבר 1928) רב בעיר לוול (Lowell) שבמסצ'וסטס, ארצות הברית במשך ארבעים שנה (ה'תרמ"ט-ה'תרפ"ט). מתורתו מצאנו דבר תורה אחד מחידושיו בגליון שערי ציון, שנה שניה, חוברת ג-ד, כסלו-טבת תרפ"ב, במדור האגדה והספרות, יהיו הדברים לעילוי נשמתו: ביאור בתוס' יומא ל"ח ב' תוד"ה דלא מסקי בשמייהו, בתוך…

רבי רפאל אהרן בן שמעון

רבי רפאל אהרן ב"ר דוד בן שמעון (כ' תמוז ה'תר"ז, 4 ביולי 1847 – י' חשון ה'תרפ"ט, 24 באוקטובר 1928) ראב"ד קהיר וממנהיגי הקהילה היהודית במצרים במשך שלושים שנה (ה'תרנ"א-ה'תרפ"א). בשנותיו האחרונות חי בתל אביב. מחבר הספר הביוגרפי "טוב מצרים" וספרי הלכה ומשפט חשובים נוספים. יליד רבאט בירת מרוקו. אחיו הצעיר, רבי מסעוד חי בן…

רבי אברהם יעקב אורלנסקי

רבי אברהם יעקב ב"ר אהרן הכהן אורלנסקי (ה'תרל"ט, 1879 – י"ח אב ה'תרפ"ט, 24 באוגוסט 1929) רבה הראשון של זכרון יעקב (ה'תרע"ט-ה'תרפ"ט). נרצח בטבח בחברון ("מאורעות תרפ"ט"). גנאלוגיה אביו רבי אהרן הכהן אורלנסקי היה רבה הראשון של פתח תקוה במשך קרוב לשלושים שנה, לאחר פטירת אביו חשב לרשתו בכס הרבנות בפתח תקוה, אך לבסוף נבחר…

רבי אליהו פיינשטיין

רבי אליהו פיינשטיין (ז' טבת ה'תר"ג, 10 בדצמבר 1842 – כ"ז תשרי ה'תרפ"ט, 11 באוקטובר 1928) רבן של סטרובין, קלצק, חסלביץ ופרוז'ני. מחבר "הליכות אליהו". בתו בדנה נישאה לרבי מנחם קרקובסקי, רב בחסלוביץ', בנובהרדוק ובווילנה. בתו פסיה (פשקה) נישאה לרבי משה סולובייצ'יק, מבניהם: הרבנים יוסף דוב סולובייצ'יק ואהרן סולובייצ'יק. מדבריו הסכמת הרב הגאון הגדול עטרת…

רבי נפתלי טרופ

רבי נפתלי צבי טרופ (י"ג ניסן ה'תרל"א, 4 באפריל 1871 – ג' תשרי ה'תרפ"ט, 24 בספטמבר 1928) מגדולי ראשי ישיבות ליטא, חניך ישיבות קלם, טלז וסלבודקה. ראש ישיבת ראדין במשך 25 שנה, מהן שנות מלחמת העולם הראשונה.