רבי חיים גולדשמיד

רבי חיים ב"ר אפרים פישל גולדשמיד (~ה'תרל"ה, 1875 – כ"ב כסלו ה'תר"צ, 24 בדצמבר 1929) היה פוסק הלכה גליציאני, המו"צ הרשמי של זמושץ' (תחת האב"ד רבי משה חיים בלום). נשא בכל עניני משמר ההלכה בעירו ביד רמה. מסר שיעורים בלימוד לצעירי אגודת ישראל בעירו, עסק בצרכי ציבור ובעניני צדקה בנאמנות. נודע בדרשותיו. נפטר בגיל 54….

רבי נחמיה ירושלמי

רבי נחמיה ירושלמי (ירושלימסקי, ירוזלימסקי; ה'תרי"ג, 1853 – ליל כ"ב שבט ה'תר"ץ, 19 בפברואר 1930) היה רבן של שמזבה (שעמעזעווע) וליובאן. בסוף ימיו בירושלים. נודע בחידושיו על המשניות מסדר נשים שנדפסו במהדורת המשניות הפופולרית של דפוס ראם בווילנה. נודע כמומחה מיוחד לדיני תורה ובאו להתדיין לפניו גם מקהילות מרכזיות כמו סלוצק, בוברויסק והלוסק. קורות חייו…

רבי דב צבי קרלנשטיין

רבי דב צבי קרלנשטיין (ר' בער'ל. ~ה'תרי"ז, 1857 – כ"ג בסיוון ה'תר"צ, 19 ביוני 1930) אב"ד מאלקין וחבר בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים בירושלים. קורות חייו נולד בסביבות שנת תרי"ז. בנם של רבי עזריאל זליג קרלנשטיין מח"ס עבודת עבד ומגיד מישרים בקאלנא ולומז'ה, ופעשע קרלנשטיין בת ר' אליהו שו"ב מזאמברוב שבפלך לומז'ה. סבו ר'…

רבי בנימין אליהו רמיגולסקי

רבי בנימין אליהו ב"ר אלימלך פלט (פיילעט) רמיגולסקי (ה'תרל"א, 1871 – כ"ה סיון ה'תר"ץ, 21 ביוני 1930) היה רבן של וינדן (קורלנד), טרסטינה (פלך גרודנה), סטוויסק, גריבה וסמיאטיץ'. מחבר "הדרת בנימין" שנדפס לאחר פטירתו, וששים חיבורים נוספים שלא נדפסו, מהם: שו"ת "באר בנימין" וספר דרשות "דבק בנימין". הרב רומיגולסקי היה חבר הוועד המרכזי של המזרחי…

רבי חיים יוסף ב"ח

רבי חיים יוסף ברש"ב ב"ח (נפטר ה'תר"ץ, 1930) אב"ד אפטא. חבר "אגודת הרבנים הכללי". חותנו היה רבי צבי הירש פרידמן שכיהן לפניו כרבה של אפטא. חתנו רבי אליעזר ליפמן דיכטוולד (ר' ליפל) שימש דיין ומו"צ באפטא. מתורתו רח"י הרבה לפרסם מדברי תורתו בכתבי העת התורניים שיצאו בדורו: שערי תורה (פייגנבוים, למשל בגליון תשרי-כסלו תרפ"ד סימן…

רבי יוסף יהודה ליב בלוך

רבי יוסף יהודה לייב בלוך (כ"א שבט ה'תר"ך, 14 בפברואר 1860 – ז' חשוון ה'תר"ץ, 10 בנובמבר 1929) רבה של טלז וראש ישיבת טלז. מחבר "שיעורי דעת" ו"שיעורי הלכה". משפחתו רי"ל בלוך היה חתנו של רבי אליעזר גורדון מטלז. רבי זלמן שמואל בלוך – המנהל הרוחני של ישיבת טלז ודיין בעיר. נספה בשואה רבי אברהם…

רבי נסים יהודה דנון

רבי נסים יהודה ב"ר מנחם דנון (ה'תרל"ד, 1874 – ט"ו שבט ה'תר"ץ, 13 בפברואר 1930) רבן של ביירות ורודוס, רב וראב"ד איזמיר, חכם באשי בירושלים והראשון לציון בתקופת מלחמת העולם הראשונה. אחרי המלחמה התפטר. נפטר במרוקו. מילות מפתח: ניסים, דאנון

רבי אברהם אהרן יודלביץ

רבי אברהם אהרן יודלביץ (ה'תר"י, 1850 – ה' שבט ה'תר"ץ, 3 בפברואר 1930) הרב הכולל לאגודת הקהילות בניו יורק ונשיא אגודת הרבנים המטיפים של ארצות הברית וקנדה. ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן. מלפנים רב בסליב (סעלוב) שבפלך נובהרדוק, קוזינצה שבפלך מינסק,  בקונסטנטינובו שבפולין, ושוב בטירוב שבפלך מינסק ובקאפולי שבאותו פלך. במנצ'סטר ובק"ק שערי תפילה בבוסטון….

רבי מנחם קרקובסקי

רבי מנחם ב"ר צבי הירש קרקובסקי (ה'תרכ"ט, 1969 – חצות ליל י"ד חשון ה'תר"ץ, 17 בנובמבר 1929) רבן של טימקוביץ שבפלך מינסק, חסלוביץ', ונובהרדוק שבה עמד גם בראשות הישיבה המקומית. משנת ה'תרע"ח ועד פטירתו כיהן במשרת המ"מ ומו"צ [=מגיד מישרים ומורה צדק] בווילנה. ספרו "עבודת המלך" על הרמב"ם נדפס לאחר פטירתו בידי אלמנתו, בדנה בת…

רבי מרדכי קלפפיש

רבי מרדכי ב"ר שמואל זנוויל קלפפיש (ה'תרט"ז, 1856 – ח' כסלו ה'תר"ץ, 10 בדצמבר 1929) דיין בעיר ורשה בירת פולין במשך למעלה מארבעים שנה. חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 12 בעיר. התגורר ברחוב זימנה 4 בעיר. ביבליוגרפיה: שערי ציון, י, חוברת היובל עמ' קיא

רבי יעקב דוד וסרפיש

רבי יעקב דוד ב"ר ישראל יצחק וסרפיש (ה'תרכ"ג, 1863 – כ"ו טבת ה'תר"ץ, 26 בינואר 1930) רבה של שמולוביזנה שבפראגה, פרבר ורשה. הוא התמנה לתפקידו בשנת ה'תר"ן, 1890 ונשא בו כארבעים שנה. התגורר ברחוב רדזמינסקה 9 בעיר. חתנו רבי משה גוטרמן מילא את מקומו. בתו חנה גיטל נישאה בשנת ה'תר"ע לאריה ליב מרגלית, פעיל ציוני…

רבי משה מידנר

רבי משה מידנר (ה'תר"ך, 1860 – כ"ג חשון ה'תר"ץ, 26 בנובמבר 1929) מייסד ישיבת תורת חסד של חסידות סלונים בברנוביץ ומראשי חסידות סלונים. רוב כתביו אבדו בשואה. נדפסו מכתביו: כתבי קודש ותורת אבות. קישורים להרחבה: יוסף מאיר האס, עבד נאמן קראת לו: שביבי אש משולי אדרתו של פאר עדת חסידי סלונים – הצדיק המופלא הגאון…