רבי אברהם צבי הירש גרודזנסקי

רבי אברהם צבי הירש ב"ר דוד שלמה גרודזנסקי (לפני ה'תרי"ח, 1858 – ל' חשון ה'תרצ"ח, 4 בנובמבר 1937) מזקני רבני וילנה, ר"מ ומנהל ישיבת רמיילס קרוב לחמישים שנה. אחיו הגדול של רבי חיים גרודזנסקי. הוא היה תלמיד חכם מופלג, אחיו רח"ע פרסם בחלק ג' של שו"ת אחיעזר (סימן פג) תשובה שכתב לו בילדותו, והיה מכנהו…

רבי יהודה ליב גרויברט

רבי יהודה ליב ב"ר בנימין גרויברט (ה'תרכ"א, 1861 – ליל ב' חשון ה'תרצ"ח, 6 באוקטובר 1937) היה רב פולני וקנדי, רבן של יאנובה מאקוב וסטאשוב בפולין ומשנת תר"ף ועד פטירתו, רב אב"ד בטורונטו שבקנדה. למעט תקופה קצרה משנת תרפ"ז שבה כיהן כרב אב"ד סט. לואיס. נודע בספר השו"ת שלו 'חבלים בנעימים'. ספריו הנוספים: 'ספר זכרון',…

רבי שמחה ליב גולשבסקי

רבי שמחה ליב ב"ר משה יוסף גולשבסקי (ה'תרמ"א, ~1881 – ליל כ"ד תשרי ה'תרצ"ח, 28 בספטמבר 1937) היה רב בליטא ובארצות הברית בין מלחמות העולם. רבה של האנישוק (תרפ"ד-תרפ"ו) ורב בברוקלין ובבוסטון. קורות חייו נולד בבריסק, אמו היתה בתו של רבי יהודה ליב הרשינזון מחכמי בריסק. למד בישיבות סלבודקא, וולוז'ין, שאוועל וראדין. עם הגיעו לפרקו…

רבי יששכר דב באב"ד

רבי יששכר דב ב"ר אברהם באב"ד (ה'תרי"א, 1851 – ז' שבט ה'תרצ"ח, 9 בינואר 1938) רבה של בוסק. מחבר "אוצר י"ד החיים". נולד לרבי אברהם ב"ר יעקב באב"ד רבן של ראדיחוב ובוסק ונקרא על שם סבו, אב אמו, רבי יששכר דב רמר"ז אב"ד סקאהל. כבר בילדותו נחשב לעילוי. נישא למאטיל בת ר' אליעזר אטינגר מז'ולקובה…

רבי יוסף אדלר (ניו יורק)

רבי יוסף ב"ר שלמה אדלר (ה'תרל"ז, 1877 – ט"ז תמוז ה'תרצ"ח, 15 ביולי 1938) רב בקהילות שונות בניו יורק, ור"מ בישיבות תורה ודעת ותפארת ירושלים. חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. טבע בים. קורות חייו נולד בקלצק שבליטא. למד בוולוז'ין, איישישוק וקובנה. נסמך לרבנות בשנת ה'תרנ"ד, 1894. נישא להניה בת ר' משה חיים רזניק בשנת…

רבי דוב גרינפרס

רבי דוב (דובער, בערקה) ב"ר יחזקאל גרינפרס (הוצא להורג, ה'תרצ"ח, 1938~) רבה של פולטבה, אוקראינה. מחסידי חב"ד. קורות חייו נולד בעיר רמן ליחזקאל וליבא פרל גרינפערס, למד בישיבת תומכי תמימים המרכזית. נישא ליוכבד, והתמנה כאב"ד פולטבה. בשנת ה'תרפ"ב הקים בעיר ועד לתקנת עגונות, עבור עגונות מלחמת העולם הראשונה והפוגרומים שאחריה, ועמד בראש הוועד. תחת השלטון…

רבי יעקב פריימן

רבי יעקב פריימן (כ"ב תשרי ה'תרכ"ז, 1 באוקטובר 1866 – י"ט טבת ה'תרצ"ח, 23 בדצמבר 1937) אב בית הדין בברלין. התפרסם גם במחקריו הרבים בחכמת ישראל. לפני כהונתו בברלין, היה רב בהלישוי ובפוזנא. ביוגרפיה נולד בקראקא, למד אצל רבי שמעון סופר בעיר מולדתו, ולאחר מכן באוסטרובה אצל דודו רבי ישראל מאיר פריימן, מחבר "ענפי יהודה" על…

רבי שמואל רפפורט

רבי שמואל רפפורט (ה'תרי"ג, 1853 – כ"ד טבת ה'תרצ"ח, 28 בדצמבר 1937) רבה של הקהילה היהודית בספרינגפילד, מסצ'וסטס, במשך 24 שנים. בסוף ימיו בשכונת זכרון משה בירושלים. ביוגרפיה נולד בעיירה קטנה בפלך קובנה. למד בקובנה אצל רבי הירש נעוויאזער, ודבק בבעלי המוסר תלמידי רבי ישראל סלנטר. נסמך לרבנות בידי רבני העיר ונשא אשה מהעיר רגולה….

רבי שלמה פנחס בוטניצקי

רבי שלמה פינחס בוטניצקי (ה'תרמ"ה, 1885 – ה'תרצ"ח, 1938) רב ודיין במריאמפול. קורות חייו יליד וילקובישק, במשך 50 שנה דיין במריאמפול, בשנת ה'תרפ"ו חתם עם כלל רבני ליטא  לטובת הרשימה הכלכלית-דתית, לקראת הבחירות לסיים השלישי בליטא הדמוקרטית שנערכו באותה שנה. נפטר בניו יורק בשנת ה'תרצ"ח. בנו היה העיתונאי ואיש החינוך הציוני יהונתן בוטניצקי, שהיגר לברזיל…

רבי יואל סורוצקין

רבי יואל ב"ר בן ציון סורוצקין-כרמל (ה'תרל"א, 1871 – יום שישי י' תמוז ה'תרצ"ח, 8 ביולי 1938) אב"ד צאריצין וסטויבץ. קורות חייו נולד לרבי בן ציון סורוצקין רבה של זכרינה ולחיענא בת ר' חיים. במשך שבע שנים למד אצל רבי נפתלי צבי יהודה ברלין בישיבת וולוז'ין. בבחרותו נלקח לצבא הרוסי. נשא את חסיה בת רבי…

רבי אהרן דוד זלדנר

רבי אהרן דוד ב"ר חיים הכהן זלדנר (ט"ו אלול ה'תרל"ג 7 בספטמבר 1873 – א' תשרי ה'תרצ"ח, 6 בספטמבר 1937) רב בסופריור שבוויסקונסין, רוק איילנד שבאילינוי, ובלורנס שבמסצ'וסטס ובסוף ימיו רב בית המדרש הגדול אנשי ספרד בבוסטון. מחבר "מטה אהרן". חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד ברוז'ינוי שבפלך גרודנה, הוריו: רבי חיים…