רבי יוסף זונדל רבינזון

רבי יוסף זונדל ב"ר מאיר רבינזון (נפטר בא' חשון ה'תרצ"ט, 26 באוקטובר 1938) היה רבה של רדושקביץ שבליטא, ומלפנים רבן של פלשצניץ וגלובוקי. משפחתו אביו רבי מאיר רבינזון היה רבה של רדושקביץ ואמו לאה ב"ר צבי. אחיו היו ד"ר מרדכי רבינזון (תרל"ז-תשי"ג); שלמה אליהו; ור' יעקב (העילוי הנודע יענק'ל רדיטשקובר שנטרפה דעתו בעקבות המלחמה). אחיותיו מרים ובריינה…

רבי אליעזר מישל

רבי אליעזר ב"ר דב הלוי סג"ל מישל (ה'תרכ"ג, 1863 – ה'תרצ"ט/ה'ת"ש, 1939) רבן של גאלאגאוו (גלגורה) וטורקא שבגליציה, מחבר "משנת אליעזר". חבר "אגודת הרבנים הכללי". נפטר בתקופת השואה (סמוך מאד לפני או אחרי פרוץ המלחמה) ממחלת כליות. קורות חייו נולד בשצ'רץ לר' דובער מישעל ולבריינטשא ב"ר יואל רוזמן. נשא את שרה מלכה ב"ר שמואל מרדכי…

רבי אברהם זקהיים

רבי אברהם ב"ר משה נתן הלוי זקהיים (י"ח כסלו ה'תרי"ח, 5 בדצמבר 1857 – ט"ו טבת ה'תרצ"ט, 6 בינואר 1939) מו"צ בקובנה, רבן של וידישוק, לייפון שבפלך וילנה, ווליה ולונא שבפלך גרודנה ומו"צ בסימפרופול. עלה לארץ ישראל ושימש מו"צ בפתח תקוה שבה נפטר. מחבר סדרת ספרי "נטעי איתן", "התורה והמלאכה" ו"חזיון העולם". מחתניו של רבי…

רבי יעקב מאיר

רבי יעקב מאיר (ז' אייר ה'תרט"ז, 12 במאי 1856 – ט' סיוון ה'תרצ"ט, 26 במאי 1939) הראשון לציון, והרב הראשי הספרדי הראשון של הרבנות הראשית לארץ ישראל (משנת ה'תרפ"א, 1921, ועד לפטירתו). לפני תפקידיו אלו היה: שד"ר כוללות הספרדים בירושלים, חבר ועד העדה הספרדית וחבר בית הדין של העדה, במשך זמן קצר רבה של ירושלים…

רבי שלמה גולובנציץ

רבי שלמה גולובנציץ (ה'תרכ"ט, 1869 – י"ב חשון ה'תרצ"ט, 6 בנובמבר 1938) ראש ישיבת מינסק ורבה של מוהילב. בסוף ימיו ראש המועצה הדתית בירושלים. קורות חייו נולד בהורודוק שבפלך מינסק. מגיל 14 למד בישיבת וולוז'ין בחברותא עם הר"מ רבי חיים סולובייצ'יק, עד סגירת הישיבה כשנתיים וחצי לאחר בואו. בהמשך למד בישיבת מיר ובישיבת סלבודקה. הוא…

רבי יהודה קרויס

רבי יהודה ב"ר יקותיאל הכהן קרויס (ה'תרי"ט, 1859 – כ"א שבט ה'תרצ"ט, 10 בפברואר 1939) רבה של יאנקובץ' (היא יאנושלמה) וראש הישיבה בה, ואב"ד לקנבאך. משנת ה'תרצ"ה (1935) בירושלים. עורך הירחון "דבר בעתו" ומחבר פורה. בין היתר כתב את הספרים והחוברות: "מנהגי ישראל", "פלא יועץ ותומר דבורה", "דברי אמת" ו"דברי שלום". קורות חייו רבו המובהק…

רבי חיים פוזנר

רבי חיים ב"ר שמואל דב פוזנר (ה'תר"ל, 1870 – כ' ניסן ה'תרצ"ט, 9 באפריל 1939) מרבני ורשה, חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 13 בעיר. בשנת ה'תרנ"ו, 1896 התמנה כרב בניעשטאט, ומשנת ה'תרס"ג, 1903, כיהן כמו"צ בוורשה. התגורר ברחוב Wspólna (וספולנה) 20 בעיר. ביבליוגרפיה: גוטליב, עמ' 55. מילות מפתח: פויזנער

רבי יצחק יהודה טרונק

רבי יצחק יהודה ב"ר משה פנחס טרונק (ה'תר"ם, 1880 – א' ניסן ה'תרצ"ט, 21 במרץ 1939) רבן של לובראנייץ וטשכנוב ורבה האחרון של קוטנא (קרי: קוטנו) מראשי אגודת הרבנים בפולין. בשטח הציבורי, היה ממייסדי הסתדרות המזרחי, עזב את התנועה והיה ממייסדי תנועת פועלי אגודת ישראל.אביו היה רבי משה פנחס בן רבי ישראל יהושע (יהושע'לה) מקוטנא….