רבי שמעון בצלאל ניימן

רבי שמעון בצלאל ב"ר מאיר צבי ניימן (~ה'תר"ך, 1860 – ו' אדר ה'תש"ב, 23 בפברואר 1942) היה תלמיד חכם ומחבר פורה. חי ופעל בטרנוב שבגליציה, נספה בשואה. מחבר ספרי 'משיב נפש' על מסכתות פסחים וביצה. ו'ילקוט שמעוני' על מסכת אבות ועל הגדה של פסח. התפרנס כמו"ל ומוכר ספרים (הוא רכש את בית מסחר הספרים של…

רבי חיים וולפרט

רבי חיים ב"ר צבי אברהם וואלפאהרט (ט' אלול ה'תר"ך, 27 באוגוסט 1860 – ד' תמוז ה'תש"ב, 19 ביוני 1942) רבה של ליבאו ודובלן בקורלנד, לטביה. בסוף ימיו התגורר בכפר סבא. מחבר 'בחיר חיים'. קורות חייו נולד בשקולן, קורלנד, לטביה. למד בישיבתו של רבי משה רוטה בווקשנה שבליטא, אחריה בישיבת סלונים, וכן בישיבה בעיר טוקאום בקורלנד….

רבי אברהם דוד שפיגל

רבי אברהם דוד ב"ר יצחק שפיגל (שפיגעל; ה'תרמ"ה, 1885 – ~ה'תש"ב, 1942) היה ראב"ד רוהאטין בגליציה, ולאחר מלחמת העולם הראשונה בשטח פולין. נספה בשואה. קורות חייו נולד ברוהאטין, דור שישי לרבה הנודע של העיר רבי אד"ם [-אברהם דוד משה] טריווש, מחבר "מרכבת המשנה" על המכילתא. למד מפי אביו ומפי רבי יעקב קאווי (קוה-שיין), ובגיל שמונה…

רבי שלמה אליהו אושפול

רבי שלמה אליהו ב"ר יצחק דובער אושפול (ה'תר"ם, 1880 – נרצח בי"ז תשרי ה'תש"ב, 8 באוקטובר 1941) רבה של קורניץ, ליטא. נספה בשואה. קורות חייו נולד בקוכרישוק, שליד שווינציאן בליטא. למד בדווינסק ונסמך להוראה בידי רבי יוסף רוזין מרוגאצ'וב. אחר כך למד בקאפוסט והיה לחסיד חב"ד-קאפוסט. זמן מה היה ה"חוזר" של רבי שלמה זלמן שניאורסון…

רבי יהושע אבלסון

רבי יהושע ב"ר יהודה שרגא אבלסון (ה'תרמ"ח, 1888 – ה'תש"ב, 1942) רב בהומל ובוויסוצק. נספה בשואה. קורות חייו בנו של רבי יהודה שרגא ב"ר אברהם יואל אבלסון. נישא לוויטל בת הרב ברזנסקי רבה של אקנישט (?) שליד דווינסק. כיהן כרב בהומל, ובעקבות הפוגרומים שבין מלחמות העולם נמלט מהאזור, והתקבל כרב בוויסוצק הסמוכה לפינסק. אביו כיהן…

רבי דוב אריה אלשוונג

רבי דוב אריה ב"ר נחום אלשוונג (נפטר בכ"ב טבת ה'תש"ב, 11 בינואר 1942) מ"מ רבה של גריווא (גרייבה), ורבה של קורסובקה (קרסבה) שבלטביה במשך שנים רבות. נפטר בימי מלחמת העולם השנייה בגלות בסמרקנד שבמחוז בוכרה. ביוגרפיה נולד בלוקניק שבפלך קובנה, למד בישיבת טלז (לוקניקי סמוכה לטלז), בקיבוץ בבריסק ובקיבוץ האברכים בקלם, מאוחר יותר למד בקיבוץ האברכים…

רבי אריה פומרנצ'יק

רבי אריה ב"ר זאב פומרנצ'יק (ליל ט"ו ניסן ה'תרס"ח, 15 באפריל 1908 – ליל ח' שבט ה'תש"ב, 26 בינואר 1942) תלמיד חכם, מחבר "תורת זרעים", "עמק ברכה" ו"יהגה האריה". קורות חייו נולד בבריסק בליל הסדר. הוריו, גיטל (ב"ר יעקב יוסף. ה'תרל"ג, 1873 – י"ד טבת ה'תרצ"ט, 5 בינואר 1939) וזאב פומרנצ'יק (נספה בשואה בירי עם…

רבי מאיר יהודה ליב משכיל לאיתן

רבי מאיר יהודה ליב ב"ר אברהם יצחק משכיל לאיתן (נרצח בד' שבט ה'תש"ב, 22 בינואר 1942) תלמיד חכם שסירב לשמש ברבנות. אך היה פעיל כקנאי בתחומי החינוך והדת גם ברוסיה הסובייטית. קורות חייו למרות שהיה בקי בש"ס ובהלכה סירב לשמש ברבנות. התגורר עם משפחתו בנובוזיבקוב הסמוכה למוהילב. אשתו חיה שרה ב"ר אריה ליב שפטל (נישאו בי"ג…

רבי שמחה הלוי סולובייצ'יק

רבי שמחה ב"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק (ה'תרל"ט, 1879 – כ"ו חשוון ה'תש"ב, 16 בנובמבר 1941) רבה של מוהילב, ר"מ בישיבת שקלוב, ורב קהל "תפארת ישראל – אנשי בריסק" בברוקלין שבניו יורק. קורות חייו שימש רבה של מוהילב משנת ה'תרע"א (1911) ועד הגירתו לארצות הברית ה'תרפ"ד (1924). אז התיישב בברוקלין שבניו יורק וכיהן כרבה של…

רבי חיים יהושע גוטשכטר

רבי חיים יהושע ב"ר מנשה שמחה בונם גוטשכטר (כונה: ר' חיים שִׁיֶיע. ה'תר"כ, 1860 – י"ג ניסן ה'תש"ב, 31 במרץ 1942) זקן רבני ורשה והממונה על הכשרות בעיר. חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 2 בעיר. התגורר ברחוב בוניפרוטין 4 בעיר. למד בוולוז'ין מפי רבי חיים הלוי סולובייצ'יק. נפטר בגטו ורשה ונקבר בו. בתו…

רבי חנוך סעדיה ז'יכלינסקי

רבי חנוך סעדיה ב"ר משה נתנאל ז'יכלינסקי (זשיכלינסקי. ה'תרמ"ה, 1885 – ה'תש"ב, 1942) האדמו"ר מז'יכלין בסטריקוב, ומאז מלחמת העולם הראשונה בלודז'. בשואה נשלח מגטו ורשה לטרבלינקה ונספה עם כל משפחתו.

רבי שמואל שלמה ליינר

רבי שמואל שלמה ב"ר מרדכי יוסף אלעזר ליינר (י"ח שבט ה'תרס"ט, 9 בפברואר 1909 – כ"ט אייר ה'תש"ב, 16 מאי 1942) האדמו"ר החמישי מראדזין איזביצא. נורה או נתלה בידי הנאצים בוולדובה.         מילות מפתח: ליינער, רדזין

רבי יצחק מנחם דנציגר

רבי יצחק מנחם ב"ר שמואל צבי דנציגר (ה'תרל"ה, 1875 – כ"ג אלול ה'תש"ב, 5 בספטמבר 1942) האדמו"ר מאלכסנדר במשך כעשרים שנה בין מלחמות העולם, נספה בטרבלינקה. ספרו "עקדת יצחק". בנו היחיד רבי ישראל, בתו סימה וחתנו רבי שלמה דוד יהושע וינברג האדמו"ר מסלונים, נספו אף הם בשואה יחד עם כל משפחתו הגדולה, בניו בנותיו חתניו…

רבי אהרן וולקין

רבי אהרן ב"ר יעקב צבי וולקין (ה'תרכ"ה, 1864 – ה'תש"ב, 1942) רב ופוסק הלכה ליטאי, מראשי "אגודת ישראל". רבן של גורזד, שאט (קרי: שוֹט), אמציסלב ופינסק–קרלין. מחבר "בית אהרן" על הש"ס, ושו"ת "זקן אהרן". נרצח עם בני משפחתו בשואה. אשתו הייתה בתו של רבי בן ציון סורוצקין מזכרינה, אחותם של רבי יואל סורוצקין מסטויבץ ורבי…