רבי גדליהו רוזנמן

רבי גדליהו רוזנמן (ה'תרמ"ז, 1887 – ה'תש"ד/ה'תש"ד, לפני 3 בנובמבר 1943) היה רב העדה (הרב מטעם) בביאליסטוק. האחרון ששימש בתפקיד זה, נספה בשואה. הרב רוזנמן, יליד בוטשאטש, למד בבית הספר לרבנים בברלין. בתו לוניה נישאה למנחם מנדל ריבקינד, לימים מאנשי ראשון לציון (אביו של פרופ' אבי ריבקינד), עם פרוץ המלחמה נשארה עם אחותה ואביה בגטו…

רבי אלעזר רוזנפלד

רבי אלעזר ב"ר יהושע רוזנפלד (ה'תרכ"ב, 1862 – כ"ז תמוז ה'תש"ג, 30 ביולי 1943) היה אדמו"ר חסידי משושלת אדמו"רי קמינקא וחתנו של הדברי חיים מצאנז, נודע על שם אחת מעיירות רבנותו כ"רבי אלעזר מאושפיצין", בסוף ימיו עלה לירושלים והקים בה בית מדרש, שב לפולין לצרכי בריאות ונספה בימי השואה. קורות חייו נולד בקאמינקה שבגליציה, למד…

רבי לוי אובצינסקי

רבי לוי ב"ר דובר יונה אובצינסקי (אווצינסקי) רבה של אלט-אאוץ (אאוצה) שבקורלנד, ומאז כינונה של לטביה רבה של עיר הפלך מיטאו (ילגבה, מיטאווי), הסמוכה לבירה ריגה. נודע גם בספריו על ההיסטוריה של יהדות לטביה ורבניה. נספה בשואה. יליד שווינציאן. התמנה כרבה של אאוצה בשנת תרנ"ז, 1897. כתביו נחלת אבות (וילנה תרנ"ד) – תולדות גדולי ישראל שלא…

רבי מנחם מנדל זק

רבי מנחם מנדל דובר זק (ה'תרל"א, 1871 – ה'תש"ג, 1943) רבה הראשי של ריגה וראש הישיבה בה. ביוגרפיה נולד בעיר ניירי (ניירא, פרידריכשטאדט, יאונילגבה) שבקורלנד, 80 קילומטרים מדרום מזרח לריגה, בירת לטביה. למד בישיבת וולוז'ין והיה תלמידו הקרוב של רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי". נשא את בתו של רבי גרשון ב"ר יצחק אב"ד…

רבי אליעזר אריה לוין

רבי אליעזר אריה ב"ר נפתלי לוין (נולד לפני ה'תרל"ז, 1877 – נספה ~ה'תש"ג, 1943) היה אב"ד נדרזין הסמוכה לוורשה, ומו"צ בוורשה בירת פולין. בנו של רבי נפתלי אמשטרדם. נספה עם אשתו השנייה ומשפחתם בגטו ורשה. למד בישיבות קלם וסלבודקה. יום השנה שלו נקבע ליום הכיפורים. מתורתו בבא קמא דף ס"ז ע"א, תוד"ה הא לאו הכי… ועוד יש…

רבי בנימין חיים אדלשטיין

רבי בנימין חיים ב"ר ירחמיאל גרשון אדלשטיין (ה'תרמ"ה, 1885 – ליל ט"ו ניסן ה'תש"ג, 19 באפריל 1943) רב בשמוב בפלך מוהילב שברוסיה ורבן של שכונות מכבי א' וב' בתל אביב. עלה לארץ ישראל בשנת ה'תרצ"ד, 1934. משפחתו נולד לרבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין רבה של שומיאץ ומחבר "חידושי בן אריה" ולרייזל ב"ר פסח מקמניץ. נשא את…

רבי שמואל אריה אלישעווסקי

רבי שמואל אריה אלישעווסקי (ה'תר"ם, 1879 – ה' אדר א' ה'תש"ג, 10 בפברואר 1943) רב בסעלץ. היגר לארצות הברית ב-1914 וכיהן כרב בקהילת "משכן ישראל" של יוצאי פרוז'ין, מאלטש וסעלץ בניו יורק, ובבית הכנסת "תומכי תורה" בפורסט אווניו. בעשרים וחמש שנותיו האחרונות ר"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן. יליד מאלטש או פרוז'ין. חניך ישיבות ליטא, תלמיד…

רבי אברהם דובר כהנא שפירא

רבי אברהם דובער ב"ר זלמן סנדר כהנא שפירא (ליל י"א תשרי ה'תרל"א, 5 באוקטובר 1870 – כ"ב אדר א' ה'תש"ג, 27 בפברואר 1943) רבה האחרון של קובנה, וממנהיגי יהדות ליטא בין מלחמות העולם. נפטר בגטו קובנה תחת הכיבוש הנאצי.   לפני שהתמנה בגיל 46 כרבה של קובנה הגדולה, היה רבה של סמולוביץ'. עליו כאשר עבר פעם…

רבי אברהם שמעון אנגל

רבי אברהם שמעון ב"ר מאיר הלוי אנגל, המכונה: ר' שימעל'ה זעליחובער (ה'תרל"ו, 1886 – ה'תש"ג, 1943) ר"מ ומשגיח ישיבת חכמי לובלין. נספה בשואה. מדברי תורתו בספר "נהרי א"ש". לפני תפקידו ביח"ל כיהן כראש ישיבה וכר"מ בישיבות נוספות, דוגמת ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בוורשה בירת פולין. בשנת ה'תרצ"ג (1933), עם פטירת רבי מאיר שפירא, עזב את…

רבי אברהם אלימלך פרלוב

רבי אברהם אלימלך ב"ר ישראל פרלוב (ד' אלול ה'תרנ"ב, 7 בספטמבר 1891 – י"ד חשון ה'תש"ג, 25 באוקטובר 1942. משוער) האדמו"ר מקרלין ומייסד ישיבות קרלין, "אור ישראל" בלוניניץ ו"בית אהרן" בירושלים. הנהיג את עדתו מאז פטירת אביו בשנת ה'תרפ"א (1921) ועד להירצחו בשואה. אחיו, רבי יוחנן פרלוב מסטולין, הנהיג את חסידיו לאחר השואה. ביבליוגרפיה: הלחמי,…

רבי מנחם זמבה

רבי מנחם זמבה (י"ג אלול תרמ"ג, 15 בספטמבר 1883 – י"ט ניסן התש"ג, 24 באפריל 1943) ממנהיגי יהדות פולין החרדית וחבר מועצת גדולי התורה. רב הפרבר הוורשאי פראגה. נרצח בירי בגטו ורשה. ביבליוגרפיה: הלחמי, עמ' תה. מילות מפתח: זעמבא, זמבא

רבי משה חיים לאו

רבי משה חיים ב"ר צבי יהודה לאו (י"ד אייר ה'תרנ"ב, 11 במאי 1892 – י"א חשוון ה'תש"ג, 22 באוקטובר 1942) רבן של סוצ'אבה, פרשוב ופיעטרקוב. נספה בשואה בטרבלינקה. בנו רבי ישראל מאיר לאו היה הרב הראשי לישראל ורבה של תל אביב.

רבי אהרן יחיאל הופשטיין

רבי אהרן יחיאל ב"ר ירחמיאל משה הופשטיין (ר' אהרל'ה. ה'תרמ"ט, 1889 – ג' תשרי ה'תש"ג, 14 בספטמבר 1942) אדמו"ר מקוז'ניץ, מאז פטירת אביו בי"ג אלול ה'תרס"ט. בתחילה הנהיג את העדה בקוז'ניץ ובהמשך עבר ללודז' וממנה לאוטבוצק. נפטר בתקופת השואה, בגטו ורשה או בז'ליחוב. ביבליוגרפיה: אנשי שם לכס. פריט יג-13 ♦ הלחמי, עמ' תו-תז.

רבי דוד בליאכר

רבי דוד ב"ר ישראל בליאכר (בלייכר. ה'תרנ"א, 1891 – כ"ה אייר ה'תש"ג, 30 במאי 1943. משוער) מגדולי נובהרדוק, ראש ישיבת נובהרדוק המרכזית במזריטש ומייסדן של ישיבות רבות ברשת ישיבות נובהרדוק. נספה במיידנק בידי הנאצים. ביבליוגרפיה: הלחמי, עמ' תז-תח. התאריך דוייק לפי תיאור בתו המובא בספר "חסדי דוד", לפיו נראה שנשלח למיידנק באקציה האחרונה של חיסול…

רבי דוד בורנשטיין

רבי דוד ב"ר שמואל בורנשטיין (ה'תרל"ו, 1876 – ח' כסלו ה'תש"ג, 17 בנובמבר 1942) האדמו"ר השלישי מסוכטשוב, ממנהיגי היהדות החרדית בפולין. נפטר מדום לב בגטו ורשה תחת הכיבוש הנאצי. רבי דוד יסד את רשת הישיבות "בית אברהם", על שם סבו רבי אברהם בורנשטיין, ה"אבני נזר". ביבליוגרפיה: הלחמי, עמ' תו ♦ ראנד, "הרב ר' דוד בארנשטיין…

רבי אהרן נתן דוד רבינוביץ

רבי אהרן נתן דוד רבינוביץ (נספה בכ"ג חשון ה'תש"ג, 3 בנובמבר 1942) האדמו"ר מלנטשנה בלובלין. נרצח בשואה. בנו של רבי אברהם יהושע השיל רבינוביץ, האדמו"ר מביאלה בלובלין, מחבר "ישועות אברהם" ובנו של מייסד השושלת רבי יצחק יעקב רבינוביץ. החל לכהן כאדמו"ר עם פטירת אביו בח' תשרי ה'תרצ"ג, 8 באוקטובר 1932, והנהיג את עדתו עד הירצחו…