רבי ישראל הלוי רוזנברג

רבי ישראל ב"ר גרשון הלוי רוזנברג (ה'תרל"ו, 1876 – י"ג שבט ה'תשט"ז, 26 בינואר 1956) יו"ר ועד "עזרת תורה" ונשיא ועד ההצלה, נשיא אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. קורות חייו נולד בלומז'ה. למד בישיבת לומזה, ובהמלצתו בכתב של רבי נח יצחק דיסקין, נסע ללמוד בישיבת סלבודקא, ואחר כך ב'קיבוץ' במאלטש ובכולל נובהרדוק. נסמך לרבנות בידי: רבי…

רבי יעקב מסקין

רבי יעקב ב"ר מרדכי הכהן מסקין (כ"ב תשרי ה'תרמ"ד, 23 באוקטובר 1883 – ליל שבת זכור, י"ג אדר ה'תשט"ז, 24 בפברואר 1956) רב ומחבר פורה, רב בנובה-פראגה, בפוניבז' ובברלינגטון שבמדינת ורמונט בארצות הברית. בעשרים וחמש שנותיו האחרונות רבה של קהילת בית המדרש הגדול נוסח ספרד בברונקס שבניו יורק. ספריו בין ספריו הרבים: אבן יעקב: שו"ת, דרשות על…

רבי שפטיה סגל

רבי שפטיה שפטל סגל (נפטר בכ"ג חשון ה'תשט"ז, 8 בנובמבר 1955) רב ומרביץ תורה יליד ליטא, בסוף ימיו בתל אביב – יפו. בצעירותו התפרסם בתור "העילוי מנישקל", תלמיד רבי ברוך בר ליבוביץ בישיבת כנסת בית יצחק בסלבודקה, וחניך ישיבת טלז. בהמשך למד בקריניק אצל רבי זלמן סנדר כהנא שפירא ואחר כך אצל רבי מאיר שמחה…