רבי זלמן בורר

רבי ישראל שלמה זלמן ב"ר יחיאל בורר (בארער; ~ה'תר"ך – כ"ז אב ה'תש"ט, 22 באוגוסט 1949) היה אב"ד וילקס ברי בפנסילבניה, חבר אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. מחסידי טשורטקוב ומחבר פורה. קורות חייו נולד בהרימלוב לרב יחיאל ב"ר ישראל איסר בורר ולשרה בת ר' מיכל הכהן. למד מפי רבי יעקב ויידנפלד מהרימלוב שאף סמך אותו…

רבי מאיר סטלביץ

רבי מאיר ב"ר אברהם זאב סטלביץ (ח' כסלו ה'תר"ל, 12 בנובמבר 1869 – ל' שבט ה'תש"ט, 1 במרץ 1949) רבן של גירטיגולה, קופציבה, דמיטרובקה, שעביז (סבז') וחסלביץ. ובארץ ישראל, רבה של שכונת זכרון משה בירושלים וחבר הנהלת התאחדות הרבנים פליטי רוסיה. מחבר "מבית מאיר" (ד' חלקים). קורות חייו נולד באיישישוק לפרומה שרה (נפטרה ה'תרע"ה) לר'…

רבי דניאל זליג זקש

רבי דניאל ב"ר חיים פסח זקש (ה'תרל"ג, 1873 – ד' אלול ה'תש"ט, 29 באוגוסט 1949) היה ראש ישיבה ליטאי. מחבר "חמדת דניאל" על זבחים ומנחות. שימש בראשות ישיבות רבות: בגורזד, טבריג, ואבוילניק, ובית היתומים דיסקין בירושלים. כן שימש רבה של רדווילישוק שבליטא. מרשימותיו נדפס הספר "חידושי הגריי"ר" משיעורי רבו המובהק, רבי יצחק יעקב רבינוביץ מפוניבז'…

רבי אריה ליב יוכט

רבי אריה ליב ב"ר אברהם חיים יוכט (ה'תר"ן, 1890 – ד' תשרי ה'תש"ט, 7 באוקטובר 1948) ראש ישיבת ביאליסטוק, וראש ישיבה בישיבות פורת יוסף ואור ציון, ובישיבת אור התלמוד בתל-אביב. מחבר "משנת אריה". קורות חייו יליד ביאליסטוק. למד בישיבת וולוז'ין במשך עשר שנים, וכונה "לייב'לה ביאליסטוק'ער", נסמך לרבנות, אך העדיף את ההוראה בעולם הישיבות. בצעירותו…

רבי אברהם זלמן קורץ

רבי אברהם זלמן קורץ (נפטר בא' אייר ה'תש"ט, 30 באפריל 1949) רב, מנהיג ומחנך ברוצ'סטר שבארצות הברית. מתלמידי ה"חפץ חיים". למד בישיבת ראדין אצל רבי ישראל מאיר הכהן, ה"חפץ חיים". לאחר נישואיו למד בכולל קובנה ונסמך להוראה בידי רבי משה מרדכי אפשטיין מסלבודקה. בהיותו באירופה התגורר בוולקוביסק, ולא התפרנס מן הרבנות, אך כשהגיע לארצות הברית…

רבי יוסף צבי דושינסקי

רבי יוסף צבי ב"ר ישראל דושינסקי (דושינסקיא. כ"ה תמוז ה'תרכ"ז, 28 ביולי 1867 – י"ד תשרי ה'תש"ט, 17 באוקטובר 1948) רבן של גלנטה שבסלובקיה וחוסט שבהונגריה, גאב"ד העדה החרדית בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה. ישיבת הרב דושינסקי בירושלים נקראה לאחר פטירתו על שמו "בית יוסף צבי". מכתביו ונאומיו נדפסו ספרו "צאן יוסף" והסדרות "חידושי מהרי"ץ",…

רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין

רבי ישראל ב"ר מרדכי שרגא פייבל פרידמן מהוסיאטין (ט"ז כסלו ה'תרי"ח, 3 בדצמבר 1857 – כ"ט כסלו ה'תש"ט, 31 בדצמבר 1948) האדמו"ר השני מהוסיאטין שכיהן בתפקידו במשך 55 שנים מאז פטירת אביו בשנת ה'תרנ"ד. מראשית מלחמת העולם הראשונה ניהל את חצרו בווינה, ומשנת ה'תרצ"ז ועד לפטירתו, בתל אביב. חתנו רבי יעקב פרידמן, ה"אהלי יעקב", הנהיג…