רבי חיים עוזר גרודזנסקי

רבי חיים עוזר גרודזנסקי (ט' אלול ה'תרכ"ג, 24 באוגוסט 1863 – ה' אב ה'ת"ש, 9 באוגוסט 1940) פוסק הלכה מגדולי דורו, נשיא מועצת גדולי התורה ומנהיג יהדות ליטא החרדית לפני מלחמת העולם השנייה. מחבר שו"ת "אחיעזר". קורות חייו נולד באיוויה, פלך וילנה, לרב העיירה רבי דוד שלמה גרודזנסקי. עד גיל 12 למד מפי אביו והתפרסם…

רבי בנימין מרדכי טילס

רבי בנימין מרדכי טילס (טיללעס. י"ח אייר ה'תקס"ז, 26 במאי 1807 – ה' שבט ה'תרל"ו, 31 בינואר 1876) רב ופוסק הלכה בשניפישוק ובווילנה. נולד לרבי דוד יהודה ליב טילס, שמאוחר יותר היה אף הוא המו"צ בשניפישוק ואחר כך בווילנה גופא. בא בברית הנישואין עם רחל גיסא בת דודו אחי אמו רבי יעקב זלקינד (נפטר בב'…

רבי אברהם ישעיהו קרליץ, ה"חזון איש"

רבי אברהם ישעיהו קרליץ (י"א חשון ה'תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו חשון ה'תשי"ד, 23 באוקטובר 1953) מגדולי דורו ומפוסקי ההלכה הבולטים לאחר השואה. עיצב את דרכה של היהדות התורתית בארץ ישראל, בדקדוק ההלכה ועמל התורה. מנהיג עולם התורה ביישוב החדש וממובילי שיקום עולם הישיבות לאחר חורבנו בשואת יהדות אירופה. ביבליוגרפיה: הלחמי, עמ' תטו-תטז. מילות מפתח: קארעליץ,…

רבי יום טוב ליפמן הלפרין, ה"קדושת יום טוב"

רבי יום טוב ליפמן הלפרין (תקט"ז, 1756 – כ"ה תשרי תקנ"ה, 19 באוקטובר 1794) תלמיד חכם ומגדולי גאוני ליטא בתקופת הגר"א. רב העיירה לאהיסען הסמוכה לפינסק ורבה של קאפולי. נודע על שם ספרו "קדושת יום טוב", ועל שם הערותיו "מלאכת יום טוב" שנדפסו בש"ס וילנא. ריט"ל הלפרין היה המועמד האחרון לכהן כרבה של וילנה. אחרי…

רבי יחזקאל הלוי לנדא מווילנה

רבי יחזקאל הלוי לנדא (ה'תקל"ט, 1779 – כ"א חשון ה'תר"ל, 26 באוקטובר 1869) הראב"ד האחרון בווילנה. כיהן כראב"ד וילנה במשך כשלושים וחמש שנים, מאז פטירת גיסו רבי אברהם אבלי פוסבלר בי"ג אב ה'תקצ"ו ועד פטירתו. עליו הכרתי את הגאון רבי יחזקאל לנדא אב"ד דווילנא, שכאשר נעשה חתן הביא אותו מחותנו בשבת לפני רבנו הגר"א שיברכנו,…