רבי שאול ברזם

רבי שאול ברזם (ה'תרפ"ו – ו' אייר ה'תשכ"ד, 18 באפריל 1964) תלמיד חכם מפורסם שנפטר בצעירותו, מכתביו נדפסו הספרים "זכרון שאול". קורות חייו נולד בהולנד, שבע נדודים במחתרת בצרפת ועוד בזמן מלחמת העולם השנייה, ועלה ארצה בשנת ה'תש"ה באותה ספינה שבה עלה רבי אהרן יהודה ליב שטינמן. השלים לימודיו בישיבת חברון והתחבב על רבי אברהם…

רבי אברהם צבי הירש פצנובסקי

רבי אברהם צבי הירש ב"ר אלעזר פצנובסקי (תחילת אדר ראשון או שני, ה'תקל"ו, 1776 – ו' אייר ה'תקע"ט, 1 במאי 1819) רבן של פילץ ופיוטרקוב, מחבר "ברית אברהם". קורות חייו נולד בפיוטרקוב טריבונלסקי בפולין, משפחתו מתייחסת לצאצאי הרבי רבי העשיל. סבו ורבו רבי שלמה זלמן אב"ד פאטשאנוב (ממנה שם המשפחה פאטשאנובסקי) היה חתנו של הגביר…

רבי צבי הירש אויערבך (ורמייזא)

רבי צבי הירש ב"ר זליג אויערבך (ה'ת"נ, 1690 – ו' אייר ה'תקל"ח, 3 במאי 1778) אב"ד וורמס היא ורמייזא, ומלפנים דיין בברודי. קורות חייו נולד בהארוחוב (הורוכוב) לר' זעליג אויערבך, הדיין המקומי, ולשפרה ב"ר אברהם אב"ד קערליף. תקופה כיהן כדיין בברודי. בשנת ה'תצ"ג, 1723, עקר לוורמס, בה כיהן תחילה כדיין ור"מ, ובשנת ה'תקכ"ד התמנה כרב…

רבי חיים לוונשטאם

רבי חיים ב"ר אריה ליב לוונשטאם (נפטר בליל שבת ו' אייר ה'תקצ"ו, 22 באפריל 1836) רבה של ליוורדן שבהולנד. מחבר "דרך חיים". בנו של רבי אריה ליב ברסלא מרוטרדם, ואחיהם של רבי אברהם ורבי מרדכי לוונשטאם. בנו רבי מנחם מנדל כיהן כרבה של רוטרדם על מקום אבי-אביו. מצבתו על מצבתו נכתב: ציון מכלל יופי פ"נ ה"ה אמ"ו…

רבי אריה ליב ברסלא

רבי אריה ליב ב"ר חיים ברסלא (ה'תק"א, 1741 – ליל שבת ז' אלול ה'תקס"ט, 18 באוגוסט 1809) אב"ד עמדין ואב"ד רוטרדם ומגדולי דורו. מחבר "פני אריה". למד בליסא ובהמשך בברלין, ממנה נקרא למשרת רבנותו הראשונה באמדן ואחריה ברוטרדם בירת הולנד, שעל כסא הרבנות בה החליף את רבי אברהם ליפשיץ. גנאלוגיה בניו השתמשו בשם המשפחה לוונשטאם, שלושה…

רבי ראובן טרופ

רבי ראובן טרופ (ה'תרס"א, 1901 – ו' אייר תשי"א, 12 במאי 1951) מגדולי ראשי הישיבות ביישוב החדש. חניך ישיבות ראדין וחברון, ר"מ בישיבת תפארת צבי בירושלים וראש ישיבת היישוב החדש. בנו השני של רבי נפתלי טרופ.