רבי משה זבולון מרגליות

רבי משה זבולון ב"ר שלמה זלמן מרגליות (ה'תרי"א, 1851 – ז' אלול ה'תרצ"ו, 25 באוגוסט 1936) רב בסלובודה שבפלך סובאלק, ו"הרב הכולל" בבוסטון. בסוף ימיו רב קהל ישורון בניו יורק. קורות חייו נסמך להוראה בידי דודו רבי דוד קרוזר אב"ד מערטש ובידי רבי יום טוב ליפמן הלפרין מביאליסטוק. בתרמ"ט היגר לארצות הברית והתמנה "רב הכולל"…

רבי אריה ליב לופיאן

רבי אריה ליב ב"ר אליהו לופיאן (ה'תרס"ט, 1909 – ז' אלול ה'תשל"ט, 30 באוגוסט 1979) ראש ישיבת גייטסהד. חידושיו נקבצו בספר "נאות אריה". קורות חייו נולד בקלם. למד בישיבת "אור תורה" שיסד אביו רבי אליהו לופיאן בקלם, מפי דודו רבי אליהו קרמרמן, לימים אב"ד קרוז. בהמשך למד אצל רבי יחזקאל ברשטין, ה"דברי יחזקאל", בישיבת אור…

רבי אריה ליב ברסלא

רבי אריה ליב ב"ר חיים ברסלא (ה'תק"א, 1741 – ליל שבת ז' אלול ה'תקס"ט, 18 באוגוסט 1809) אב"ד עמדין ואב"ד רוטרדם ומגדולי דורו. מחבר "פני אריה". למד בליסא ובהמשך בברלין, ממנה נקרא למשרת רבנותו הראשונה באמדן ואחריה ברוטרדם בירת הולנד, שעל כסא הרבנות בה החליף את רבי אברהם ליפשיץ. גנאלוגיה בניו השתמשו בשם המשפחה לוונשטאם, שלושה…