רבי שמחה בונם דיכטוולד

רבי שמחה בונם ב"ר אליקים גצל הכהן דיכטוולד (ה'תרכ"א, 1861 – אחרי ה'תרפ"ו, 1926) אב"ד חלם. קורות חייו נולד ביענדרזיב שבפלך קילץ, לרבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב. שימש מו"צ בוודיסלב, ומשנת ה'תר"ן, 1890, רב בחלם. משפחתו אביו, רבי אליקים גצל דיכטוואלד, רבן של פיונטקב (פיאנטקעוו) וינדרזיב, היה נכדו של רבי אליקים גצל…

רבי מאיר בן בנימין וולף אשכנזי

רבי מאיר ב"ר בנימין זאב וואלף אשכנזי (נפטר בסביבות שנת ה'תכ"ט, 1669) הראב"ד הראשון לקהילות אה"ו (אלטונה, המבורג וודנסבק) המאוחדות. רבי מאיר שימש כבר בשנות ה'ת"כ (שנות הששים של המאה הי"ז) ואולי כבר מוקדם יותר כאב"ד אה"ו. הוא היה הראשון שנשא במשרה זו, אך כבר בימיו נתפרדה החבילה כאשר בשנת ה'תכ"ח יצא לחופשה לזמן קצוב…